l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

VI Konferencja BRD Polskiego Kongresu Drogowego

Program

28 stycznia 2016 r. (czwartek)

12:00 – 13:50 sesja I otwierająca

Otwarcie konferencji – Tadeusz Suwara, wiceprezes Zarządu PKD, Piotr Banach, przewodniczący Regionu Lubelskiego PKD (5′)

System ratownictwa na tle ogólnej sytuacji bezpieczeństwa na drogach – Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD (25′)

Mapy ryzyka wypadków na drogach publicznych różnych kategorii – prof. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, mgr inż. Wojciech Kustra, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska (25′)

Mapa ryzyka zdarzeń drogowych jako kryterium lokalizowania zasobów służb ratowniczych – st. bryg. Dariusz Marczyński dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP (25′)

O ratownictwie medycznym na drogach bez tabu: najważniejsze problemy do rozwiązania – Adam Maciej Pietrzak, lekarz ratownictwa medycznego, konsultant wojewódzki ds. ratownictwa w Warszawie (25″)

Wprowadzenie do ćwiczenia – bryg. Krzysztof Morawski, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Puławach (5′)

14:00 Akcja ratowania ofiar dużego wypadku drogowego: ćwiczenia jednostek ratowniczych powiatu puławskiego (Rynek w Kazimierzu)

14:45 obiad

15:30 – 18:45 sesja II Praktyka funkcjonowania ratownictwa

Numer alarmowy 112: doświadczenia i wnioski – Włodzimierz Stańczyk, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (20′)

Przypadki śmierci do uniknięcia: taktyka ratownictwa na drogach i uwarunkowania skuteczności działań – Ignacy Baumberg Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof (30′)

Lotnicze Pogotowie ratunkowe jako element systemu państwowego ratownictwa medycznego we współpracy ze służbami ratowniczymi – Agata Pawlak, kierownik działu logistyki medycznej LPR (20′)

17:00 – 17:15 przerwa kawowa

System ratowniczy jednostek ochrony ppoż. na przykładzie woj. lubelskiego – st. bryg. Gustaw Włodarczyk, zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (20″)

Rozwiązania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ułatwiające działania służb ratowniczych na drogach – Jacek Pasikowski, Prowerk (25″)

Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej – Piotr Wołowiec WORD Lublin (20″)

dyskusja

19:00 uroczysta kolacja

29 stycznia 2016 r. (piątek)

9:30 – 11:00 sesja III Bezpieczne drogi

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i sytuacjami specjalnymi na drogach krajowych – Andrzej Maciejewski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (30′)

Stan prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Marek Wierzchowski, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (15′)

Zmniejszenie ciężkości wypadków wyzwaniem dla służb drogowych i ratowniczych prof. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, dr inż. Marcin Budzyński, mgr Izabela Oskarbska, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska (20′)

Bezpieczeństwo drogowe: Innowacyjne drogowe lampy odblaskowe ze szkła pełnego – Lisette van Wylick, Van Wylick Wegdek-Reflectoren B.V., Holandia (20′)

11:00 – 11.20 przerwa kawowa

11:20 – 13.30 Bezpieczne drogi cd.

Drogowe korytarze ratunkowe – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, mgr inż. Marcin Dębiński, mgr inż. Michał Jukowski, Politechnika Lubelska (25′)

Ecall: europejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych – Robert Borowski, Instytut Transportu Samochodowego (20′)

Akcja społeczna “Karta Ratownicza w pojeździe”: założenia, efekty, wnioski – Rafał Poradka, dyrektor wykonawczy Związku Dealerów Samochodów (15′)

Panel podsumowujący

Moderator: dr inż. Tadeusz Suwara, wiceprezes PKD

Paneliści: prof. Kazimierz Jamroz, lek. med. Adam Maciej Pietrzak, Andrzej Maciejewski , Zbigniew Tabor dyrektor ZDW w Katowicach, Krzysztof Piękoś dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie (woj. podkarpackie), Marek Wierzchowski

13:30 obiad, zakończenie konferencji

Polecane Konferencje

Loading...