l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE

Stało się już tradycją, że cykl konferencji Polskiego Kongresu Drogowego rozpoczyna każdego roku Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. Zapraszamy na kolejne, IV Międzynarodowe Forum Tunelowe. W tej edycji także będziemy gościć prelegentów z zagranicy reprezentujących najlepsze praktyki i wiedzę w zakresie tematyki wydarzenia. Potwierdzeniem pozycji Forum Tunelowego jest objęcie go patronatem przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES.

Tym razem wierzymy, że uda się nam spotkać na żywo we Wrocławiu, ale dla Państwa wygody spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej. W ostatnim dniu konferencji będą mieli Państwo okazję wziąć udział w wycieczce technicznej na budowę tunelu S3 Bolków–Kamienna Góra Północ.

Podczas Forum omówimy tematykę przestrzeni podziemnej w kontekście zrównoważonego rozwoju, przedstawione zostaną rozwiązania projektowe, wykonawcze i sprzętowe w budownictwie tunelowym, na przykładach konkretnych projektów realizowanych w różnych krajach i w Polsce. Będzie to przegląd różnych technologii stosowanych w budownictwie tunelowym, w zależności od lokalizacji i warunków geologicznych. Drugi podstawowy blok tematyczny będą stanowiły informacje w zakresie wyposażenia tuneli np. łączność w tunelach oraz wentylacja. Kolejna sesja poświęcona będzie tematyce systemów bezpieczeństwa w tunelach, gdzie omówione będą m.in. testy odbiorowe i zabezpieczenia ppoż.

Program

Program

30 maja

18:00 kolacja powitalna

31 maja

9.00-9.45 Rozpoczęcie – Ministerstwo Infrastruktury (tbc), Sejmowa Komisja Infrastruktury (tbc),  Tomasz Żuchowski GDDKiA, Zbigniew Kotlarek Prezes PKD, Olivier Vion, Dyrektor wykonawczy ITA-AITES

9:45-10:30 Sesja I Przestrzeń podziemna a zrównoważony rozwój
9:45-10:00 Carbon footprint w budowie tuneli, Tarcisio B. Celestino, University of California – Berkeley (UCB), Politechnika w Sao Paulo, Brazil
10:00-10:15 Obecny stan prac Komitetu Technicznego PIARC ds. tuneli TC 4.4 w tym Podręcznik Tunelowy PIARC, Dr. Ingo Kaundinya, Chair of PIARC TC4.4 Tunnels, Federal Highway Research Institute (BASt)
10:15-10:30 pytania i odpowiedzi

10:30-10:45 przerwa kawowa

10:45-12:45 Sesja II Metody wykonania tuneli
10:45-11:00 – Doświadczenia w budowie nawierzchni tuneli na podstawie projektów zrealizowanych w Austrii i Niemczech, Martin Langer, STRABAG Großprojekte GmbH, Zentrale Technik, Niemcy
11:00-11:15 – Nawierzchnie w tunelach, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Wydział budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska
11:15-11:30 Metody drążenia tuneli – przykłady realizacji w Polsce, Piotr Sarnowski, dyrektor regionu, PORR
11:30-11:45 Techniczne a badawcze rozpoznanie geologii górotworu w trakcie budowy tuneli (obserwacje w TS-26, Sudety, Polska) , dr hab. Paweł Zagożdżon, dr Katarzyna D. Zagożdżon, mgr inż. Wojciech Kaczan, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Katedra Górnictwa, Politechnika Wrocławska
11:45-12:00 Systemy deskowań firmy ULMA do realizacji tuneli oraz przykłady ich zastosowania, Przemysław Romański, ULMA Construccion Polska S.A.
12:00-12:15 Mrożenie gruntu na budowie tunelu w Świnoujściu, jako sposób na minimalizację ryzyk wykonawczych, Tomasz Fortuna, Zastępca Dyrektora Kontraktu, Gulermak
12:15-12:45 pytania i odpowiedzi

12.45-13.45 Lunch

13.45-15:30 Sesja III Wyposażenie tuneli

13:45-14:00 Jakość i niezawodność oświetlenia w tunelach drogowych – rozwiązania systemowe na przykładzie Wisłostrady, Paweł Kurto, Signify Poland Sp. z o.o.
14:00-14:15 Wentylacja – doświadczenia krajowe, prof. Wojciech Węgrzyński, Instytut Techniki Budowlanej
14:15-14:30 Wentylacja w tunelach, najlepsze doświadczenia zagraniczne, Prof. Peter Sturm, WG-leader in TC4.4.
14:30-14:45 Wentylacja pożarowa dróg ewakuacyjnych w tunelach na przykładzie powstających trzech krajowych inwestycji., Piotr Mazur, Frapol Sp. z o.o.
14:45-15:00 Na dobrej drodze. Systemy naprawcze, powłoki ochronne, żywice  – rozwiązania P&T Zaprawy Techniczne, Wojciech Buczek, Hufgard Polska

15:00-15:15 Procedury akceptacyjne FAT/SAT/SIT w projektach infastrukturalnych – dobra praktyka – na przykładzie tunelu S2 POW, Kazimierz Liver, Bogdan Wikierski, WASKO

15:15-15:30 pytania i odpowiedzi

15:30-15:45 przerwa kawowa

15:45-17:30 Sesja IV Systemy bezpieczeństwa w tunelach – odbiory, testy, systemy
15:45-16:00 Kontrola systemów pożarowych i testy odbiorowe w obiektach tunelowych – Karol Mojski, KG Państwowej Straży Pożarnej
16:00-16:15 Czym gasić pożary w tunelach drogowych? Wojciech Pliszka, PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy
16:15-16:45 Międzynarodowe doświadczenie w zabezpieczeniach przeciwpożarowych tuneli systemem zraszaczowym, Ulf Lundström, Safety officer TRAFIKVERKET Szwedzka Administracja Drogowa
16:45-17:00 Katalog wymagań w zakresie bezpieczeństwa tuneli w ruchu drogowy oraz metoda oceny wpływu zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych na bezpieczeństwo w tunelach drogowych (finalista EXCELLENCE IN ROAD SAFETY AWARDS 2021 Komisji Europejskiej), Marek Różycki Prezes Zarządu Doradca ds Bezpieczeństwa, m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o.
17:00 – 17:15 Bezpieczeństwo pracy w tunelach, Lidia Markowska, GDDKiA O/Wrocław
17:15-17:30 pytania i odpowiedzi

20:00 Kolacja

1 czerwca

9:00-12:00 Wycieczka techniczna – budowa tunelu S3 Bolków–Kamienna Góra Północ

12:00- 13:00 lunch

cof

cof

cof

cof

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel Wrocław Centrum

ul. Powstańców Śląskich 7; 53-332 Wrocław

Rezerwacja pokoi na hasło PKD HA073@ACCOR.COM

A. Konferencja z wycieczką techniczną (udział w dn. 30 maja-1 czerwca):

1499 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 30.05.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.05.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 31.05.2022,
 • wycieczkę techniczną w dn. 1.06.2022,
 • obiad w dn. 1.06.2022.

* opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

B. Konferencja z wycieczką techniczną (udział w dn. 31 maja – 1 czerwca):

1299 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.05.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 31.05.2022,
 • wycieczkę techniczną w dn. 1.06.2022,
 • obiad w dn. 1.06.2022.

* opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

C. Konferencja bez wycieczki technicznej (udział w dn. 30-31 maja):

1299 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 30.05.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.05.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 31.05.2022.

* opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

D. Konferencja bez wycieczki technicznej (udział w dn. 30-31 maja bez uroczystej kolacji w dn. 31 maja):

1000 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 30.05.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.05.2022.

* opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

E. Konferencja bez wycieczki technicznej (udział w dn. 31 maja bez uroczystej kolacji):

800 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.05.2022.

* opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

 

E. Udział on-line:

350 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 25 maja 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 25 maja 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 25 maja 2022 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...