l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

PODKARPACKIE FORUM DROGOWE

Termin: 29.06.2016 -01.07.2016

Miejsce: Rzeszów

Perspektywy realizacji szlaku Via Carpatia były głównym tematem zakończonego 1 lipca w Rzeszowie Podkarpackiego Forum Drogowego. W starania o wpisanie drogi do sieci bazowej TEN-T zaangażowane są rządy państw położonych wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, a od pewnego czasu także władze samorządowe regionów Polski, Słowacji i Węgier, przez które ma przebiegać.

Forum zorganizowali wspólnie: Polski Kongres Drogowy oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. W pierwszym dniu odbyła się międzynarodowa konferencja “Via Carpatia: szanse i uwarunkowania realizacji w perspektywie międzynarodowej i krajowej”, pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Obrady toczyły się w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym woj. podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa.

Program

Termin: 29.06.2016 -01.07.2016

Miejsce: Rzeszów

środa 29 czerwca:

(miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Jasionce k. Rzeszowa)

11:00 – 12:15 Sesja inauguracyjna

 • powitanie i słowo wstępne – Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego, Zbigniew Kotlarek, prezes PKD
 • Znaczenie szlaku Via Carpatia w polityce transportowej Polski – Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa
 • Perspektywa umieszczenia szlaku Via Carpatia w sieci bazowej korytarzy TEN-T – Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego

12:15 – 12:30 przerwa kawowa

12:30 – 14:15 Sesja I

Rola Via Carpatia w rozwijaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

 • Droga S19 na tle powiązań ekonomicznych i transportowych Polski Wschodniej – prof. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (25′)
 • Celowość budowy szlaku Via Capathia na tle euroazjatyckich korytarzy transportu drogowego – autor: prof. Andrzej Jarominiak, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie; prezentuje: dr Lesław Bichajło, Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Rzeszowie (20′)
 • Działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej “Via Carpatia” dla budowy korytarza transportowego Morze Bałtyckie-Morze Egejskie – Julianna Orban Mate, dyrektor biura EUWT (25′)
 • Stan zaawansowania projektu Via Baltica/Via Carpatia na Litwie – Arunas Rutka Litewska Administracja Drogowa w Ministerstwie Transportu i Komunikacji (25′)

14:15 – 15.00 lunch

15:00 – 16:00 sesja II

Droga S19: stan realizacji

 • Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023: nowe podejście GDDKiA do realizacji inwestycji – Jacek Bojarowicz, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Stan zaawansowania realizacji lub przygotowań do budowy drogi S-19 :

Maciej Gorysz, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku

Krzysztof Kondraciuk, dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie

Anna Wysocka, dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie

Wiesław Kaczor, dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie

16:00 – 17:30 Debata panelowa Jedna droga, wiele korzyści

Moderator: prof. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska)

uczestnicy: minister/przedstawiciel Ministra Infrastruktury, Bogdan Romaniuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego, prof. T. Komornicki (PAN), Julianna Orban Mate (EUWT Via Carpatia), Jacek Bojarowicz GDDKiA, poseł Bogdan Rzońca (Komisja Infrastruktury)

20:00 uroczysta kolacja (restauracja LUKR w Rzeszowie, al. mjr Wacława Kopisto 1)

Uczestnicy Forum biorą udział w pierwszy dniu konferencji organizowanej przez Marszałka woj. podkarpackiego na podstawie zgłoszenia udziału w Podkarpackim Forum Drogowym PKD

Czwartek 30 czerwca:

(sala Millenium w hotelu Hilton Garden Inn)

9:00 – 10:30 sesja III

Wyzwania drogowe Podkarpacia

 • Inwestycje na drogach krajowych w woj. podkarpackim w obecnej perspektywie budżetowej – Wiesław Kaczor, dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie (25′)
 • Komplementarność inwestycji na drogach wojewódzkich w stosunku do sieci dróg krajowych – Lesław Kornak, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego woj. podkarpackiego (25′)
 • Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Rzeszowie Budowa i zarządzanie układem drogowym Rzeszowa – Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Rzeszowa (20′)
 • Problemy dróg powiatowych – Tomasz Lenar, przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDP, dyrektor PZD w Przeworsku (15′)

10.30 przerwa kawowa

10:45 – 11.50 sesja IV nowoczesne technologie w budowie i utrzymaniu dróg

 • Nowoczesne urządzenia brd na drogach wojewódzkich: przykłady zastosowań w regionie podkarpackim – Jacek Pasikowski Prowerk (20′)
 • Nowe technologie nawierzchni autostrad o podwyższonych normach – Jan Banaszak, Jacek Kopyra, Klaster Przemysłowy COP im. E. Kwiatkowskiego (20′)
 • Zabezpieczanie warstwy sczepnej z emulsji asfaltowej przy budowie i remoncie konstrukcji drogowej – Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska (20′)
 • wprowadzenie do programu wycieczki technicznej – prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska (5′)

12:00 – 20:00 Wycieczka techniczna “Wdrażanie innowacji technologicznych w budownictwie drogowym i mostowym” (pod patronatem SITK)

12:00 wyjazd z hotelu Hilton Garden

Rzeszów: program MZD – centrum sterowania ruchem;

Autostrada A-4: program GDDKiA O/Rzeszów: okrągła kładka; most podwieszony – przejazd do węzła w Świlczy przez Rondo Kuronia i Most Mazowieckiego (podwieszony) – węzeł Rzeszów Wschód o 12:45 – przejazd w kierunku węzła „Przeworsk” z krótkim zatrzymaniem na węźle i prezentacją Budimexu, odjazd w kierunku Przemyśla,

14:20 Droga wojewódzka nr 880 Jarosław – Pruchnik (PZDW + Strabag) – krótki przystanek przy węźle „Jarosław”

15:00 Przemyśl: program PZDW+ZDM w Przemyślu: most podwieszony, obwodnica wschodnia, kładka z drewna klejonego przez San, Kopiec Tatarski;

16:00 obiad połączony ze spacerem po terenie pałacu w Krasiczynie

17:10 wyjazd z Krasiczyna

Przejazd Krasiczyn – Krzywcza (30 min): most łukowy przez San (PZDW) (20 min);

Przejazd do Błażowej (30 min), zastosowanie barier linowych, Błażowa: most kompozytowy – (20 min), przejazd do Rzeszowa (45 min)

Przejazd do Leśnej Woli (30 min)

20:00 kolacja grillowa i wspólne oglądanie meczu Polska-Portugalia w 1/4 finału Euro 2016 (stadnina koni w Leśnej Woli)

23:30 wyjazd powrotny do hotelu

Piątek 1 lipca :

9:00 sesja IV

Nowoczesne technologie w drogownictwie

(blok pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej)

 • Potencjał badawczo – rozwojowy Politechniki Rzeszowskiej w zakresie drogownictwa

– prof. Tomasz Siwowski

9.15 – 10.30 – Blok drogowy pod kierunkiem dr L.Bichajło:

 • Ciche nawierzchnie na terenach miejskich i zamiejskich,
 • innowacyjne mieszanki mineralno-asfaltowe z wykorzystaniem materiałów z recyklingu nawierzchni i opon samochodowych,
 • zastosowanie georadaru w rozpoznaniu i monitorowaniu nawierzchni,
 • aktywne sterowanie pasami dla autobusów,
 • analiza interakcji kierowcy z drogą

10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 – 13.00 sesja IV c.d.

 • Sustainable pavement: zrównoważone podejście do nawierzchni drogowych – dr Igor Ruttmar TPA Instytut Badań Technicznych (20′)
 • Technologie drogowe Strassmayr – Sławomir Otto, Strassmayr Sp. z o.o. Sp.k.

Blok mostowy pod kierunkiem prof. T.Siwowskiego:

 • Nowe zaawansowane materiały w budownictwie mostowych (kompozyty FRP, aluminium, drewno klejone, betony niekonwencjonalne),
 • mosty zintegrowane budowane z wykorzystaniem materiałów z recyklingu opon samochodowych, niekorodujące zbrojenie w mostach betonowych,
 • materiały naprawcze z inhibitorami korozji,
 • nowoczesne technologie wzmacniania mostów;

13.00 – 13.15 – zakończenie Forum

13.15 – obiad

Partnerzy

Polecane Konferencje

Loading...