l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II FORUM UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW WRAZ Z RODEO

Polski Kongres Drogowy wraz z Ogólnopolską Izbą Drogownictwa ze wsparciem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów organizują kolejną edycję Forum Utrzymania Dróg i Mostów. Od 2022 roku wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz Targów Infrastruktura.

Rozwijająca się sieć dróg oraz rosnące oczekiwania kierowców w zakresie szybkości i komfortu podróży powodują, że utrzymanie dróg staje się jednym z kluczowych zadań zarządców dróg. Nowe technologie oraz sprzęt pozwalają na stałe podnoszenie efektywności dokonywanych prac utrzymaniowych.

Forum skierowane jest do podmiotów zainteresowanych całorocznym utrzymaniem dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w tym przedsiębiorców oraz zarządców dróg.

Konferencji będą towarzyszyć zawody najlepszych operatorów pługów odśnieżnych, którzy w przygotowaniu na następny sezon zimowy rywalizują w zawodach zręczności na tzw. „rodeo drogowym”.

Program

10 maja

13:00-13:30

 • Sesja Inauguracyjna– Ministerstwo Infrastruktury , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polski Kongres Drogowy, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

13:30-15:00

Sesja I – Rynek utrzymania infrastruktury drogowej w Polsce  

 • Ministerstwo Infrastruktury, Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Konwent Dyrektorów ZDW, Katarzyna Węgrzyn-Madeja, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Wpływ wojny w Ukrainie na rynek utrzymania infrastruktury drogowej w Polsce – Przemysław Klonowski, OIGD

15:00-15:30 Przerwa kawowa

15:30-17:00

Sesja II – Zmiany przepisów dotyczących infrastruktury drogowej oraz ich wpływ na przyszłość drogownictwa

 • Idea i cele zmian przepisów techniczno-budowlanych – Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury
 • Zmiany przepisów w obszarze mostownictwa – prof. Janusz Rymsza, IBDiM
 • Zmiany przepisów w obszarze drogownictwa – prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
 • Wytyczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury – działania Komitetów Technicznych, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK

 

20:00 Uroczysta kolacja wspólnie z Targami Kielce (Hotel Binkowski Kielce)

11 maja

10:00-11:30

Sesja III – Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach

 • Partnerstwo dla bezpieczeństwa ruchu, Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa w strefach czasowych organizacji ruchu, Dr. Inż. Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska
 • Urządzenia BRD z funkcją pasywnego bezpieczeństwa do zabezpieczania robót w pasie drogowym, Aleksander Glowania, Saferoad Grawil Sp. z o.o.
 • Słupy oświetleniowe jako ważny element bezpiecznej infrastruktury drogowej w świetle nowelizacji wymagań europejskich,  Jarosław Schabowski, Kierownik zespołu BRD przy OIGD

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30

Sesja IV – Techniczne aspekty utrzymania dróg

 • Naprawy weekendowe nawierzchni, dr inż.  Maciej Maliszewski, IBDiM
 • Prace nad przygotowaniem zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków ich umieszczania na drogach, tzw. „Czerwonej Książce” – Jarosław Schabowski, Kierownik zespołu BRD przy OIGD
 • Prezentacja partnera
 • Podsumowanie konferencji

  

14:00-17:00 Zawody najlepszych operatorów pługów odśnieżnych – teren zewnętrzny  przed halą

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki (kod rabatowy CZLONEK_PKD_OIGD_10 )

 Konferencja odbędzie się terenie Targów Kielce

TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

A. Konferencja w dniach 10-11.05.2022 z kolacją galową

600 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • wejście na targi Nowa Infrastruktura
 • udział w Forum w dniu 10-11.05.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy w dn. 10-11.05.2022,
 • uroczystą kolację targową w dn. 10.05.2022,
 • zawody operatorów pługów ośnieżynych w dn. 11.05.2022,
B. Konferencja w dniach 10-11.05.2022 bez kolacji galowej

400 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • wejście na targi Nowa Infrastruktura
 • udział w Forum w dniu 10-11.05.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy w dn. 10-11.05.2022,
 • zawody operatorów pługów ośnieżynych w dn. 11.05.2022,
C. Udział on-line:

150 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dniach 10-11.05.2022, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 6 maja 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 6 maja 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 6 maja 2022 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Współorganizator

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner zawodów operatorów pługów odśnieżnych “Rodeo”

Patronat honorowy

Polecane Konferencje

Loading...