l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

III Lubelskie Forum Drogowe: Puławski węzeł drogowy

Program

5 kwietnia (czwartek)

12:00 Sesja I inauguracyjna (Pałac Czartoryskich)

otwarcie konferencji – Zbigniew Kotlarek prezes PKD, Mirosław Czech dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie (5′)

Przywitanie gości – Piotr Banach, przewodniczący Regionu Lubelskiego PKD (5′)

Wystąpienia gości honorowych: Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka i Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego

Znaczenie inwestycji drogowych dla rozwoju Puław, życia gospodarczego i warunków życia mieszkańców – Janusz Grobel prezydent Puław (25′)

Inwestycje w ramach PBDK 2014-2023, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy budowy drogi S12 – Mirosław Czech dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie (25′)

Inwestycje na drogach wojewódzkich, w tym rozbudowa drogi 801 – Paweł Nakonieczny członek Zarządu woj. lubelskiego (20′)

Inicjatywa opracowania monografii drogownictwa Lubelszczyzny na 200-lecie administracji drogowej na ziemiach polskich – Władysław Rawski, wiceprezes Zarządu Krajowego SITK RP, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej PKD (20′)

Uroczystość wręczenia honorowego wyróżnienia “Zasłużony Drogowiec Lubelskiego”

14:00 obiad

15:00 sesja II Budowa obwodnicy Puław – od projektu do realizacji

Dlaczego łącznik a nie odcinek drogi ekspresowej? Krótka historia inwestycji na obwodnicy Puław – Zbigniew Szepietowski, Janusz Wójtowicz, Oddział GDDKiA w Lublinie (25′)

Wyzwania realizacyjne podczas realizacji inwestycji – Krzysztof Waśko Energopol Szczecin,

Dojazdy do obwodnicy i przewidywane zmiany potoków ruchu na ulicach Puław po oddaniu do użytku łącznika S12 – Wiesław Stolarski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach

dyskusja

16:20 przerwa kawowa

16:40 sesja III Innowacyjne drogownictwo

Wpływ wahań ruchu drogowego na drogach o charakterze rekreacyjnym na poziom hałasu drogowego – mgr inż. Marcin Dębiński, dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska (20′)

Wykorzystanie warstw kruszywa stabilizowanych georusztem heksagonalnym w procesie optymalizacji nawierzchni – mgr inż. Piotr Mazurowski Tensar (20′)

Badania hałasu dla wybranych dylatacji mostowych – mgr inż. Michał Jukowski, dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska

Droga gminna o nawierzchni betonowej: inwestycja i jej efekty – Grzegorz Kapica, burmistrz Józefowa n/Wisłą (20′)

Trwałe nawierzchnie betonowe jako rozwiązanie dla dróg lokalnych – Marek Surowiec Cement Ożarów (20′)

Węzeł drogowy typu odwrócone karo – analiza możliwości zastosowania innowacyjnego rozwiązania w Lublinie – mgr inż. Piotr Wójcik, absolwent specjalności Drogi, Mosty i Ekoinfrastruktura Politechniki Lubelskiej (20′)

19:30 uroczysta kolacja (hotel Sybilla)

6 kwietnia (piątek)

9:00 – 10:30wycieczka techniczna: przejazd placem budowy łącznika S12 koło Puław

11:00 sesja IV Bezpieczne drogi (miejsce: hotel Sybilla, al. Królewska 17)

Efekty wojewódzkiego programu poprawy brd po 3 latach funkcjonowania – Michał Zdun dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego (20′)

Systemy barier szybkorozbieralnych w praktyce działania służb ratowniczych – Jacek Pasikowski, ProWerk (30′)

Współdziałanie zarządcy dróg krajowych ze służbami ratowniczymi – Norbert Wyrwich dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA (20′)

Infrastruktura drogowa, w tym urządzenia brd a warunki działania służb ratowniczych – bryg. Zenon Pisiewicz, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie (20′)

“Miasteczko holenderskie” w Puławach po latach: ocena projektu i jego efektów – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, EKKOM (25′)

Integracja systemów zarządzania drogą a bezpieczeństwo ruchu drogowego – Krzysztof Zwolan, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie ds. zarządzania drogami i mostami (20′)

14:00 obiad, zakończenie konferencji

Warunki

Opłata za udział w Forum wynosi:

A: Z jednym noclegiem:

750 zł z VAT – w pokoju 2-osobowym (650 zł z VAT dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy)

lub

850 zł z VAT – w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

  • jeden nocleg w Hotelu Sybilla (d.IUNG) (05/06.04.2018) ze śniadaniem,
  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

B: Bez noclegu: 600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 27 marca 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 29 marca 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane Konferencje

Loading...