Zródło: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...
l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Asfalt lany: wymagania i wykonawstwo

Program

6 września (czwartek)

11:00 sesja I Wymagania, rekomendacje i lepiszcza do asfaltu lanego

 • Powitanie i otwarcie seminarium – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Radosław Kantak, dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku (10’)
 • Wprowadzenie: Asfalt lany w Polsce: renesans czy rekonesans – dr inż. Igor Ruttmar, TPA, przewodniczący Komitetu Nawierzchni Asfaltowych PKD (20′)
 • Keynote speech: Nawierzchnie mostowe: doświadczenia, jakość, przyszłość – Heinz Aeschlimann, Aeschlimann AG, Zofingen Szwajcaria (60′)
 • Budowa Mostu Wschodniego w Toruniu: wyzwania technologiczne – dr inż. Krzysztof Wąchalski, Pont-Projekt (20’)
 • Pierwsza w Polsce innowacyjna nawierzchnia z asfaltu lanego na moście im. Gen. Elżbiety Zawackiej (Wschodnim) w Toruniu – Marcin Hering TPA Sp. z o.o. (20’)

pytania i odpowiedzi (10′)

13:20 – 14:15 lunch

14:15 sesja II Kluczowe wyzwania przy stosowaniu asfaltu lanego

 • Asfalt lany na moście w Raciborzu w ciągu DW 935: 10 lat później – Marcin Moszko, Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (20’)
 • Nawierzchnie drogowe i mostowe z asfaltu lanego: aktualny stan rozwoju – Marco Mueller, Carl Ungewiiter Trinidad Lake Asphalt, Bremen Niemcy (30’)
 • Mosty na drodze S7 koło Ostródy: układanie nawierzchni z asfaltu lanego na pełnej szerokości obiektu – Piotr Patalas, prezes Interasphalt sp. z o.o. (20’)
 • Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne asfaltowych nawierzchni mostowych: asfalt lany i mieszanki zagęszczalne – dr inż. Michał Sarnowski Politechnika Warszawska (20′)
 • pytania i odpowiedzi (15’)

16:00 przerwa kawowa

16:20 Sesja III Receptury i wykonawstwo: studia przypadków

 • Wykonanie nawierzchni na mostach: Łazienkowskim i Poniatowskiego w Warszawie– Mirosław Kaczmarski, dyrektor ds. technicznych Tarcopol (25’)
 • Doświadczenia z asfaltem lanym na obiektach autostradowych i na drogach ekspresowych – Krzysztof Pieniążek, dyrektor ds. technicznych R.D.M Śródmieście w Krakowie (20’)
 • Doświadczenia ze
  stosowaniem asfaltu naturalnego Gilsonite z asfaltem lanym – Michael Leimer, Advanced Chemical Trading (20’)
 • Asfalt lany: niewykorzystany potencjał – dr inż. Krzysztof Wąchalski, Pont-Projekt (20’)

 • 19:00 kolacja integracyjna

7 września (piątek)

9:00 wyjazd techniczny na budowę drogi S7 Gdańsk – Elbląg

12:00 powrót do hotelu, poczęstunek, zakończenie kolokwium

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Foto: By Алексей Покровский – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16…

Warunki

Opłata za udział w seminarium wynosi:

Z jednym noclegiem:

 • 1000 zł z VAT – w pokoju jednoosobowym

 • lub
 • 850 zł z VAT – w pokoju 2- lub 3-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg (06/07.09.2018) ze śniadaniem,
 • udział w seminarium w dniach 06-07.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie z jęz. niemieckiego i urządzenia do jego odbioru,
 • serwis kawowy, obiad i kolację integracyjną w dn. 06.09.2018,
 • wycieczkę techniczną i poczęstunek po jej zakończeniu – w dn. 07.09.2018

Bez noclegów:

700 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w seminarium w dniach 06-07.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie z jęz. niemieckiego i urządzenia do jego odbioru,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 06.09.2018,
 • wycieczkę techniczną i poczęstunek po jej zakończeniu – w dn. 07.09.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) seminarium.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w seminarium w terminie późniejszym niż 31 sierpnia 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik seminarium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane Konferencje

Loading...