l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT 2023

Polski Kongres Drogowy wraz z Katedrą Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej serdecznie zapraszają do udziału w kolejnej XIV Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2023 „Nowa dekada – Nowe działania – Nowe technologie”.

Tematyka tegorocznej Konferencji będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • Globalne zmiany społeczne jako wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Wdrażanie nowych przepisów techniczno-budowlanych – aspekty brd,
 • Zmiany społeczne a działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Drogowe środki bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Proaktywne metody i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury,
 • Nowe technologie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, a oficjalnymi językami będą polski i angielski (z tłumaczeniem symultanicznym).

Ostatniego dnia wydarzenia odbędą się WARSZTATY PROJEKTÓW EuroS@P and InfRo@D:

Metody i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego opracowane w ramach projektów EuroS@P and InfRo@D.

Celem warsztatów jest przedstawienie wypracowanych materiałów i metod, dedykowanych do procesu dydaktycznego i do szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz uzyskanie opinii na temat ich jakości i możliwości zastosowania.

Efektem warsztatów będzie uzupełnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych oraz w otoczeniu dróg, identyfikacja źródeł zagrożeń i zagrożeń oraz ich klasyfikacja ze wskazaniem rozwiązań naprawczych.

Warsztaty zostaną podzielone na 2 zagadnienia:

 1. Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego na przejściach dla pieszych (projekt EuroS@P)
 2. Zarządzanie Bezpieczeństwem ruchu drogowego w otoczeniu dróg (projekt InfRo@D)

W pierwszej części spotkania zostaną przedstawione zagadnienia związane z realizacją dwóch projektów EuroS@P – „European Road Safety Partnership oraz European Digital Education in Road Infrastructure Management InfRo@D:

 • Rola nowoczesnych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych w Zarządzaniu Bezpieczeństwem Infrastruktur Drogowej
 • Nowe podejście wykorzystane w procesie nauczania i w szkoleniach.
 • Dostępność materiałów z wykorzystaniem platformy e-nauczania.
 • Zakres materiałów objętych projektami.

W drugiej części warsztatów zostanie przedstawione wybrane zagadnienie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (EuroS@P). Będzie ono obejmować:

 • Przedstawienie zaktualizowanej metodyki wykorzystywanej w procesie oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
 • Inspekcję bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (wyjście terenowe)
 • Analizę poziomu zagrożenia na przejściach dla pieszych (praca w grupach)
 • Wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

W trzeciej części warsztatów zostanie przedstawione wybrane zagadnienie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem ruchu drogowego w otoczeniu dróg (projekt InfRo@D). Będzie ono obejmować:

 • Przedstawienie zaktualizowanej metodyki wykorzystywanej w procesie oceny bezpieczeństwa pieszych otoczeniu dróg.
 • Ocenę bezpieczeństwa w otoczeniu dróg z wykorzystaniem materiałów video.
 • Analizę i ocenę poziomu zagrożenia na odcinku drogi (praca w grupach)
 • Wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Zapraszamy Państwa na warsztaty. Prosimy o zabranie komputerów do pracy w grupach.

Program

29 maja

12:00 -13:00 Lunch

13:00-13:30 Uroczyste otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, JM Rektor Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego

Tomasz Żuchowski, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

13.30-13.45 Ogłoszenie wyników konkursu im. prof. R. Krystka i prezentacja nagrodzonych prac

prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

13:45-15:00 Sesja I Globalne zmiany społeczne, ekonomiczne i środowiskowe jako wyzwania do działań dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Prowadzący sesję: Joanna Żukowska, Konrad Romik

  1. Antonio Avenoso, European Transport Safety Council (ETSC): Rola ETSC w realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie,
  2. Konrad Romik, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
   do 2030 – Realizacja i zadania na przyszłość,
  3. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska: Jak uwzględnić globalne wyzwania w krajowych i regionalnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego?
  4. Maria Dąbrowska-Loranc, Dagmara Jankowska-Karpa, Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego: Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  5. Tomasz Radzikowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska,: Warmińsko – Mazurski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 2030 roku,
  6. John Milton, Departament Transportu stanu Washington, PIARC: Podsumowanie działań komitetu technicznego do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

15:00-15:30 Przerwa kawowa

15:30-17:30 II Sesja Wdrażanie nowych przepisów techniczno-budowlanych – aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego

Prowadzący sesję: Stanisław Gaca, Grzegorz Kuczaj

 1. Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury: Potrzeba zmian i program wdrażania nowych przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg,
 2. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska: Szanse i bariery wdrażania nowych przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg,
 3. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska, Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska, Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska: Aspekty brd w nowych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg,
 4. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Krakowska, Polski Kongres Drogowy: Rola komitetów technicznych we wdrażaniu przepisów techniczno-budowlanych,
 5. Joanna Żółtowska, Transprojekt Gdańsk: Wybrane problemy wdrażania przepisów techniczno-budowlanych oraz wzorców
  i standardów z perspektywy projektanta,
 6. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska: Bezpieczna infrastruktura rowerowa w nowych przepisach do projektowania ulic,
 7. Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska: Bezpieczna infrastruktura dla pieszych w nowy przepisach do projektowania dróg i ulic,
 8. Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska, Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska: Program szkoleń w zakresie stosowania przepisów techniczno-budowlanych.

20:00 Uroczysta kolacja na terenie Politechniki Gdańskiej – zapewniony transfer z hotelu: 19:40 i 19:50 wyjazd z hotelu, 22:00 i 24:00 powrót do hotelu.

30 maja

9:00–10:45 Sesja III: Zmiany społeczne a działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Prowadzący sesję: Romanika Okraszewska, Carmelo D’agostino

 1. Anna Gobis, Joanna Żukowska, Politechnika Gdańska: Efektywność polityk związanych z aktywnym transportem – główne wnioski projektu badawczego PEN (Policy Evaluation Network),
 2. Maria Dąbrowska-Loranc, Instytut Transportu Samochodowego, Emil Łopata, Heller Consult sp. z o.o., Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego: Wpływ odcinkowego pomiaru prędkości na zachowania kierowców na przykładzie drogi S8
  w Warszawie,
 3. Romanika Okraszewska i inni, Politechnika Gdańska: Poprawa dostępności dla osób o szczególnych potrzebach na transportowych węzłach przesiadkowych (projekt badawczy „Przesiadki bez barier”),
 4. Ewa Odachowska-Rogalska, Instytut Transportu Samochodowego: Niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym– nowe trendy,
 5. Carmelo D’agostino, Carl Johnsson, Hampus Norén, Uniwersytet Lund: Zastosowanie symulatora rowerowego do oceny
  zachowań rowerzystów.
 6. Marcin Flieger, Global Road Safety Partnership, Genewa: Globalne trendy a bezpieczeństwo ruchu drogowego,

10:30–10:45 Przerwa kawowa

10:45–13:00 Sesja IV: Drogowe środki bezpieczeństwa ruchu drogowego

Prowadzący sesję: Kazimierz Jamroz, Grzegorz Bagiński

 1. Zdzisław Dąbczyński, WIMED Sp. z o.o.: Znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na styku prawa budowlanego i prawa o ruchu drogowym – konieczność harmonizacji,
 2. Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska: Drogowe środki bezpieczeństwa ruchu drogowego w nowych przepisach
  techniczno-budowlanych,
 3. Dawid Bruski, Politechnika Gdańska: Badania poligonowe i symulacyjne funkcjonowania drogowych barier ochronnych
  i kierowców pojazdów uderzających w barierę,
 4. Łukasz Jeliński, Politechnika Gdańska: Identyfikacja i kwantyfikacja czynników wpływających na wielkość uszkodzeń drogowych barier ochronnych,
 5. Kazimierz Jamroz, Łukasz Jeliński, Politechnika Gdańska, Jacek Wołosz, POLAQUA: Zagrożenie wypadkami w obszarach robót drogowych i sposoby zmniejszania tego zagrożenia,
 6. Piotr Kędzierski, Wojskowa Akademia Techniczna: Poduszki zderzeniowe słupkowe – geneza, projektowanie, badania symulacyjne i poligonowe,
 7. Krzysztof Waszczuk, SafeRoad: Bezpieczne zakończenia barier drogowych.

13:00-14:00 Lunch

14:00–15:30 Sesja V Proaktywne metody i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem ruchu

Prowadzący sesję: Salvatore Cafiso, Grzegorz Dziedzina

 1. Grzegorz Dziedzina, Karol Markowski, Mariusz Lis, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej na drogach krajowych w Polsce,
 2. Wojciech Kustra, Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska: Wymagania Dyrektywy 2019/1936 w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej,
 3. Salvatore Cafiso, Giuseppina Pappalardo, Uniwersytet w Katanii, Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska: Inspekcja bezpieczeństw ruchu drogowego jako narzędzie proaktywnej metody zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej,
 4. Attila Borsos, Daniel Miletics, Uniwerystet w Gyor, Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska: Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego jako proaktywne narzędzie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej,
 5. Anđelo Marunica, Leonid Ljubotina, Marco Servovic, Bojan Jovanović, Uniwerytet w Zagrzebiu: Praktyczne podejście inspekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego na całej sieci oparte na metodyce iRAP na przykładzie Chorwacji,
 6. Damian Iwanowicz, Politechnika Bydgoska: Audyt brd jako narzędzie bezpiecznego zarządzania ruchem drogowym na przykładzie projektów organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną,
 7. Andrzej Maciejewski, Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gruzji i Azerbejdżanie. Przykłady z projektów twinningowych EU,
 8. Julius Uhlmann, Bauchaus University of Weimar, Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska: Porównanie wytycznych dotyczących projektowania przejść dla pieszych w różnych krajach europejskich.

15:30–15:45 Przerwa kawowa

15:45–17:15 Sesja VI Nowe technologie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Prowadzący sesję: Mariusz Kieć, Jacek Oskarbski

 1. Piotr Chałka, Bartłomiej Banach, Marek Żmijan, GDDKiA: Dynamiczne zarządzanie prędkością w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem,
 2. Konrad Biszko, Jacek Oskarbski, Politechnika Gdańska: Identyfikacja elementów systemów sterowania ruchem wpływających istotnie na bezpieczeństwo, warunki ruchu oraz środowisko naturalne,
 3. Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska, Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska: Wpływ tablic o zmiennej treści na zachowania kierowców,
 4. André Hoffmann, Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen, Technische Universität Darmstadt,
  Marek Skakuj, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH: Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji do oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. Marek Litwin, SmartCity Lab – ITS Polska, Ewa Wolniewicz-Warska, Związek Powiatów Polskich, ITB Consulting: Automatyczna kontrola przejazdów jako narzędzie wspomagające bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwój projektu w laboratorium ITS,
 6. Mariusz Kieć, Krystian Woźniak, Politechnika Krakowska: Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

17:15–17:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

31 maja

Warsztaty w ramach projektów EuroS@P and InfRo@D

9:00-13:00 Metody i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego opracowane w ramach projektów EuroS@P and InfRo@D

Celem warsztatów jest przedstawienie wypracowanych materiałów i metod, dedykowanych do procesu dydaktycznego i do szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz uzyskanie opinii na temat ich jakości i możliwości zastosowania.

Efektem warsztatów będzie uzupełnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w otoczeniu dróg, identyfikacja źródeł zagrożeń i zagrożeń oraz ich klasyfikacja ze wskazaniem rozwiązań naprawczych.

Warsztaty zostaną podzielone na 2 zagadnienia:

 1. Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego na przejściach dla pieszych (projekt EuroS@P)
 2. Zarządzanie Bezpieczeństwem ruchu drogowego w otoczeniu dróg (projekt InfRo@D)

Prowadzący warsztaty:

 1. Tomasz Mackun, Wojciech Kustra, Marcin Budzyński, Joanna Wachnicka, Politechnika Gdańska,
 2. Julius Uhlmann, Wido Hamel, Bauhaus Uniwersytet z Weimaru,
 3. Salvatore Cafiso, Giuseppina Pappalardo, Uniwersytet w Katanii,
 4. Mariusz Kieć, Remigiusz Wojtal, Politechnika Krakowska,
 5. Attila Borsos, Daniel Miletics, Uniwersytet w Gyor,
 6. Leonid Ljubotina, Marco Servovic, Anđelo Marunica, Uniwersytet w Zagrzebiu,
 7. Kyandoghere Kyamakya, Jean Chamberlain Chedjou, Uniwersytet w Klagenfurcie,
 8. Miroslava Mikusowa, Uniwersytet w Żylinie.

  13:00 – 14:00 Lunch

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym PKD przysługuje 10% zniżki (kod rabatowy: CZLONEK_PKD_10 )

*Przedstawicielom publicznych zarządców dróg na każdym szczeblu przysługuje 10% zniżki (kod rabatowy: ZARZADCY_DROG_10 )

Konferencja odbędzie się w hotelu:

MERCURE Gdańsk Stare Miasto

ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk

 

A. Konferencja w dniach 29-31.05.2023 (konferencja wraz z warsztatami)

2350 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 29-31.05.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 29-31.05.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 29.05.2023,
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym w hotelu MERCURE Stare Miasto,
B. Konferencja w dniach 29-31.05.2023 (konferencja wraz z warsztatami)

2000 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 29-31.05.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 29-31.05.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 29.05.2023,
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym w hotelu MERCURE Stare Miasto,
C. Konferencja w dniach 29-30.05.2023 (bez udziału w warsztatach)

1850 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 29-30.05.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 29-30.05.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 29.05.2023,
 • nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu MERCURE Stare Miasto,
D. Konferencja w dniach 29-30.05.2023 (bez udziału w warsztatach)

1650 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 29-30.05.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 29-30.05.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 29.05.2023,
 • nocleg w pokoju dwuosobowym w hotelu MERCURE Stare Miasto,
E. Konferencja w dniach 29-31.05.2023 (bez noclegu z udziałem w warsztatach)

1450 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 29-31.05.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 29-31.05.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 29.05.2023,
F. Konferencja w dniach 29-30.05.2023 (bez noclegu i bez warsztatów)

1450 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 29-30.05.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 29-30.05.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 29.05.2023,

 UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY, WARSZTATY SĄ FINANSOWANE W RAMACH FINANSOWANIA PROJEKTÓW  EuroS@P  and InfRo@D

G. Udział on-line 

500 zł plus VAT/osoba

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 29-30.05.2023, możliwość zadawania pytań prelegentom,
 • materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną).

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 25 maja 2023 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 25 maja 2023 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 25 maja 2023 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Współorganizator

Organizatorzy warsztatów

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...