l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II POMORSKIE FORUM DROGOWE

Program

środa 7 czerwca

14:00 – 15:00 przyjazd uczestników, obiad

15:00 sesja I inauguracyjna

otwarcie Forum – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD

Powitanie w imieniu władz samorządowych województwa pomorskiego – Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury woj. pomorskiego

Inwestycje GDDKiA O/Gdańsk w PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) – Radosław Kantak, dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku (20′)

15:30 sesja II RAM – wyzwania, kompetencje, narzędzia

Infrastructure Asset Management: wyzwanie XXI wieku dla europejskiego drogownictwa – dr Sławomir Heller, przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC (25′)

Doświadczenia z zarządzania drogami w krajach anglosaskich – Radosław Kantak, dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku (20′)

Dostosowanie i wdrożenie kompleksowego systemu PMS z perspektywy zarządcy – dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nzw Instytut Badawczy Dróg i Mostów (25′)

Asset Management: deja vu? – dr Andrzej Janowski TPA (20′)

pytania i odpowiedzi

17:10 przerwa kawowa

17:30 sesja III Wyzwania współczesnego zarządcy drogowego

Analiza czynników wpływających na ryzyko zagrożeń wypadkami na sieci drogowej w wybranych regionach USA, EU i Polski – prof. Kazimierz Jamroz, mgr inż. Joanna Wachnicka, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, (25′)

Zastosowanie innowacyjnych elementów wyposażenia BRD jako element optymalizujący koszty utrzymania dróg – Grzegorz Bagiński prezes Saferoad RRS (25′)

Wydłużenie okresu trwałości nawierzchni dzięki utrzymaniu dobrej równości – dr inż. Dawid Ryś (współautor: dr inż. Piotr Jaskuła) Katedra Inżynierii Lądowej Politechnika Gdańska (25′)

Redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym – Piotr Mazurowski Tensar (25′)

pytania i odpowiedzi, dyskusja

19:30 uroczysta kolacja w hotelu “Nadmorski”

czwartek 8 czerwca

9:30 sesja IV Systemy zarządzania drogami

Ewolucja zarządzania drogami krajowymi: od systemu tradycyjnego po utrzymaj standard – Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (20′)

Doświadczenia ze stosowania formuły “Utrzymaj standard” w Oddziale GDDKiA w Gdańsku – Karol Markowski, z-ca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami GDDKiA O/Gdańsk (20′)

Wdrażanie strategii zarządzania majątkiem w GDDKiA jako podstawy skutecznego i efektywnego świadczenia usług publicznych w transporcie i mobilności – Andrzej Maciejewski, GDDKiA (20′)

Comarch ERGO – Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Drogową jako platforma e-usług administracji drogowej – Paulina Olenkowicz-Trempała, Comarch (20′)

pytania i odpowiedzi

11:00 przerwa kawowa

11:15 sesja V Debata panelowa: Zalety i wady różnych systemów zarządzania

Moderator: dr Sławomir Heller

Uczestnicy: Iwona Stępień – Pilipczuk GDDKiA, Andrzej Maciejewski GDDKiA, Karol Markowski GDDKiA, Grzegorz Bagiński Saferoad, Paweł Zawadzki ZABERD SA przedstawiciel koncesjonariusza

12:15 przerwa kawowa

12:30 sesja VI – Forum Projektantów “Optymalizacja przygotowania i realizacji inwestycji”

65 lat działalności firmy Transprojekt Gdański: pokaz filmu jubileuszowego i wręczenie honorowego wyróżnienia – Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego (15′)

Debata panelowa “Modele przygotowania i realizacji inwestycji okiem inwestorów i projektantów”.

Moderator: Zbigniew Kotlarek, prezes PKD

Paneliści: Marek Rytlewski Transprojekt Gdański, Grzegorz Nowaczyk Trakt, Iwona Stępień – Pilipczuk zastępca Generalnego Dyrektora DKiA, Ryszard Sikora, dyrektor Departamentu Inwestycji GDDKiA, Radosław Kantak dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku, Czesław Połedniok Mosty Katowice

15:00 obiad

16:30 wycieczka techniczna: pierwszy w Polsce podwodny tunel drogowy w ciągu Trasy Słowackiego, centrum zarządzania tunelem, zwiedzanie stadionu Energa Gdańsk (2 grupy wymiennie)

19:30 kolacja w restauracji Browar Port Gdynia (Fundator Kolacji Transprojekt Gdański)

piątek 9 czerwca

8:00 śniadanie, zakończenie Forum

Warunki

W zależności od wybranych warunków zakwaterowania opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1400 zł z VAT – w pokoju 2-osobowym – dla członków PKD

1500 zł z VAT – w pokoju 2-osobowym – dla pozostałych uczestników

lub

1700 zł z VAT – w pokoju 1-osobowym – dla członków PKD

1800 zł z VAT – w pokoju 1-osobowym – dla pozostałych uczestników

Opłaty te obejmują:

– dwa noclegi (07/08.06.2017 i 08/09.06.2017) ze śniadaniami,

– udział w Forum w dniach 07-09.06.2017.,

– materiały konferencyjne,

– serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 07.06.2017.,

– serwis kawowy, obiad, wycieczkę techniczną i kolację w dn. 08.06.2017.

B. Bez noclegów:

1100 zł z VAT dla członków PKD

1200 zł z VAT – dla pozostałych uczestników

Opłata ta obejmuje:

– udział w Forum w dniach 07-09.06.2017.,

– materiały konferencyjne,

– serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 07.06.2017.,

– serwis kawowy, obiad, wycieczkę techniczną i kolację w dn. 08.06.2017.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 5 czerwca 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

Obniżona opłata za udział w Forum dotyczy członków fizycznych Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy oraz osób będących pracownikami firm członkowskich.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 01.06.2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail, faks lub list).

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.kongresdrogowy.pl
nie jest równoznaczne z akceptacją zgłoszenia. Na podany w formularzu adres email Organizator prześle dodatkową wiadomość, potwierdzającą rejestrację udziału wraz z informacjami dotyczącymi płatności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie a następnie wybór opcji “Drukuj”. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie podane dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych.

Polecane Konferencje

Loading...