l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe

Program

28-29 października 2014 r.

Toruń, Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18

I dzień

12:00 Sesja I

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – mit czy przyszłość finansowania dużych projektów?

12:00 otwarcie Forum – Zbigniew Tabor wiceprezes Zarządu PKD

12:05 powitanie uczestników – Piotr Całbecki marszałek woj. kujawsko-pomorskiego

12:15 Utrzymanie dróg jako główne wyzwanie w polityce transportowej krajów UE – Christophe Nicodeme, Federacja Drogowa Unii Europejskiej ERF

12:55 Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 – Robert Kałuża, dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów PPP Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury

13:15 Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej – Jacek Piłatkowski, naczelnik Wydziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Gospodarki

13:40 pytania i odpowiedzi do prelegentów, dyskusja

14.00 obiad

15.00 Sesja II

Projekty PPP na drogach samorządowych – założenia, doświadczenia, wnioski

15:00 Projekt woj. kujawsko-pomorskiego jako pilotaż rozwiązania kwestii utrzymania dróg wojewódzkich (analizy i główne założenia do specyfikacji) – Dariusz Kurzawa, wicemarszałek woj. kujawsko-pomorskiego

15:30 Projekt pilotażowy woj. dolnośląskiego z 2011 r.: przyczyny niepowodzenia, perspektywa reaktywacji projektu – Marzena Rytel (PwC – firma doradca samorządu woj. dolnośląskiego)

15:50 Oczekiwania zarządcy dolnośląskich dróg wojewódzkich wobec projektu PPP – Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei

16:00 Drogowy projekt PPP w Dąbrowie Górniczej: analiza przypadku – Henryk Zaguła, I Zastępca Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

16.20 dyskusja

16.30 przerwa kawowa

16.50 Sesja III

Przełamywanie barier dla rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

16:50 Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu drogownictwa i projektów PPP – Radosław Stępień, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK

17:20 Najważniejsze problemy prawne i instytucjonalne zidentyfikowane podczas prac nad projektami PPP dla polskich miast – Aneta Przedpełska, radca prawny, kancelaria prawna Trusiewicz Siwko

17.45 Podsumowanie – panel dyskusyjny

“Skazani na …? – szanse i zagrożenia projektu drogowego woj. kujawsko-pomorskiego”

Moderator: Sergiusz Najar, członek Zarządu PKD

Uczestnicy: Janusz Czajkowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej UM woj. kujawsko-pomorskiego, Robert Kałuża MIR, Jacek Piłatkowski MG, Zbigniew Podraza prezydent Dąbrowy Górniczej, Radosław Stępień BGK, Michał Lubieniecki, wiceprezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych

19:30 uroczysta kolacja

II dzień

9.30 Sesja IV

Nawierzchnie betonowe na drogach samorządowych

9:30 Zalety drogowych nawierzchni betonowych – prof. dr hab. inż. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska

10:00 Układanie nawierzchni betonowych w praktyce – Piotr Smolarczyk, prezes Zarządu firmy Budpol w Częstochowie

10:30 Efektywne metody utrzymania betonowych nawierzchni dróg – Wiesław Dąbrowski, prezes Zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk

Dyskusja

11:15 przerwa kawowa

11.30 Sesja V

Nawierzchnie betonowe na drogach samorządowych (ciąg dalszy)

11:30 Wyzwania dla inwestora samorządowego przy budowie drogi o nawierzchni betonowej – Leszek Loch, dyrektor DSDK

11:45 Utrzymanie dróg betonowych w praktyce na przykładzie drogi powiatowej łączącej DW 382 z DK 5 w powiecie świdnickim – Mariusz Szyrner zastępca dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej (woj. dolnośląskie)

12:00 Nawierzchnie z betonu cementowego gwarancją trwałości dróg lokalnych – Sylwester Gruszczyński Lafarge

12:20 Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu nawierzchniowego i betonu konstrukcyjnego – Piotr Kijowski kierownik działu doradztwa technicznego w Stowarzyszeniu Producentów Cementu

12.50 dyskusja

13.00 zakończenie Forum, obiad

Polecane Konferencje

Loading...