l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Zrównoważone drogi: ochrona środowiska

Program

31 marca (wtorek)

10:00 Sesja I Zrównoważone drogi

Otwarcie konferencji – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry Dróg i Mostów (5’)

Wystąpienia zaproszonych gości (15’)

Działania PIARC w obszarze adaptacji do zmian klimatu – Dr.-Ing. Jürgen Krieger, dyrektor departamentu Mostów i Technologii Konstrukcji W Federalnym Instytucie Badawczym Drogownictwa BASt, Kolonia Niemcy, Koordynator Tematu Strategicznego „Safety and Sustainability” PIARC (20’)

Zagadnienia ochrony środowiska w infrastrukturze drogowej i transportowej w działaniach PIARC – dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, kierownik Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, członek Komitetu Technicznego PIARC 3.4 „Environmental Sustainability in Road Infrastructure and Transport” (20’)

Dostosowanie transportu i infrastruktury do zmian klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Projekty badawcze realizowane w ramach BMVI-Sieć ekspertów: Wiedza – Umiejętności – Działanie – Beata Krieger, BASt (20’)

Otwarcie wystawy fotograficznej „Drogi i bezdroża” Prof. Marka Kucharczyka i P. Piotra Pituchy

dyskusja

11:20 przerwa kawowa

11:45 Sesja II Zmiany klimatu i ich wpływ na infrastrukturę drogową i transportową

Określanie wskaźników oceny wrażliwości infrastruktury transportowej w Czechach z punktu widzenia zmian klimatycznych – Leoš Pelikán, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (Centrum Badawcze Transportu Republiki Czeskiej) (20’)

Adaptacja do zmian klimatu sieci dróg krajowych w Polsce: wspólny projekt GDDKiA oraz Inicjatywy JASPERS – Grzegorz Łutczyk, GDDKiA, Elisabet Vila Jorda, Jaspers (20’)

Mitygacja czy adaptacja do zmian klimatu – prof. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (20’)

Nowa propozycja określania zasięgu i głębokości stref przemarzania gruntu w Polsce – dr inż. Tomasz Godlewski, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, Instytut Techniki Budowlanej (15’)

Zmiany klimatu a budownictwo mostowe – prof. Grażyna Łagoda, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, Anna Leniak-Tomczyk, Drogmost Lubelski Sp. z o.o., (15’)

dyskusja

13:45 przerwa na lunch

UWAGA: PO LUNCHU SESJE RÓWNOLEGŁE

14:30 Sesja III A Oddziaływania infrastruktury drogowej na środowisko i estetyka rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym

Przejścia dla zwierząt – zagadnienia problemowe – prof. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (20’)

Estetyka w budownictwie komunikacyjnym na przestrzeni dziejów – Anna Leniak-Tomczyk, Drogmost Lubelski Sp. z o.o., prof. Grażyna Łagoda, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska (20’)

Badania archeologiczne mogił wojennych oraz miejsc związanych z działaniami militarnymi na drogach ekspresowych GDDKiA w Lublinie – Marta Kowalska, Naczelnik Wydziału Środowiska, GDDKiA, Oddział w Lublinie (15’)

Wpływ rozwiązań architektonicznych w mostach łukowych na pracę konstrukcji pod obciążeniem dynamicznym – Michał Jukowski, Sławomir Karaś, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (20’)

Wpływ uszkodzeń na estetykę betonowych obiektów inżynierskich – Beata Surma, Strabag, Krzysztof Śledziewski, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (15’)

Dyskusja

16:10 przerwa kawowa

16:30 Sesja IV A Procedury i praktyki w ochronie środowiska

Odwodnienie autostrad w Niemczech: zrównoważona ochrona gleby i wody – Dr.-Ing. Taiseer Aljazzar, Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa BASt (20’)

Problemy waloryzacji środowiska przyrodniczego w przygotowaniu inwestycji drogowych – prof. Marek Kucharczyk, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (20’)

Badania zanieczyszczeń powietrza na rondach – Maksymilian Mądziel, Politechnika Rzeszowska (15’)

Problemy proceduralne w postępowaniach środowiskowych – Aneta Zięba, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (20’)

Prezentacja Partnera Konferencji (15’)

14:30 Sesja III B Beton w budownictwie komunikacyjnym

Neutralność klimatyczna a perspektywy zastosowania betonu i cementu w budownictwie – dr Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu (20’)

Badania betonu wiaduktu kolejowego w Lublinie – Sławomir Karaś, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (20’)

Innowacyjne zastosowanie kruszonych płyt betonowych w trakcie modernizacji drogi wojewódzkiej 812 Korolówka-Włodawa – Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie (20’)

Zalety dróg betonowych – Mikołaj Borowski, Cement Ożarów (15’)

Beton architektoniczny w budownictwie komunikacyjnym – Maciej Kowal, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (15’)

Dyskusja

16:10 przerwa kawowa

16:30 Sesja IV B Innowacyjne materiały i rozwiązania w budownictwie komunikacyjnym

Warstwa ścieralna z mieszanki poroelastycznej SEPOR – dr hab. inż. Piotr Jaskuła prof. PG, Politechnika Gdańska (20’)

CleanAir®Asphalt: Innowacyjna nawierzchnia asfaltowa redukująca zanieczyszczenia powietrza – Sebastian Czaja, TPA Niemcy

Technologia BBTM – doświadczenia i perspektywy zastosowania – Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (20’)

Zastosowanie miału gumowego w technologii MMCE – Jerzy Kukiełka, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (15’)

Wystąpienie firmy RECYKL

Dyskusja

20:00 uroczysta kolacja (restauracja „Cassino Royal”, ul. Żwirki i Wigury 6)

1 kwietnia (środa)

Godz. 9:00 Sesja V Metody i środki ochrony przed hałasem komunikacyjnym

Tytuł w trakcie uzgadniania – prof. Marian Tracz, Piotr Buczek – Politechnika Krakowska (20’) (w trakcie potwierdzania)

Badania i analizy obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej na wybranej dylatacji obiektu mostowego –Maciej Hałucha, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, Marcin Dębiński, Michał Jukowski, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (20’)

Wpływ warunków ruchu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na poziom hałasu w jego otoczeniu – studium przypadku – prof. Władysław Gardziejczyk, Marek Motylewicz, Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka (20’)

Sposoby ochrony przed hałasem na drogach kolejowych – Marcin Wrótny, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (15’)

Badania wpływu prewencyjnej kontroli prędkości na poziom hałasu drogowego – mgr inż. Marcin Dębiński, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska, podinspektor Robert Koźlak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (20’)

Ciche nawierzchnie drogowe jako środek wspomagający skuteczność ekranów akustycznych – Maciej Hałucha, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (15’)

Dyskusja

11:20 przerwa kawowa

11:40 Sesja VI Technologiczne i ekologiczne wyzwania w trakcie budowy dróg w regionie lubelskim

Realizacja programu budowy dróg krajowych na terenie woj. lubelskiego – Mirosław Czech, dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie (15’)

Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w ciągach dróg ekspresowych w Oddziale GDDKiA Lublin – Marta Kowalska, Wydział Ochrony Środowiska Oddziału GDDKiA w Lublinie (20’)

Doświadczenia z realizacji nawierzchni betonowych na drodze S17 Kurów – węzeł Lubelska – Edyta Szewczyk, Wydział Technologii Oddziału GDDKiA w Lublinie (20’)

Innowacje drogowe: poprawa właściwości nawierzchni asfaltowej dzięki zastosowaniu Asfaltu Modyfikowanego Gumą ze zużytych opon – dr inż. Aleksander Zborowski, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju TPA (20’)

Dyskusja

13:00 przerwa kawowa

13:15 Sesja zamykająca

Podsumowanie i wnioski z sesji równoległych dnia poprzedniego (10’)

Dyskusja Generalna

Podsumowanie Konferencji – Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska (15’)

14:00 lunch, zakończenie konferencji

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłata należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 24 marca 2020 r.

Opłata za udział w Konferencji wynosi: 1000 zł netto Opłata obejmuje: udział w Konferencji w dniach 31.03-1.04.2020 r., materiały konferencyjne, tłumaczenie, serwis kawowy i obiad, uroczystą kolację w dn. 31.03.2020,

Opłata za udział w konferencji z noclegiem

Można skorzystać również z pakietu, obejmującego nocleg w jednym z dwóch hoteli: Wieniawski*** (ul. Sądowa 6) lub Mercure Lublin Centrum*** (Aleje Racławickie 12), położonych w odległości ok. 300 metrów od LCK. Liczba miejsc w hotelach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Cena pakietu uzależniona jest od wybranej opcji. 1 nocleg 31.03/1.04.2020 r.: 1150 zł netto – miejsce w pokoju 2-osobowym 1350 zł netto – pokój jednoosobowy 2 noclegi 30.03/31/03 i 31.03/1.04 1500 zł netto – miejsce w pokoju dwuosobowym 1900 zł netto – pokój jednoosobowy

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia należy przesłać załączone oświadczenie na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 26 marca 2020 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja “zgłoś następnego”). Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT (do pobrania tu:
) może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.

Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji dane osobowe:

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel/fax : 0 22 675 08 15; tel. kom. 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Polecane Konferencje

Loading...