l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II Forum Wzorce i Standardy – praktyczne aspekty wykorzystania WiS

Polski Kongres Drogowy wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki zapraszają na
II Forum Wzorców i Standardów, największe spotkanie branży drogowej i mostowej poświęcone w całości Wytycznym w nowym systemie prawnym jakie obowiązuje od 21 września 2022 roku. W trakcie Forum skupimy się na praktycznych aspektach wykorzystania WiS`ów i to zarówno w projektowaniu dróg i mostów, jak i ich zarządzaniu i utrzymaniu. Forum będzie także miejscem dyskusji na temat nowego systemu przepisów i zaleceń w Wytycznych dla projektantów, wykonawców i zarządców dróg.

Forum będzie towarzyszyło spotkanie Komitetów Technicznych działających przy PKD, które stanowią ciało doradcze Ministra Infrastruktury ds. Wzorców i Standardów.

Dla Państwa wygody spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej.

Konferencja jest kierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm oraz świata nauki.

PROGRAM

23 października 2023

14:00-15:00 Lunch

15:00-18:00 Spotkanie Członków Komitetów Technicznych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury (spotkanie zamknięte)

19:00 Kolacja dla Członków Komitetów Technicznych

24 października 2023

10:00-11:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

11:00-11:30 Inauguracja Forum

11:30-13:00 Sesja I – Aktualne problemy przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie i mostownictwie

11:30-11:45 – Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych po roku od wejścia
w życie – propozycja nowelizacji – Grzegorz Kuczaj, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury

11:45-12:00 – Odstępstwa od rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
– studium przypadków – Radosław Mroziński, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury

12:00-13:00 – Dyskusja panelowa wraz z interaktywną sesją Q&A nt. aktualnych problemów i potrzeb zmian rozporządzenia
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych – MI, KTD, PK, ZOPI, PIIB, SITK, Audytorzy BRD

13:00-14:00 – Lunch

14:00-15:20 Sesja II – Praktyczne aspekty wykorzystywania PTB oraz WiS w projektowaniu dróg i mostów – cz. I

14:00-14:20 – Wykorzystanie PTB i WR-D w projektowaniu na przykładzie odwodnienia dróg – Tadeusz Sandecki, Instytut Dróg
i Lotnisk Sp. z o.o.

14:20-14:40 – Kształtowanie urządzeń dla pieszych – wybrane problemy – Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Marek Wysocki, Politechnika Gdańska

14:40-15:00 – Praktyczne zastosowanie wytycznych wyznaczania skrajni dróg WR-D-21 oraz projektowania dróg dla pieszych
i rowerów WR-D-42 na przykładach dróg wojewódzkich – Marcin Biela, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

15:00-15:20 – Praktyczne zastosowania WiS w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Katarzyna Urban-Filip, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

15:20-15:50 Przerwa kawowa

15:50-18:00 Sesja III – Praktyczne aspekty wykorzystywania PTB oraz WiS w projektowaniu dróg i mostów – cz. II

15:50-16:10 – Doświadczenia organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie stosowania PTB i WiS
– przedstawiciele Małopolskiego i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

16:10-16:30 – Doświadczenia biura projektowego w zakresie korzystania z Wytycznych drogowych i mostowych
– Tomasz Siwowski, Komitet Techniczny Mostownictwa, Promost Consulting

16:30-16:50 Realizacja procesu projektowania – aktualne problemy prawne, organizacyjne i finansowe – Arkadiusz Merchel, ZOPI, Multiconsult

16:50-17:10 – Doświadczenia projektanta w zakresie zmian PTB – Joanna Żółtowska, Komitet Techniczny Drogownictwa, Transprojekt Gdański

17:10-18:00 – Interaktywna sesja Q&A – dyskusja z uczestnikami nt. praktycznych aspektów wykorzystywania PTB i WiS

20:00 Uroczysta kolacja

25 października 2023

9:00-10:30 Sesja IV – Potrzeby cyfryzacji w drogownictwie i mostownictwie

9:00-9:20 – Wybrane kierunki cyfryzacji drogownictwa i mostownictwa – Artur Juszczyk, Uniwersytet Zielonogórski, Komitet Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa

9:20-9:40 – W jaki sposób CPK implementuje BIM również na projekcie drogowym? – Patryk Żak, Centralny Port Komunikacyjny

9:40-10:00 – Kształcenie specjalności drogowych na Politechnikach – praktyczne aspekty i potrzeby wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz WiS – Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska

10:00-10:30 – Interaktywna sesja Q&A – dyskusja z uczestnikami nt. potrzeb cyfryzacji w drogownictwie i mostownictwie

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13:30 Sesja V – Dotychczasowe wykorzystanie WiS oraz potrzeby nowych WiS i kierunki ich rozwoju 

11:00-11:10 – Jak wykorzystać materiały PIARC do rozwoju wiedzy technicznej w krajowym drogownictwie? – Aleksandra Skorupska, PIARC/PKD

11:10-11:20 Potrzeby nowych WiS – sugestie Komitetów Technicznych ds. WiS – Janusz Bohatkiewicz, Komitety Techniczne ds. Wzorców i Standardów, Politechnika Krakowska

11:20-11:40 – Rola współpracy Autorzy – Komitet Techniczny w doskonaleniu WiS – wybrane doświadczenia – Stanisław Gaca, Komitet Techniczny Drogownictwa, Politechnika Krakowska

11:40-12:40 – Wyniki ankiety wśród zarządców dróg nt. wykorzystywania WiS – przedstawiciele Komitetu Technicznego Drogownictwa

12:40-13:20 – Dyskusja panelowa wraz z interaktywną sesją Q&A nt. potrzeby nowych WiS i kierunków ich rozwoju oraz zmian
w rekomendowanych WiS

13:20-13:30 – Podsumowanie i zakończenie Forum

13:30-14:30 Lunch

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

*Członkom Komitetów Technicznych przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_KT_10)

Konferencja odbędzie się w: 

DOUBLETREE BY HILTON KRAKOW HOTEL & CONVENTION CENTER****
HAMPTON BY HILTON KRAKOW***
ul. Dąbska 5
31-572 Kraków 

 

A. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – nocleg w DoubleTree by Hilton Krakow ****

1850 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023
 • nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu DoubleTree by Hilton Krakow ****
 • dostęp do strefy basenowej

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

B. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – nocleg w DoubleTree by Hilton Krakow ****

1650 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023
 • nocleg w pokoju dwuosobowym w hotelu DoubleTree by Hilton Krakow ****
 • dostęp do strefy basenowej

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

C. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – nocleg w Hampton by Hilton Kraków ***
(hotel w tym samym budynku co DoubleTree by Hilton Krakow ****)

1700 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023
 • nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu Hampton by Hilton Kraków ***

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

D. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – nocleg w Hampton by Hilton Kraków ***
(hotel w tym samym budynku co DoubleTree by Hilton Krakow ****)

1500 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023
 • nocleg w pokoju dwuosobowym w hotelu Hampton by Hilton Kraków ***

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

E. Konferencja w dn. 24-25.10.2023 – bez noclegu

1350 plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 24-25.10.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 24-25.10.2023
 • uroczystą kolację w dn. 24.10.2023

  * opłaty nie obejmują opłaty parkingowej

F. Udział on-line:

500 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dn. 24-25.10.2023, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 15.10.2023 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15.10.2023 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 15.10.2023 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Partner merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...