l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Nowe otwarcie: Jak sprawnie realizować inwestycje drogowe?

Program

Sesja I Zamówienia publiczne 2016

10:00 – 10:05 otwarcie seminarium – Zbigniew Kotlarek prezes Polskiego Kongresu Drogowego

10:05 – 10:15 Przesłanie wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita do uczestników konferencji – Rafał Nowak dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad MIB

10:15 – 10:35 Nowe regulacje obszaru zamówień publicznych w UE: narzędzie wspierania innowacji i oddziaływania na kwestie społeczne – Marta Laszuk, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna dla Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz MŚP

10:35 – 11:00 New public procurement rules in EU and their impact on road projects – Christophe Nicodeme, sekretarz generalny Federacji Drogowej UE (ERF)

11:00 – 11:20 Stan wdrażania dyrektyw europejskich dotyczących zamówień w Polsce – Izabela Rzepkowska, naczelnik Wydziału Analiz i Orzecznictwa Urzędu Zamówień Publicznych

11:20 – 11:40 Prawo zamówień publicznych i zapisy umów w Polsce na tle innych krajów i dyrektyw UE – Dariusz Ziembiński Grupa Doradcza KZP

11:40 – 12:40 dyskusja panelowa “Przyszłość zamówień publicznych: nowe prawo czy stare błędy”.

Moderator: Janusz Niedziela Centrum Zamówień Publicznych

Paneliści:

Barbara Dzieciuchowicz prezes zarządu OIGD,

Rafał Bałdys wiceprezes PZPB,

Zbigniew Tabor dyrektor ZDW w Katowicach,

Marcin Lewandowski członek zarządu PORR Polska Infrastructure,

Izabela Rzepkowska UZP,

Izabela Kornas Dyrektor Departamentu Postępowań Przetargowych GDDKiA,

Mariusz Potępa prezes zarządu MP Mosty

12:40 – 13:00 przerwa kawowa

Sesja II Formuła “Zaprojektuj i Buduj” w kontraktach drogowych

13:00 – 13:20 Narodowe Forum Kontraktowe: inicjatywa środowiska drogowego dla sprawnej realizacji inwestycji drogowych – Rafal Bałdys, wiceprezes PZPB

13:20 – 13:40 Wady i zalety formuły “Zaprojektuj i Buduj” – Andrzej Sas Aecom, przedstawiciel Komitetu Projektowego PKD

13:40 – 14:40 dyskusja “W poszukiwaniu optymalnej formuły realizacji projektów drogowych”

Moderator: dr inż. Tadeusz Suwara Transprojekt Warszawa

Paneliści: Paweł Szaciłło dyrektor CUPT

Jakub Troszyński dyrektor Biura Prawnego GDDKiA

Jan Styliński prezes PZPB,

Andrzej Sas Aecom,

Sławomir Barczak, członek Zarządu Mota Engil Central Europe

14:40 lunch (Restauracja Lilla Weneda), zakończenie

Polecane Konferencje

Loading...