IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE – materiały

Wykład inauguracyjny

Tunele na sieci dróg krajowych, Tomasz Żuchowski GDDKiA

Sesja I Przestrzeń podziemna a zrównoważony rozwój

Carbon footprint w budowie tuneli, Tarcisio B. Celestino, University of California – Berkeley (UCB), Politechnika w Sao Paulo, Brazil
Obecny stan prac Komitetu Technicznego PIARC ds. tuneli TC 4.4 w tym Podręcznik Tunelowy PIARC, Dr. Ingo Kaundinya, Chair of PIARC TC4.4 Tunnels, Federal Highway Research Institute (BASt)

Sesja II Metody wykonania tuneli

 

Doświadczenia w budowie nawierzchni tuneli na podstawie projektów zrealizowanych w Austrii i Niemczech, Martin Langer, STRABAG Großprojekte GmbH, Zentrale Technik, Niemcy
Nawierzchnie w tunelach, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Wydział budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska
Metody drążenia tuneli – przykłady realizacji w Polsce, Piotr Sarnowski, dyrektor regionu, PORR
Techniczne a badawcze rozpoznanie geologii górotworu w trakcie budowy tuneli (obserwacje w TS-26, Sudety, Polska) , dr hab. Paweł Zagożdżon, dr Katarzyna D. Zagożdżon, mgr inż. Wojciech Kaczan, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Katedra Górnictwa, Politechnika Wrocławska
Systemy deskowań firmy ULMA do realizacji tuneli oraz przykłady ich zastosowania, Przemysław Romański, ULMA Construccion Polska S.A.
Mrożenie gruntu na budowie tunelu w Świnoujściu, jako sposób na minimalizację ryzyk wykonawczych, Tomasz Fortuna, Zastępca Dyrektora

Sesja III Wyposażenie tuneli

Jakość i niezawodność oświetlenia w tunelach drogowych – rozwiązania systemowe na przykładzie Wisłostrady, Paweł Kurto, Signify Poland Sp. z o.o.
Wentylacja – doświadczenia krajowe, prof. Wojciech Węgrzyński, Instytut Techniki Budowlanej
Wentylacja w tunelach, najlepsze doświadczenia zagraniczne, Prof. Peter Sturm, WG-leader in TC4.4.
 Wentylacja pożarowa dróg ewakuacyjnych w tunelach na przykładzie powstających trzech krajowych inwestycji., Piotr Mazur, Frapol Sp. z o.o.
Na dobrej drodze. Systemy naprawcze, powłoki ochronne, żywice  – rozwiązania P&T Zaprawy Techniczne, Wojciech Buczek, Hufgard Polska
Procedury akceptacyjne FAT/SAT/SIT w projektach infastrukturalnych – dobra praktyka – na przykładzie tunelu S2 POW, Kazimierz Liver, Bogdan Wikierski, WASKO

Sesja IV Systemy bezpieczeństwa w tunelach – odbiory, testy, systemy

Kontrola systemów pożarowych i testy odbiorowe w obiektach tunelowych – Karol Mojski, KG Państwowej Straży Pożarnej
 Czym gasić pożary w tunelach drogowych? Wojciech Pliszka, PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy
Międzynarodowe doświadczenie w zabezpieczeniach przeciwpożarowych tuneli systemem zraszaczowym, Ulf Lundström, Safety officer TRAFIKVERKET Szwedzka Administracja Drogowa
Katalog wymagań w zakresie bezpieczeństwa tuneli w ruchu drogowy oraz metoda oceny wpływu zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych na bezpieczeństwo w tunelach drogowych (finalista EXCELLENCE IN ROAD SAFETY AWARDS 2021 Komisji Europejskiej), Marek Różycki Prezes Zarządu Doradca ds Bezpieczeństwa, m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o.
Bezpieczeństwo pracy w tunelach, Lidia Markowska, GDDKiA O/Wrocław

 

Loading...