l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

IV Śląskie Forum Drogownictwa – Bezpieczeństwo i trwałość

Bezpieczeństwo i trwałość to hasło, pod którym już po raz czwarty obradowało Śląskie Forum Drogownictwa. Zakończona 14 bm. konferencja zgromadziła rekordową liczbę przeszło 200 przedstawicieli administracji drogowej i samorządowej oraz firm z branży z całego kraju oraz gości z Niemiec i Holandii. Wiodącymi tematami były nawierzchnie drogowe z asfaltów wysokomodyfikowanych oraz problemy brd: bezpieczeństwo pieszych i oznakowanie pionowe dróg.

Witając uczestników w imieniu współorganizatorów: Polskiego Kongresu Drogowego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, wiceprezes zarządu PKD i dyrektor ZDW podkreślił, że śląska konferencja zyskała międzynarodową renomę miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu techniki i technologii drogowych, o czym świadczy po raz kolejny udział gości z Federalnego Ministerstwa Komunikacji i Rozwoju Miast Niemiec, instytutu BASt czy Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV. Członek Zarządu PKD, dyrektor ZDW w Olsztynie Waldemar Królikowski powiedział, że katowicki Zarząd Dróg Wojewódzkich stanowi dobry wzór dla innych jednostek administracji drogowej jak wdrażać nowoczesne rozwiązania i podnosić jakość zarządzania siecią drogową. Chęć zapoznania się z jego osiągnięciami przyciąga kolejnych uczestników współorganizowanych przez Kongres Drogowy imprez.

Program

Część opcjonalna

12 kwietnia (wtorek)

14:00-16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w hotelu

16:00 – 19:00 wycieczka techniczna

„Historia gospodarki i techniki Górnego Śląska – Sztolnia “Królowa Luiza” i kopalnia węgla kamiennego Guido”

20:00 kolacja z potrawami regionalnymi (restauracja „Bonaparte”)

Część zasadnicza:

13 kwietnia (środa)

10:00 – 11:00 inauguracja recepcji, kawa powitalna

11:00 – 11:45 sesja inauguracyjna

 • Otwarcie Forum – Waldemar Królikowski, członek Zarządu PKD, Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach
 • Wręczenie nagród i wyróżnień – Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach
 • Rozbudowa dróg wojewódzkich w RPO woj. śląskiego – Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek woj. śląskiego
 • Trwałość i bezpieczeństwo: minimalizacja kosztów mobilności – Wiesław Dąbrowski, członek Zarządu PKD, prezes OAT sp. z o.o.

11:45 – 13:30 sesja I Zaawansowane technologie w nawierzchniach bitumicznych

 • Przykłady zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych podczas remontów dróg wojewódzkich – Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 • Wytrzymałość zmęczeniowa i odporność na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych z różnymi asfaltami – Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt Sp. z o.o.
 • Wyniki badań na koleinowanie mieszanek mineralno-bitumicznych z asfaltem wysokomodyfikowanym – Grzegorz Korzanowski Śląskie Kruszywa Naturalne
 • Wpływ zawartości asfaltu i wolnych przestrzeni na trwałość obliczeniową nawierzchni asfaltowych – Krzysztof Błażejowski, Politechnika Warszawska

dyskusja

13:30 lunch

14:30 sesja II Postęp technologiczny w drogownictwie

 • Perspektywy prac badawczych FGSV na polu budowy i utrzymania dróg – SvenMartin Nielsen, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
 • Globalne wskaźniki wydajnościowe infrastruktury drogowej i ich wykorzystanie do oceny stanu dróg – Marek Skakuj, Heller Ing.-GmbH
 • Technologiczne wyzwania utrzymania sieci drogowej – Stefan Höller, Bun­des­an­stalt für Stra­ßen­we­sen
 • Wypełniacz mieszany do mieszanek mineralno – asfaltowych: doświadczenia ostatnich lat – Ireneusz Strugała, Tuga, Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska

Dyskusja

16:15 przerwa kawowa

16:30 Sesja III Współczesna technika drogowa

 • Właściwości niskotemperaturowe asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych – Marta Wójcik-Wiśniewska, Orlen Asfalt Sp. z o.o.
 • Wpływ nowoczesnych dodatków chemicznych na właściwości asfaltów – Piotr Heinrich, Zydex Industries
 • Ocena nośności w diagnostyce stanu eksploatacyjnego nawierzchni – Jacek Sudyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
 • dyskusja

18:00 wycieczka techniczna – rotacyjna w trzech grupach:

A Montaż punktowych elementów odblaskowych poprawiających bezpieczeństwo (van Wylick)

B Rozwiązania konstrukcyjne podczas modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie

C Pokaz zastosowania nowoczesnych folii odblaskowych (3M Polska)

20:00 uroczysta kolacja (sala Cesarska)

14 kwietnia (czwartek)

9:00 sesja IV Bezpieczeństwo pieszych

 • Specyfika zagrożeń bezpieczeństwa na drogach woj. śląskiego: wypadki z udziałem pieszych – mł. insp. Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Katowicach
 • Zwiększanie liczby przejść dla pieszych: za i przeciw z doświadczeń Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – Lesław Kmieć, naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu ZDW w Katowicach
 • Zarządzanie prędkością w strefach dla pieszych i jego wpływ na bezpieczeństwo pieszych – prof. Stanisław Gaca Politechnika Krakowska
 • Zasady prawidłowego oświetlania przejść dla pieszych – Bogdan Mężyk, Inicjatywa “Bezpieczne-przejście.pl”
 • Nowoczesne elementy odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo i komfort jazdy – Lisette van Wylick, Van Wylick Wegdekreflectoren B.V. Holandia

dyskusja

10:30 przerwa kawowa, WYMELDOWANIE Z HOTELU

11:00 Sesja V Standardy oznakowania pionowego

 • Propozycje ERF dotyczące nowego standardu oznakowania pionowego – Konstandinos Diamandouros dyrektor biura Federacji Drogowej Unii Europejskiej
 • Trendy w oznakowaniu pionowym dróg: komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników – Jarosław Schabowski, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu KLIR
 • Znaczenie znaku w przepisach ruchu drogowego – Marek Wierzchowski, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmian warunków technicznych obejmujących pionowe znaki drogowe – Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
 • Czytelność i jednoznaczność drogowego oznakowania pionowego – Jeremi Rychlewski, Politechnika Poznańska
 • Założenia programu RID dotyczącego trwałości elementów brd i środków organizacji ruchu – Joanna Wachnicka, Politechnika Gdańska
 • Nowoczesne folie odblaskowe poprawiające widoczność znaków i tablic drogowych – Jakub Kalisiak 3M Poland

13:30 dyskusja, podsumowanie

14.00 obiad, zakończenie Forum

Polecane Konferencje

Loading...