l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

III MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

Perspektywy poprawy dojazdu i wyjazdu z Zakopanego były wiodącym tematem zakończonego 27 stycznia III Małopolskiego Forum Drogowego/Forum Polski Południowej. Tematem zarówno prezentacji w pierwszym dniu konferencji, jak i rozmów kuluarowych uczestników, którym dojazd do Zakopanego w szczycie pięknej tegorocznej zimy zajął bardzo wiele czasu.

Organizowana tradycyjnie w Zakopanem konferencja Polskiego Kongresu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w tym roku otrzymała dodatkowy człon nazwy – Forum Polski Południowej. Do grona współorganizatorów dołączył Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Stało się tak ze względu na podobieństwa w geograficznym ukształtowaniu obu regionów i związane z tym problemy drogowców: jak skutki osuwisk czy utrzymanie w sezonie zimowym. Regiony mają także wspólną granicę ze Słowacją i realizują z partnerami z tego kraju wspólne projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg.

Według danych z Generalnego Badania ruchu w 2015 roku, Małopolska jest drugim regionem w kraju (po śląskim) z największym ruchem samochodów (średnio na dobę 14580 pojazdów, przy średniej dla Polski 11178). Dla tak zwanej “zakopianki” czyli drogi krajowej 7 z Krakowa do Rabki (na odcinku z Myślenic do Lubnia jako droga ekspresowa) i drogi krajowej nr 47 z Rabki do Zakopanego ruch jest jeszcze większy (40806 na pierwszym odcinku z Krakowa do Głogoczowa i 17912 na ostatnim z Poronina do Zakopanego).

Trwają obecnie inwestycje, które mają usprawnić ruch, głównie na środkowym odcinku “zakopianki” – poinformował dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński. Droga ekspresowa S7 jest budowana między Lubniem a Rabką Zdrój. Inwestycje podzielono na 3 odcinki: Lubień – Naprawa (długość 7,590 km, koszt inwestycji 624 mln zł), Naprawa – Skomielna Biała (długość 3050 m, z czego 2058 m w tunelu, koszt inwestycji 967 mln zł) i Skomielna Biała – Rabka Zdrój (długość 6070 m, koszt 615 mln zł). Odcinki I i III mają być oddane do użytku w roku 2019, a środkowy z tunelem – dwa lata później. Z tych wybudowanych wcześniej kierowcy będą mogli jednak korzystać bez czekania na gotowy tunel dzięki włączeniom do istniejącej drogi.

Program

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

III Małopolskie Forum Drogowe/Południowe Forum Drogowe

25-27 stycznia 2017 r.

Zakopane, Zespół Pensjonatów “Antałówka”, ul. Wierchowa 2

25 stycznia (środa):

godz. 14 – 15 obiad, zakwaterowanie w hotelu

15:00 sesja I Perspektywy sieci drogowej południowej Polski

 • otwarcie i powitanie – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Marta Maj dyrektor ZDW w Krakowie (10′)
 • Działania inwestycyjne GDDKiA w woj. małopolskim w bieżącej perspektywie budżetowej – Tomasz Pałasiński, dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie (20′)
 • Kluczowe znaczenie węzła Poronin dla usprawnienia ruchu w obszarze tatrzańskim – Ireneusz Czaja, ZDW w Krakowie (20′)
 • Podejście metodologiczne do analizy i projektowania tunelu Mały Luboń na drodze S7: technologia drążenia – Felice Schiavone, kierownik działu technicznego Astaldi (25′)
 • Rozprowadzenie ruchu z dróg krajowych: uwarunkowania organizacyjne i finansowe funkcjonowania dróg powiatowych – Adam Czerwiński, dyrektor PZD w Nowym Sączu, przewodniczący Krajowej Rady ZDP (20′)
 • Projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg w rejonie tatrzańskim i na Podkarpaciu – Marta Maj, dyrektor ZDW w Krakowie i Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego ZDW w Rzeszowie (2 X 10′)

17.00 przerwa kawowa

17:15 sesja II Zamówienia publiczne w drogownictwie po nowemu

 • Praktyka zamawiających w obszarze drogownictwa w obecnym stanie prawnym – Inga Gęsiarz-Nowak, ZDW Kraków (25′)
 • Specyficzne problemy mniejszych jednostek samorządu terytorialnego w stosowaniu Prawa zamówień publicznych – Małgorzata Małuch Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski (15′)
 • Kryteria wyboru ofert w praktyce polskich zamawiających na tle rozwiązań w innych krajach – Wojciech Adamczyk, kancelaria radców prawnych Adamczyk Saganowski Wojcieszek (40′)

pytania, dyskusja

20:00 uroczysta kolacja

26 stycznia (czwartek):

10:00 wycieczka

13:00 obiad

14:00 sesja III Standardy projektowania i realizacji dróg dla rowerów

 • Wprowadzenie: 200 lat roweru jako środka komunikacji – Marek Zając, ZDW Kraków (15′)
 • Wytyczne projektowania infrastruktury rowerowej wynikające z podręcznika opracowanego w GDDKiA – dr inż. Tadeusz Kopta (40′)
 • Znaczenie upowszechniania standardów technicznych dla rozwoju komunikacji rowerowej – Marcin Hyła “Miasta dla rowerów” (40′)
 • Standardy rowerowych tras regionalnych w woj. małopolskim – Jacek Ziebura (25′)

16:15 przerwa kawowa

16:30 sesja IV Standardy projektowania i realizacji dróg dla rowerów (cd)

 • VeloMałopolska – Przygoda na okrągło: stan zaawansowania projektu wraz z technicznymi i prawnymi aspektami projektowania i budowy tras rowerowych – Marta Kozynacka, Marek Zając ZDW w Krakowie (20′)
 • Kładki dla dróg rowerowych: innowacje materiałowe i konstrukcyjne – prof. Tomasz Siwowski Politechnika Rzeszowska (20′)
 • Rozwój infrastruktury rowerowej w województwie warmińsko-mazurskim – Marta Kuprian Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (20′)
 • Zapewnienie infrastruktury rowerowej w ramach budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim – Karol Rożek zastępca dyrektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji Świętokrzyskiego ZDW w Kielcach (20′)
 • Diagnostyka stanu nawierzchni dróg dla rowerów – Jan Zieliński, Heller Consult (20′)
 • Planowane wydarzenia rowerowe w Małopolsce na sezon 2017 – Tomasz Wójcik prezes MZKOL sp. z o.o. (10′)
 • dyskusja, wnioski

19:30 kolacja regionalna

27 stycznia (piątek):

godz. 10:00 sesja V Innowacyjne drogownictwo

 • Standardy oznakowania poziomego: technologie i gwarancje – Adam Iwanow Stowarzyszenie “Linia Życia” (20′)
 • Standardy i doświadczenia w stosowaniu oznakowania poziomego przy użyciu Punktowych Elementów Odblaskowych (PEO), ze szczególnym uwzględnieniem dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Małopolski – Jerzy Fojcik Stowarzyszenie “Linia Życia” (10′)
 • Projekt ReUse: innowacyjne drogowe budowle ziemne z pakietami z opon samochodowych – dr inż. Dariusz Sobala, mgr inż. Aleksander Duda, Politechnika Rzeszowska (25′)
 • Road Asset Management: narządzie zarządzania drogami – Tomasz Wojsz Heller Consult (25′)
 • Wyzwania przy projektowaniu drogowych barier ochronnych z punktu widzenia producenta – Jarosław Cholewiński Stalprodukt SA (25′)
 • Badania archeologiczne w procesie przygotowania inwestycji drogowych – Andrzej Grabka ZDW Kraków (20′)

godz. 12:30 podsumowanie, zakończenie Forum

12:45 obiad

Polecane Konferencje

Loading...