l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Program

Opcjonalnie:

23 września (niedziela):

13:00 – 17:00 piknik edukacyjny „Drogi przyszłości” na scenie staromiejskiej i wokół budynku WBP na Starym Mieście w Olsztynie (konkursy, gra miejska, budowanie makiety drogi przyszłości, występy artystyczne)

19:00 kolacja na Zamku w Rynie

24 września 2018 (poniedziałek):

Sesja Inauguracyjna

9:30 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników – Zbigniew Tabor, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDW, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9:40 Wystąpienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (w trakcie potwierdzania)

9:50 25 lat działalności firmy GZD – Krystyna Giera, właściciel firmy GZD, dawniej „Giera Znaki Drogowe”

9:55 Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony Drogowiec Warmii i Mazur”

SESJA I Drogi przyszłości

10:00 TRA 2018: pojazdy i drogi przyszłości – prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych (25’)

10:25 Transport przyszłości: autonomia ruchu, elektromobilność, car sharing – prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz, Politechnika Wrocławska (25’)

10:50 Nowe koncepcje kształtowania bezpiecznych dróg – dr hab. inż. prof. nadzw. PG Kazimierz Jamroz, dr hab. prof. nadzw. PG Joanna Żukowska, doc. dr hab. inż. Lech Michalski, Politechnika Gdańska (25’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (15’)

11:30 – 11:50 przerwa kawowa

SESJA II Bezpieczeństwo dziś i jutro

11:50 Kryterium bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury drogowej: wyzwania przyszłości – prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska, przewodniczący Komitetu BRD i Inżynierii Ruchu PKD (25’)

12:15 Nowe technologie w zarządzaniu utrzymaniem infrastruktury – Sebastian Chyła ELDRO (20’)

12:35 Projekt INZNAK: opracowanie inteligentnych znaków drogowych – dr hab. inż. prof. zw. PG Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska (25’)

13:00 Innowacyjne urządzenia bezpieczeństwa drogowego a akcje ratownicze na drogach – Jacek Pasikowski, ProWerk (20’)

13:20 Model korporacyjny w ewidencji i analityce brd – Adam Ramza Comarch SA (20’)

13:40 Ocena ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na sieci dróg samorządowych w Polsce w latach 2014–2017 – dr inż. Wojciech Kustra, dr hab. inż. prof. nadzw. PG Kazimierz Jamroz, mgr inż. Anna Gobis, dr inż. Joanna Wachnicka, Politechnika Gdańska (20’)

14:00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – Jerzy Szerszoń, Saferoad RRS (20’)

pytania i odpowiedzi, dyskusja (10’)

14.30 – 15.30 obiad

SESJA III Materiały i technologie w drogownictwie

15:30 Rejonizacja kruszyw krajowych z uwagi na reaktywność alkaliczną: wyniki badań w projekcie ASR-RID – dr inż. Zdzisław Naziemiec, mgr inż. Ewelina Pabiś-Mazgaj, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (20’)

15:50 Sposoby zapobiegania skutkom reakcji alkalicznej kruszyw dla kruszyw o różnym stopniu reaktywności: wstępny projekt wytycznych technicznych GDDKiA – dr inż. prof. ICiMB Albin Garbacik, dr Grzegorz Adamski, dr inż. Mikołaj Ostrowski ICiMB (20’)

16:10 Nowoczesne nawierzchnie betonowe – dr inż. Aleksandra Kostrzanowska – Siedlarz, Politechnika Śląska (20’)

16:30 Beton oczyszczający powietrze – mgr inż. Krzysztof Szerszeń, Górażdże Cement S.A. (20’)

Pytania i odpowiedzi (10’)

17:00 – 17:15 przerwa kawowa

SESJA IV Drogowe innowacje

17:15 Make Roads Great Again: Przyszłość dróg – dr inż. Aleksander Zborowski, dyrektor ds. badań i rozwoju TPA Pruszków, Igor Ruttmar, prezes TPA Pruszków, przewodniczący Komitetu Technicznego Nawierzchni Asfaltowych PKD (20’)

17:35 Innowacyjne technologie asfaltowe – dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt (20’)

17:55 Polepszenie parametrów użytkowych konstrukcji nawierzchni poprzez zastosowanie warstwy stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym – Małgorzata Garbacz, Nascon sp. z o.o. (15’)

18:10 Drogi betonowe w Polsce – Mikołaj Borowski, Marek Surowiec, Grupa Ożarów (20’)

18.30 pytania i odpowiedzi (10’)

19:00 „Wszystkie znaki na niebie i ziemi” – koncert jubileuszowy GZD w wykonaniu muzyków Filharmonii Olsztyńskiej (dziedziniec zamkowy)

20:00 uroczysta kolacja (dziedziniec zamkowy)

25 września 2018 (wtorek)

SESJA V Zarządzanie drogami przyszłości

9.30 Zarządzanie krajobrazem w mieście inteligentnym. Jak planować i zarządzać zmianą w przestrzeni publicznej polskich miast? – Szymon Ciupa, www.smartcity-expert.eu
(20’)

9:50 Strategiczne planowanie przedsionkiem do przyszłości – dr inż. Sławomir Heller, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH (25’)

10:15 Mosty przyszłościdr hab. inż. prof. IBDiM Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (25’)

10:35 Mosty do przyszłości z technologią BIM – dr hab. inż. prof. PŚl. Marek Salamak, Politechnika Śląska (20’)

11:00 Kluczowe instrumenty wspierające zarządców dróg w procesie strategicznego zarządzania – Marcin Gos, Smart Factor (20’)

11:20 Rozwój systemów ITS: komunikacja pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura – Mirosław Czerliński, Sprint (20’)

11:40– 12:00 przerwa kawowa, wymeldowanie z hotelu

SESJA VI Pojazdy przyszłości

12:00 Status quo and prospects for electric trucks with catenary in Germany (Stan obecny i perspektywy dla elektrycznych samochodów ciężarowych z siecią trakcyjną w Niemczech) -Dr. Michael Lüken, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, ekspert Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego RFN (25’ – transmisja online)

12:25 Badanie prędkości jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego – Maria Dąbrowska-Loranc, Instytut Transportu Samochodowego (20’)

12:45 Oznakowanie dróg – materiały infrastrukturalne współpracujące z pojazdami autonomicznym – Michał Kowalski 3M Poland (20’)

13:05 Nowoczesne samochody marki Volkswagen – Adrian Kulik, Auto Wimar Warmia (15’)

13:20 dyskusja

13.25 -13.45 przerwa kawowa

SESJA VII Nowoczesne zarządzanie drogami – gdzie jesteśmy w 20. roku po reformie samorządowej

13:45 debata panelowa

Uczestnicy: Marcin Kuchciński, członek Zarządu woj. warmińsko-mazurskiego, uczestnicy Konwentu Dyrektorów ZDW, Małgorzata Ostrowska, dyrektor ZDP w Ostródzie, Karol Łomecki dyrektor ZDP w Bartoszycach

15.00 Obiad

Warunki

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1600 zł z VATw pokoju 2-osobowym

1800 zł z VATw pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Zamek RYN**** (23/24 i 24/25.09.2018) ze śniadaniami,
 • kolację z elementami regionalnymi w dn. 23.09.2018,
 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

B. Z jednym noclegiem:

1200 zł z VAT – w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1100 zł z VAT)

1400 zł z VAT – w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Zamek RYN**** (24/25.04.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

Bez noclegów:

900 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 14 września 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 18 września 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane Konferencje

Loading...