l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Bezpieczna droga. Aspekty prawne i techniczne utrzymania dróg – seminarium regionu lubelskiego PKD

Program

9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna

Sesja I Zadania zarządców dróg w poprawie bezpieczeństwa drogowego

10:00 otwarcie seminarium – prezes PKD Zbigniew Kotlarek

10:10 Prezentacje techniczne:

1. Przewidywane kierunki zmian w przepisach technicznych dotyczących stosowania urządzeń brd (tzw. czerwona książka) – Marek Wierzchowski, TRAFFIC SYSTEM Lublin

2. Bariery drogowe w polskiej praktyce drogowej – wystąpienie partnera seminarium (do potwierdzenia)

3. Trwałość, niezawodność i utrzymanie mostów – dr inż. Sławomir Karaś, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej

11:45 Uroczystość podpisania porozumienia między powiatem krasnostawskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie o współpracy w dziedzinie badawczej i technologicznej.

Wystąpienie rektora PWSZ senatora Józefa Zająca

Wystąpienie starosty krasnostawskiego Janusza Szpaka

12.00 przerwa kawowa

Sesja II Zimowe utrzymanie dróg

12.15 Prezentacje techniczne:

1. Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA, praktyczne funkcjonowanie systemu “Utrzymaj standard” na drodze ekspresowej – Piotr Ziemiński, naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA w Lublinie

2. Zapewnienie utrzymania standardów zimowego utrzymania na sieci dróg wojewódzkich – propozycja: Andrzej Gwozda, dyrektor ZDW w Lublinie

3. Zabezpieczenie przejezdności dróg w warunkach nietypowych zjawisk pogodowych: doświadczenia z zimy 2014 roku w powiatach woj. lubelskiego – Zbigniew Więch, dyrektor ZDP w Hrubieszowie

4. Magazynowanie soli drogowej podstawą efektywnego prowadzenia akcji zimowej – dr inż. Jerzy Pręgowski prezes Zarządu grupy DOME INTERNATIONAL

Chemiczne środki zwalczania śliskości – wystąpienie partnera seminarium

14.00 obiad (restauracja Storczyk, ul. Mostowa 27)

15.00 Zwiedzanie Stada Ogierów w Białce, pokazy koni arabskich i małopolskich, kulig*

18.00 kolacja (restauracja Storczyk)

*w zależności od warunków atmosferycznych

Polecane Konferencje

Loading...