l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Drogi po powodzi – jak budować i jak remontować

„Drogi po powodzi – jak budować i jak remontować” to temat konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez PKD 24 września w Józefowie nad Wisłą (woj. lubelskie). Uczestniczyli w niej zarządcy dróg różnych szczebli, przedstawiciele wykonawców, reprezentanci świata nauki.

Program

24 września 2010 r., Józefów nad Wisłą (powiat opolski, woj. lubelskie), hotel „Bursztynowy”, ul. Nadwiślańska 19

10.00 -12.15 Sesja I

 • 10.00 – 10.15 otwarcie seminarium, powitanie gości i uczestników – Piotr Banach Członek Zarządu PKD
 • 10.15-10.45 Szkody popowodziowe na terenie Lubelszczyzny – Zenon Rodzik, starosta opolski
 • 10.45-11.15 Geotechniczne uwarunkowania trwałości podłoży dróg narażonych na działania wód powodziowych. Zasady budowy i odbudowy ze zniszczeń – prof. dr hab. inż. Krzysztof Parylak – Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki
 • 11.15-11.45 Powodzie i ich skutki dla dróg na terenach zalewowych – dr inż. Andrzej Pichla, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • 11.45-12.15 Preferencje technologiczne i materiałowe dla konstrukcji nawierzchni na obszarach narażonych na skutki powodzi – Piotr Kuna laboratorium drogowe GDDKiA oddział Lublin

12.15 – 12.45 przerwa kawowa

12.45 – 15.00 Sesja II

 • 12.45-13.15 Recykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym – dr hab. inż. Marek Iwański Politechnika Świętokrzyska
 • 13.15-13.45 Doświadczenia wdrożenia recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym – dr hab. inż. Marek Iwański Politechnika Świętokrzyska
 • 13.45-14.00 Zastosowanie asfaltu spienionego do wykonania podbudowy na drodze krajowej nr 50 – studium przypadku – Arkadiusz Abelski technolog w PBDiM Mińsk Mazowiecki
 • 14.00 – 14.20 prezentacje technologiczne firm partnerskich seminarium
 • 14.20 – 15.20 – wycieczka techniczna „Współczesna technika mostowa: zwiedzanie magazynu elementów składanego mostu drogowego MS 54 w Łaziskach oraz miejsca budowy mostu przez Wisłę w Kamieniu na drodze wojewódzkiej 747”
 • 15.20 konkluzje i zakończenie seminarium

15.30 – obiad

Partnerzy

Polecane Konferencje

Loading...