XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT 2023 – materiały

 

Nagroda im. prof. R. Krystka

Ogłoszenie wyników konkursu im. prof. R. Krystka i prezentacja nagrodzonych prac
Prof. Ryszard Krystek

Sesja I

Antonio Avenoso, European Transport Safety Council (ETSC): Rola ETSC w realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie,
Konrad Romik, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 2030 – Realizacja i zadania na przyszłość,
Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska: Jak uwzględnić globalne wyzwania w krajowych i regionalnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego?
Maria Dąbrowska-Loranc, Dagmara Jankowska-Karpa, Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego: Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego,
Tomasz Radzikowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska,: Warmińsko – Mazurski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 2030 roku,
John Milton, Departament Transportu stanu Washington, PIARC: Podsumowanie działań komitetu technicznego do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sesja II

Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury: Potrzeba zmian i program wdrażania nowych przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg,
Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska: Szanse i bariery wdrażania nowych przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg,
Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska, Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska, Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska: Aspekty brd w nowych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg,
Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Krakowska, Polski Kongres Drogowy: Rola komitetów technicznych we wdrażaniu przepisów techniczno-budowlanych,
Joanna Żółtowska, Transprojekt Gdańsk: Wybrane problemy wdrażania przepisów techniczno-budowlanych oraz wzorców i standardów z perspektywy projektanta,
Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska: Bezpieczna infrastruktura rowerowa w nowych przepisach do projektowania ulic,
Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska: Bezpieczna infrastruktura dla pieszych w nowy przepisach do projektowania dróg i ulic,
Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska, Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska: Program szkoleń w zakresie stosowania przepisów techniczno-budowlanych.

Sesja III

Anna Gobis, Joanna Żukowska, Politechnika Gdańska: Efektywność polityk związanych z aktywnym transportem – główne wnioski projektu badawczego PEN (Policy Evaluation Network),
Maria Dąbrowska-Loranc, Instytut Transportu Samochodowego, Emil Łopata, Heller Consult sp. z o.o., Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego: Wpływ odcinkowego pomiaru prędkości na zachowania kierowców na przykładzie drogi S8 w Warszawie,
Romanika Okraszewska i inni, Politechnika Gdańska: Poprawa dostępności dla osób o szczególnych potrzebach na transportowych węzłach przesiadkowych (projekt badawczy „Przesiadki bez barier”),
Ewa Odachowska-Rogalska, Instytut Transportu Samochodowego: Niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym– nowe trendy,
Carmelo D’agostino, Carl Johnsson, Hampus NorénUniwersytet Lund: Zastosowanie symulatora rowerowego do oceny zachowań rowerzystów,
Marcin Flieger, Global Road Safety Partnership, Genewa: Globalne trendy a bezpieczeństwo ruchu drogowego,

Sesja IV

Zdzisław Dąbczyński, WIMED Sp. z o.o.: Znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na styku prawa budowlanego i prawa o ruchu drogowym – konieczność harmonizacji,
Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska: Drogowe środki bezpieczeństwa ruchu drogowego w nowych przepisach techniczno-budowlanych,
Dawid Bruski, Politechnika Gdańska: Badania poligonowe i symulacyjne funkcjonowania drogowych barier ochronnych i kierowców pojazdów uderzających w barierę,
Łukasz Jeliński, Politechnika Gdańska: Identyfikacja i kwantyfikacja czynników wpływających na wielkość uszkodzeń drogowych barier ochronnych,
Kazimierz Jamroz, Łukasz Jeliński, Politechnika Gdańska, Jacek Wołosz, POLAQUA: Zagrożenie wypadkami w obszarach robót drogowych i sposoby zmniejszania tego zagrożenia,
Piotr Kędzierski, Wojskowa Akademia Techniczna: Poduszki zderzeniowe słupkowe – geneza, projektowanie, badania symulacyjne i poligonowe,
Krzysztof Waszczuk, SafeRoad: Bezpieczne zakończenia barier drogowych.

Sesja V

Grzegorz Dziedzina, Karol Markowski, Mariusz Lis, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej na drogach krajowych w Polsce,
Wojciech Kustra, Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska: Wymagania Dyrektywy 2019/1936 w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej,
Salvatore Cafiso, Giuseppina Pappalardo, Uniwersytet w Katanii, Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska: Inspekcja bezpieczeństw ruchu drogowego jako narzędzie proaktywnej metody zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej,
Attila Borsos, Daniel Miletics, Uniwerystet w Gyor, Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska: Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego jako proaktywne narzędzie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej,
Anđelo Marunica, Leonid Ljubotina, Marco Servovic, Bojan Jovanović, Uniwerytet w Zagrzebiu: Praktyczne podejście inspekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego na całej sieci oparte na metodyce iRAP na przykładzie Chorwacji,
Damian Iwanowicz, Politechnika Bydgoska: Audyt brd jako narzędzie bezpiecznego zarządzania ruchem drogowym na przykładzie projektów organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną,
Andrzej Maciejewski, Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gruzji i Azerbejdżanie. Przykłady z projektów twinningowych EU,
Julius Uhlmann, Bauchaus University of Weimar, Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska: Porównanie wytycznych dotyczących projektowania przejść dla pieszych w różnych krajach europejskich.

Sesja VI

Piotr Chałka, Bartłomiej Banach, Marek Żmijan, GDDKiA: Dynamiczne zarządzanie prędkością w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem,
Konrad Biszko, Jacek Oskarbski, Politechnika Gdańska: Identyfikacja elementów systemów sterowania ruchem wpływających istotnie na bezpieczeństwo, warunki ruchu oraz środowisko naturalne,
Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska, Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska: Wpływ tablic o zmiennej treści na zachowania kierowców,
André Hoffmann, Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen, Technische Universität Darmstadt, Marek Skakuj, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH: Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji do oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego,
Marek Litwin, SmartCity Lab – ITS Polska, Ewa Wolniewicz-Warska, Związek Powiatów Polskich, ITB Consulting: Automatyczna kontrola przejazdów jako narzędzie wspomagające bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwój projektu w laboratorium ITS,
Mariusz Kieć, Krystian WoźniakPolitechnika Krakowska: Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Loading...