l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

VI Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Program

wtorek 24 kwietnia / Dienstag, den 24. April

13:00 – 14:00 – zakwaterowanie uczestników / Registrierung der Teilnehmer

14:00 – 14:45 – obiad / Mittagessen

15:00 – 20:00 – wycieczka techniczna / Technischer Ausflug

20:00 – kolacja z potrawami regionalnymi / Abendessen mit regionalen Gerichten

środa 25 kwietnia / Mittwoch, den 25. April

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników / Registrierung

10:00 sesja I / Session I (120‘)

• Powitanie uczestników, wręczenie wyróżnień i nagród / Begrüßung der Teilnehmer, Verleihung von Auszeichnungen und Preisen, (25‘)

• System zarządzania drogami krajowymi w Polsce – Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

• Badania hałasu generowanego przez nawierzchnie betonowe / Lärmuntersuchung auf Betonstraßen – Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, (PL) (25’)

• DuraBASt – przygotowanie obszaru i pierwsze projekty badawcze / DuraBASt – Herstellung des Areals und erste Forschungsprojekte – Prof. Dr. Ulf Zander, Stefan Höller Bundesanstalt für Straßenwesen, (D) (25’)

• FGSV (Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa) i PIARC (Światowy Kongres Drogowy) – historia i aktualna działalność / Die FGSV und der Welt-Straßenverband PIARC-Gesichte und Gegenwart – Dr. Sven-Martin Nielsen Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., (D) (20‘)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10’)

12:00 przerwa kawowa / Kaffeepause (30’)

12:30 sesja II / Session II (90’)

• Zalety wysokomodyfikowanego asfaltu – PmB HiM – spoiwo do specjalnych wymagań / Vorteile von hochmodifiziertem Bitumen – PmB HiM – Bindemittel für spezielle Anforderungen – Siegfried Kammerer OMV Austria, (A) (30′)

• Projektowanie mieszanek z asfaltami wysokomodyfikowanymi / Herstellung von Mischgüten aus hochmodifiziertem Bitumen – dr inż. Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt Sp. z o. o., (PL) (25’)

• Ochrona środowiska i poprawa warunków BHP dzięki technologii warstw bitumicznych / Verbesserungen bei Umwelt und Arbeitsschutz durch Bitumentechnologie – Dr. Martin Vondenhof Shell Deutschland Oil GmbH, (D) (25‘)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10’)

14:00 obiad / Mittagessen (60‘)

15:00 sesja III / Session III (120’)

• Grinding/Grooving: Podłoże i motywacja stosowania metody w Niemczech / Grinding/Grooving: Beweggründe und Motivation für die Anwendung in Deutschland – Dr. Marko Wieland Bundesanstalt für Straßenwesen, (D) (25’)

• Grinding/Grooving: Wymagania, realizacja i doświadczenia wynikające ze stosowania tej metody w kontekście poprawy szorstkości i równości nawierzchni / Anforderungen, Erfahrungen und Ausführung beim Griffigkeits- und Ebenheitsgrinding – Ralf Alte-Teigeler Otto Alte-Teigler GmbH, (Obere Hardt 13, 76467 Bietigheim/Baden), Jens Skarabis Silentex GmbH, (D) (25′)

• Utrzymanie charakterystyk powierzchniowych nawierzchni z betonu cementowego z wykorzystaniem metod teksturowania powierzchni / Erhaltung der Zementbetonoberflächen unter Verwendung von Verfahren zur Texturierung der Oberfläche – Prof. dr hab. inż. Mirosław Graczyk Instytut Badawczy Dróg i Mostów, (PL) (25′)

• Stabilizacja gruntów spoistych w technologii InfraCrete® w Polsce i w Niemczech / Stabilisierung von bindigen Böden in Polen und Deutschland mit der Technologie InfraCrete® – Marek Przeradzki Visolis/InfraCrete, (PL/CH) (15’)

• Wykorzystanie warstw kruszywa stabilizowanych georusztem heksagonalnym w procesie optymalizacji nawierzchni / Nutzung der mit hexagonalem Geogitter stabilisterten Mineralischen
Tragschichten im Prozess der Oberbauoptimierung – Michał Gołos Tensar Polska sp. z o.o., (PL) (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10’)

17:00 przerwa kawowa / Kaffeepause (30’)

17:30 sesja IV / Session IV (95’)

• Proaktywne zarządzanie majątkiem drogowym / Proaktive Verwaltung der Straßen-Assets – Prof. dr hab. inż. Adam Zofka Instytut Badawczy Dróg i Mostów, (PL) (25′)

• 3M Connected Roads – infrastruktura drogowa dla pojazdów autonomicznych / 3M Connected Roads – Straßeninfrastruktur für die autonomen Fahrzeuge – Michał Kowalski 3M Poland sp. z o.o., (PL) (20’)

• Cele działalności Komitetu Technicznego Road Asset Management Polskiego Kongresu Drogowego / Ziele des Technischen Komitees Road Asset Management des Polnischen Straßenkongresses – Karol Markowski GDDKiA Oddział w Gdańsku, (PL) (20′)

• Comarch ERGO 3D zaawansowanym, zintegrowanym narzędziem wspomagającym zarządzanie drogami / Comarch ERGO 3D ein leistungsfähiges und integriertes Werkzeug zur Unterstützung der Verwaltung der Straßen – Paweł Szmajda Comarch SA, (PL) (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10‘)

20:00 uroczysta kolacja, wystąpi zespół „The Black” / feierliches Abendessen, Auftritt der Band „The Black“

czwartek 26 kwietnia / Donnerstag, den 26. April

9:00 sesja V / Session V (100’)

• Odporna Infrastruktura drogowa w kontekście zarządzania ryzykiem w Asset Management / Resiliente Straßenverkehrsinfrastruktur im Kontext eines risikobasierten Asset Managements – Dr. Jürgen Krieger Bundesanstalt für Straßenwesen, (D) (25‘)

• Aktualne działania w dziedzinie zarządzania drogami w Bawarii / Aktuelle Themen der Bayerischen Straßenbauverwaltung – Roland Degelmann Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, (D) (25′)

• Asset Management… i co dalej? / Asset Management… wie geht’s weiter? – Marek Skakuj HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, (D) (15‘)

• Słupy kompozytowe nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej / Kompositlichtmasten: neuer Ausmaß an Sicherheit und Qualität der Straßeninfrastruktur – Jarosław Schabowski Alumast SA, (PL) (15′)

• Badania zderzeniowe infrastruktury drogowej. Porównywalność wyników / Crash-Tests der Straßeninfrastruktur. Vergleichbarkeit der Untersuchungsergebnisse – Paweł Posuniak Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie, (PL) (10′)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10’)

10:40 przerwa kawowa (czas na wymeldowanie z hotelu) / Kaffeepause (Zeit für Auschecken) (30‘)

11:10 sesja VI / Session VI (110‘)

• Pomiar natężenia ruchu drogowego i analiza bezpieczeństwa na drogach w Badenii-Wirtembergii / Verkehrsmonitoring und in Verkehrssicherheitsscreening in Baden-Württemberg –

Dr.-Ing. Marion Mayer-Kreitz Landesstelle für Straßentechnik Straßenverkehrszentrale BW, (D) (25′)

• Infrastruktura drogowa przyjazna motocyklistom – wstępna analiza potrzeb i ograniczeń / Motorradfreundliche Straßeninfrastruktur – eine erste Analyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Veränderung den Straßenverkehrslösungen –

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dr inż. Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska, (PL) (25′)

• Nowe rozwiązania związane z określaniem szorstkości nawierzchni: wpływ wbudowania na nawierzchnie z mieszankami mineralno-asfaltowymi i mieszankami betonowymi oraz wpływ kruszywa na bezpieczeństwo na drodze. / Neue Entwicklungen zur Beschreibung der Griffigkeit: Einfluss des Einbaus und der Gesteinskörnung auf Sicherheitsaspekte von Fahrbahndecken aus Asphalt und Beton.– Dr. Jürgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH, (D) (25′)

• Infrastruktura przyjazna motocyklistom: program działania Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF na rok 2018 / Motorradfahrerfreundliche Infrastruktur: Programm des Europäischen Straßenverbandes ERF für das Jahr 2018 – Myrko Bellmann European Union Road Federation, Volkmann&Rossbach Gmbh & Co. KG, (D) (25′)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10‘)

13:00 przerwa kawowa / Kaffeepause (10’)

13:10 Panel dyskusyjny / Podiumsdiskussion (60‘)

Jak sprawić, aby infrastruktura drogowa była bezpieczna dla motocyklistów? / Wie macht man die Straßeninfrastruktur Motorradfahrerfreundlich? Moderator: Maciej Grabowski redakcja czasopisma MOTOCYKL / Redaktion MOTORRAD.

Uczestnicy / Teilnehmer: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca Politechnika Krakowska / Technische Hochschule Krakau, Norbert Wyrwich – dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA / Leiter der Abteilung für Straßen- und Brückenmanagement GDDKiA, nadkom. Adam Pływacz Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach / Vertreter des Verkehrsbüros des Bezirkspolizeipräsidiums Katowice, Jacek Pasikowski Prowerk sp. z o.o., Anna Iskała przedstawiciel stowarzyszenia motocyklistów „RSC Motocykle” / Vertreter eines Motorradfahrerverbandes „RSC Motocykle”, Paweł Posuniak Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie / Institut für Automotiveindustrie Warschau, Grzegorz Bagiński Saferoad RRS Polska

Losowanie wśród uczestników obecnych na sali trzech dwuletnich prenumerat miesięcznika MOTOCYKL oraz książek „Legendarne motocykle”.

14:10 podsumowanie i zakończenie Forum / Zusammenfassung und Ende des Forums

14:30 obiad / Mittagessen

Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1350 zł z VATw pokoju 2-osobowym

1550 zł z VATw pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu FORUM Katowice**** (24/25 i 25/26.04.2018) ze śniadaniami,
 • kolację regionalną w dn. 24.04.2018,
 • udział w Forum w dniach 25-26.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 25.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 26.04.2018

B. Z jednym noclegiem:

1100 zł z VAT – w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1000 zł z VAT)

1200 zł z VAT – w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu FORUM Katowice**** (25/26.04.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 25-26.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 25.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 26.04.2018

Bez noclegów:

850 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 25-26.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 25.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 26.04.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 20 kwietnia 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 17 kwietnia 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane Konferencje

Loading...