l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II Forum Wzorce i Standardy – praktyczne aspekty wykorzystania WiS

Polski Kongres Drogowy wraz z Ministerstwem Infrastruktury zapraszają na II Forum Wzorców i Standardów, największe spotkanie branży drogowej i mostowej poświęcone w całości Wytycznym w nowym systemie prawnym jakie obowiązuje od 21 września 2022 roku. W trakcie Forum skupimy się na praktycznych aspektach wykorzystania WiS`ów i to zarówno w projektowaniu dróg i mostów, jak i ich zarządzaniu i utrzymaniu. Forum będzie także miejscem dyskusji na temat nowego systemu przepisów i zaleceń w Wytycznych dla projektantów, wykonawców i zarządców dróg.

Forum będzie towarzyszyło spotkanie Komitetów Technicznych działających przy PKD, które stanowią ciało doradcze Ministra Infrastruktury ds. Wzorców i Standardów.

Dla Państwa wygody spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej.

Konferencja jest kierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm oraz świata nauki.

PROGRAM

23 października 2023

14:00-15:00 Lunch

15:00-18:00 Spotkanie Komitetów Technicznych 

19:00 Kolacja dla członków Komitetów Technicznych

24 października 2023

10:00-11:00 powitalna przerwa kawowa, rejestracja uczestników Forum

11:00-11:30 Inauguracja Forum

11:30-13:00 Sesja I – Aktualne problemy przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie i mostownictwie

11:30-11:45 – potrzeba zmian PTB w zakresie drogownictwa

11:45-12:00 – potrzeba zmian PTB w zakresie mostownictwa

12:00-13:00  Dyskusja panelowa nt. potrzeby zmian rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych

13:00-14:00 – Lunch

14:00-15:30 Sesja II – Problemy wykorzystywania WiS w projektowaniu dróg i mostów – przykłady praktyczne

15:20-15:30 – Pytania i dyskusja

15:30-16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 Sesja III – Problemy wykorzystywania WiS w utrzymaniu i zarządzaniu drogami i mostami

17:30-18:00 – Pytania i dyskusja

20:00 – Uroczysta kolacja

25 października 2023

9:00-11:00 Sesja IV – Potrzeby nowych WiS i kierunki ich rozwoju oraz zmiany w rekomendowanych WiS – dyskusja panelowa

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:45 Sesja V – Typowe problemy i błędy w stosowaniu WiS

13:10-13:30 – Pytania i dyskusja

13:30-14:00 – Podsumowanie i zakończenie Forum

14:00-15:00 – Lunch

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

*Członkom Komitetów Technicznych przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_KT_10)

Konferencja odbędzie się w: 

DOUBLETREE BY HILTON KRAKOW HOTEL & CONVENTION CENTER****
HAMPTON BY HILTON KRAKOW***
ul. Dąbska 5
31-572 Kraków 

 

A. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – nocleg w DoubleTree by Hilton Krakow ****

1850 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023
 • nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu DoubleTree by Hilton Krakow ****
 • dostęp do strefy basenowej

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

B. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – nocleg w DoubleTree by Hilton Krakow ****

1650 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023
 • nocleg w pokoju dwuosobowym w hotelu DoubleTree by Hilton Krakow ****
 • dostęp do strefy basenowej

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

C. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – nocleg w Hampton by Hilton Kraków ***
(hotel w tym samym budynku co DoubleTree by Hilton Krakow ****)

1700 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023
 • nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu Hampton by Hilton Kraków ***

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

D. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – nocleg w Hampton by Hilton Kraków ***
(hotel w tym samym budynku co DoubleTree by Hilton Krakow ****)

1500 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023
 • nocleg w pokoju dwuosobowym w hotelu Hampton by Hilton Kraków ***

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

E. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – bez noclegu

1350 plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

F. Udział on-line:

500 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dn. 24-25.10.2023, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 15.10.2023 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15.10.2023 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 15.10.2023 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Partner merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...