l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

Program

3 lutego (środa)

10:00 Sesja I inauguracyjna

Moderacja: Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego

Otwarcie – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera

Przegląd inwestycji tunelowych na drogach krajowych – Julita Borkowska, GDDKiA O/Szczecin kierownik
projektu tunelu pod Świną 15’

Działalność ITA-AITES – Olivier Vion, Dyrektor Wykonawczy Światowego Stowarzyszenia Tunelowego 15’

Szmaragdowa książka FIDIC – Arnold Dix, Wiceprezydent ITA-AITES, CEO & Dyrektor Zarządzający ALARP Consulting Group 15’

Pytania i odpowiedzi 15’

11:15-11:30 przerwa

11:30 sesja II Technologie budowy tuneli

Moderacja: Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

Proces projektowania tunelu przez pryzmat zagadnień geologicznych i geotechnicznych na przykładzie tunelu TS-26 – Ewa Włodarz, kierownik projektu GDDKiA O/Wrocław 15’

Wykonanie obudowy wstępnej tunelu TS-26 w Starych Bogaczowicach – Piotr Sarnowski, Wojciech Nowak PORR SA 15’

Istotne zagadnienia i uwarunkowania przy opracowaniu dokumentacji tunelowych na bazie doświadczeń tuneli TS26 i TS32 – Radosław Lorens, Kierownik Projektu S3, IVIA 15’

Specyfika budowy tunelu we fliszu karpackim – prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska 15’

Doświadczenia firmy Acciona w realizacji tuneli o dużej średnicy – Fernando Vara Ortiz de la Torre, Global BD Director Tunnels & Railways Acciona 15’

Tunel Hongkong-Zhuhai-Makau: Budowa tunelu zanurzonego z monolitycznym szalunkiem tunelowym – Werner Brunner, Senior Consultant, PERI Germany 20’

Pytania i odpowiedzi 10’

13:15 -13:30 przerwa

13:30 sesja III Tunele podwodne

Moderacja: Ingo Kaundinya (Niemcy) przewodniczący Komitetu Technicznego PIARC TC 4.4

Kontrola jakości materiałów stosowanych przy budowie tunelu pod Świną – Robert Jurczak, Zastępca Dyrektora, GDDKiA Szczecin 20’

Femern Baelt: najdłuższy tunel drogowy i kolejowy na świecie – Kim Smedegaard Andersen, zastępca Dyrektora ds. Technicznych Femern AS, 15′

Podmorski tunel kolejowy Helsinki-Tallin – Peter Vesterbacka, Finest Bay Area Development 15’

Rogfast w Norwegii: autostrada w tunelu pod dnem morza – Tor Geir Espedal, Project manager Rogfast, Vegvesen 15’

Pytania i odpowiedzi 15’

15:00 zakończenie pierwszego dnia

4 lutego (czwartek)

10:00 Sesja IV Czynniki wpływające na bezpieczeństwo w tunelach

Moderacja: Janusz Bohatkiewicz przewodniczący Rady Programowej Komitetu Narodowego PIARC

Zapobieganie kolizjom w tunelach i łagodzenie ich skutków: prezentacja Komitetu Technicznego 4.4 PIARC – Ronald Mante, Holandia RWS 15’

Zachowanie nawierzchni tunelu drogowego podczas pożaru – Marek Różycki, MDRK 15’

Zabezpieczenie przeciwpożarowe tuneli drogowych: system zraszaczowy – Kamil Marjanek, Foamax fire fighting systems & equipment 15’

Projektowanie wentylacji tuneli drogowych – dr inż. Grzegorz Sztarbała, ARDOR 15’

Teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach drogowych – st. bryg w st. spocz. dr inż. Jan Ziobro, Uczelnia Państwowa im Jana Grodka w Sanoku 15’

Rozwiązania kamer wizyjnych do wczesnej detekcji zagrożeń w
tunelach – Michał Borzucki, Robert Bosch Sp. z o.o. 15’

Pytania i odpowiedzi 15’

11:45-12:15 Przerwa

12:15 Sesja V Budowa i eksploatacja tuneli

Moderacja: Zbigniew Tabor wiceprezes PKD, dyrektor ZDW w Katowicach

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S1: obejście Węgierskiej Górki – Marek Niełacny, Dyrektor Oddziału GDDKiA Katowice 15’

Aktualne zaawansowanie budowy tuneli na „Zakopiance” – Maciej Mądro, Kierownik Projektu w Oddziale GDDKiA w Krakowie 15’

Miasta idealne: marzenia Leonardo da Vinci spełniają się dziś – mgr inż. Krzysztof Panek Astaldi Polska 15’

Systemy łączności w tunelach – Kamil Kobza, Key Account Manager, Emitel S.A. 15’

Budowa tunelu metodą górniczą w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych – Ireneusz Biel PORR SA 15’

Pytania i odpowiedzi 15’

14:00 zakończenie konferencji

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 30 stycznia 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 350 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Forum.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w WebForum bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 29 stycznia 2021 r. Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl
. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link)
na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo
).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf

Partnerzy

Polecane Konferencje

Loading...