II FORUM WZORCE I STANDARDY – praktyczne aspekty wykorzystania WiS – materiały

 

Sesja I

Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych po roku od wejścia w życie – propozycja nowelizacji,
Grzegorz Kuczaj, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury

 

Odstępstwa od rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – studium przypadków,
Radosław Mroziński, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury

Sesja II

Wykorzystanie PTB i WR-D w projektowaniu na przykładzie odwodnienia dróg,
Tadeusz Sandecki, Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.
Kształtowanie urządzeń dla pieszych – wybrane problemy,
Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Marek Wysocki, Politechnika Gdańska
Praktyczne zastosowanie wytycznych wyznaczania skrajni dróg WR-D-21 oraz projektowania dróg dla pieszych i rowerów WR-D-42 na przykładach dróg wojewódzkich,
Marcin Biela, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
Praktyczne zastosowania WiS w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
Katarzyna Urban-Filip, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Sesja III

Doświadczenia biura projektowego w zakresie korzystania z Wytycznych drogowych i mostowych,
Tomasz Siwowski, Komitet Techniczny Mostownictwa, Promost Consulting
Realizacja procesu projektowania – aktualne problemy prawne, organizacyjne i finansowe,
Arkadiusz Merchel, ZOPI, Multiconsult
Doświadczenia projektanta w zakresie zmian PTB,
Joanna Żółtowska, Komitet Techniczny Drogownictwa, Transprojekt Gdański

Sesja IV

Wybrane kierunki cyfryzacji drogownictwa i mostownictwa,
Artur Juszczyk, Uniwersytet Zielonogórski, Komitet Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa
W jaki sposób CPK implementuje BIM również na projekcie drogowym?
Patryk Żak, Centralny Port Komunikacyjny
Kształcenie specjalności drogowych na Politechnikach – praktyczne aspekty i potrzeby wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz WiS,
Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska

Sesja V

Jak wykorzystać materiały PIARC do rozwoju wiedzy technicznej w krajowym drogownictwie?
Aleksandra Skorupska, PIARC/PKD
Potrzeby nowych WiS – sugestie Komitetów Technicznych ds. WiS,
Janusz Bohatkiewicz, Komitety Techniczne ds. Wzorców i Standardów, Politechnika Krakowska
Rola współpracy Autorzy – Komitet Techniczny w doskonaleniu WiS – wybrane doświadczenia,
Stanisław Gaca, Komitet Techniczny Drogownictwa, Politechnika Krakowska
Wyniki ankiety wśród zarządców dróg nt. wykorzystywania WiS

 

Loading...