l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

X WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe odbędzie się już po raz dziesiąty, tym razem w Warchałach położonych między malowniczymi jeziorami: Warchałdzkim i Brajnickim. Organizatorami Forum jest Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Temat tegorocznego wydarzenia to “Drogi Przyszłości – czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka?”. Zajmiemy się m.in. tematem sztucznej inteligencji w transporcie czy transportem rowerowym i kolejowym jako częścią zintegrowanego systemu transportu zbiorowego. Wydarzenie wzbogaci debata panelowa o szansach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji i wykorzystywania jej w transporcie.

Program

 

15 września

13:00-17:30 LOVE ROWER rowerowa gra terenowa, Park Centralny, Olsztyn

19:00 Kolacja w hotelu 

16 września

9:00-10:00 Rejestracja, powitalna kawa

10:00-10:15 Otwarcie Forum

10:00– 10:15 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników, Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:15-10:40   Wybrane prace zrealizowane w ostatnich latach przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Rada Główna Instytutów Badawczych, Instytut Kolejnictwa

10:40-10:50 Plany inwestycyjne  województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie budownictwa drogowego- nowa perspektywa, Katarzyna Sobiech, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:50-11:00 Polski Kongres Drogowy w PIARC – rola i zadania, Aleksandra Skorupska, Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

11.00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-13:00 Sesja Inauguracyjna

11:15-11:40 Synteza planu transportowego oraz Polityki rowerowej w województwie warmińsko-mazurskim – prof. dr hab. Piotr Rosik, Polska Akademia Nauk

11:40- 12:00 Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element rozwoju kapitału ludzkiego w społeczeństwach opartych na wiedzy- doświadczenie Warmii i Mazur – prof. dr hab. inż. Joanna Żukowska, Politechnika Gdańska

12:00-12:20 Ślad węglowy w taksonomii zrównoważonych środowiskowo inwestycji budowlanych,  dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

12:20-12:40 Charakterystyka infrastruktury kolejowej w Polsce i jej wpływ na rozwój przewozów pasażerskich, dr hab. inż. Andrzej Massel, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

12:40-13.00 Drogi przyszłości, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

13:00-13:15 Przerwa kawowa 

13:15-14:45 Sesja I Drogi Przyszłości – sztuczna inteligencja w drogownictwie i transporcie, cz.1

13:15-13:30 Predykcja modułu sztywności mma za pomocą SI – dr Andrzej Janowski, dr inż. Igor Ruttmar, TPA

13:30-13:45 Wyzwania drogowego transportu autonomicznego w Polsce, prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

13:45-14:00 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do rozpoznawana obiektów wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego w otoczeniu drogi – dr inż. Wojciech Kustra, mgr inż. Tomasz Mackun, dr inż. Adam Inglot, Politechnika Gdańska

14:00-14:15 Toyota – systemy bezpieczeństwa wspierane sztuczną inteligencją – Rafał Nowakowski

14:15-14:30 Referat

14:30-14:45 Pytania i odpowiedzi

14:45-16:00 Lunch

16:00-17:00 Sesja II Drogi Przyszłości – sztuczna inteligencja, szanse i zagrożenia – debata

Prowadzący Marcin Szanter – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Uczestnicy debaty: dr hab. Piotr Artiemjew, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr inż. Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska, dr inż. Andrzej Foremny, Politechnika Warszawska

19:00 Koncert

20:00 Uroczysta kolacja

17 września

8:00-10:00 W zdrowym ciele zdrowy duch (kajaki/rowery) 

10:30-12:00 Sesja III Nowoczesne technologie drogowe

10:30-10:45 Recykling warstw SMA – projekt rSMA2 –  dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

10:45-11:00 Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych – Andrzej Wądołowski, GDDKiA, Oddział Olsztyn

11:00-11:15 Naprawy weekendowe nawierzchni, dr inż. Maciej Maliszewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

11:15-11:30  Zastosowanie algorytmów AI w technice drogowej – dr inż. Krzysztof Błażejowski

11:30-11:45 Referat

11:45-12:00 Pytania i odpowiedzi, dyskusja

12:00-12:15 Przerwa kawowa

12:15-13:30 Sesja IV Drogi Przyszłości – sztuczna inteligencja w drogownictwie i transporcie, cz.2

12:15-12:30 Wykrywanie zmów przetargowych w budownictwie drogowym za pomocą sztucznej inteligencji  – dr inż. Andrzej Foremny, Politechnika Warszawska

12:30-12:45 Referat, przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

12:45-13:00 Czy codzienne podróże samochodem mogą dostarczać zarządcom informacji o stanie dróg?  Wojciech Smęt, Heller Consult

13:00-13:15 Referat 

13:15-13:30 Pytania i odpowiedzi, dyskusja

13:30-13:45 Przerwa kawowa

13:45-14:30 Sesja V Drogi rowerowe jako część zintegrowanego systemu transportu zbiorowego szansą na ochronę środowiska i poprawę bezpieczeństwa

13:45 -14:00 Luminescencyjna ścieżka rowerowa– stan na dziś – dotychczasowe doświadczenia, Dominik Kmita, TPA

14:00 – 14:15 Rower jako równoprawny środek transportu publicznego – Waldemar Królikowski, ZDW Olsztyn

14:15-14:30 Pytania i odpowiedzi, dyskusja

14:30-14:45 Podsumowanie Forum

14:45 Lunch

Warunki uczestnictwa

Forum odbędzie się w  hotelu:
Hotel Natura Mazur                                          
Warchały, ul. Brajnicka 1
12-122 Jedwabno

Opłata za udział w Forum wynosi:

* Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10 )

 

A. Konferencja w dniach 15-17.09.2024 – pokój jednoosobowy

2 300 zł plus VAT

 • Opłaty te obejmują:

  • udział w Forum w dniu 15-17.09.2024,
  • materiały konferencyjne,
  • kolację w dn. 15.09.2024,
  • serwis kawowy, obiad w dn. 16-17.09.2024,
  • uroczystą kolację w dn. 16.09.2024,
  • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
B. Konferencja w dniach 15-17.09.2024 – pokój dwuosobowy

1 900 zł plus VAT/osoba

 • Opłaty te obejmują:

  • udział w Forum w dniu 15-17.09.2024,
  • materiały konferencyjne,
  • kolację w dn. 15.09.2024,
  • serwis kawowy, obiad w dn. 16-17.09.2024,
  • uroczystą kolację w dn. 16.09.2024,
  • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
C. Konferencja w dniach 16-17.09.2024

1 650 zł plus VAT

 • Opłaty te obejmują:
 • udział w Forum w dniu 16-17.09.2024,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 16-17.09.2024,
 • uroczystą kolację w dn. 16.09.2024,
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
D. Konferencja w dniach 16-17.09.2024

1 450 zł plus VAT/osoba

 • Opłaty te obejmują:

  • udział w Forum w dniu 16-17.09.2024,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad w dn. 16-17.09.2024,
  • uroczystą kolację w dn. 16.09.2024,
  • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
E. Konferencja w dniach 16-17.09.2024 – bez noclegu

1 200 zł plus VAT

 • Opłaty te obejmują:
  • udział w Forum w dniu 16-17.09.2024,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad w dn. 16-17.09.2024,
  • uroczystą kolację w dn. 16.09.2024.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 6 września 2024 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 6 września 2024 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 6 września 2024 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Współorganizator

Patronaty Honorowe

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Patronat Medialny

Polecane Konferencje

Loading...