l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na VII Międzynarodową Konferencję „Śląskie Forum Drogownictwa”, która odbędzie się w Katowicach w dniach 5-6 czerwca 2019 r. Tematyka koncentrować się będzie na redukcji hałasu komunikacyjnego, wzmocnieniach podłoża w budownictwie drogowym, nowoczesnych nawierzchniach asfaltowych. Podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się również sesja poświęcona bezpieczeństwu motocyklistów.

W konferencji wezmą udział wybitni eksperci z Polski i Niemiec. Obradom towarzyszyć będzie wystawa z udziałem firm-partnerów wydarzenia.

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa motocykli BMW®

Miejscem obrad będzie Hotel Park Inn by RADISSON ****

ul. Bytkowska 1a, 40-147
Katowice.

Program

Wtorek 4 czerwca / Dienstag, den 4. Juni

(opcjonalnie)

13:00 – 14:00 zameldowanie w hotelu

14:00 – 14:45 obiad

15:00 wycieczka „Szlakiem przemysłu śląskiego” (w tym Muzeum Tyskie Browary Książęce) / Besichtigung von Tyskie Browary Książęce (Fürstliche Brauereien in Tychy)

19:00 kolacja i wieczór z niespodzianką (restauracja hotelu „Park Inn by Radisson) / Abendessen mit Überraschung

Środa 5 czerwca / Mittwoch, den 5. Juni

8:30 – 9:20 – rejestracja uczestników

9:25 – zbiórka uczestników przed głównym wejściem do hotelu / Treffpunkt von dem Haupteingang des Hotels

9:30 – 9:50 – przejazd do Sali Sejmu Śląskiego / Fahrt zum Schlesischen Parlament

10:00 sesja I inauguracyjna / Session I

Powitanie uczestników, wręczenie wyróżnień i nagród / Begrüßung der Teilnehmer, Verleihung von Auszeichnungen und Preisen (65′)

Wykład inauguracyjny: „Dokąd prowadzą zrównoważone drogi” / Auftaktvorlesung: “Wohin führen nachhaltige Straßen?– prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska PL (25’)

11:35 – 12:30 – przejazd do hotelu, przerwa kawowa, rejestracja / Kaffeepause, Registrierung

12:30 sesja II / Session II

O przyczynach katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui / Die Ursachen der Katastrophe der Polcevera-Brücke in Genua – Prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa PL (15’)

Projektowanie dolnych warstwy nawierzchni i ulepszonego podłoża / Entwurf der unteren Schichten der Fahrbahn und des verbesserten Untergrundes – dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej PL (20’)

Wpływ fazy C-S-H na wzrost współczynnika mrozoodporności gruntów spoistych, stabilizowanych środkiem jonowymiennym. Wspólne doświadczenia: ZDW Katowice, Strabag, Visolis / Der Einfluss der Phase C-S-H auf die Erhöhung des Frostwiderstandskoeffizienten von bindigen Böden, die mit einem Ionenaustauschmittel stabilisiert sind. Gemeinsame Erfahrungen: ZDW Katowice, Strabag, Visolis – mgr inż. Marek Przeradzki, Visolis/InfraCrete, Katowice PL (20′)

Uzdatnianie i stabilizacja gruntów spoistych / Aufbereitung und Stabilisierung von bindigen Böden – Dominik Małasiewicz, Zakłady Wapiennicze Lhoist, Tarnów Opolski PL (15’)

Zbrojenie warstw asfaltowych dla zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni / Verstärkung von Asphaltschichten zur Erhöhung der Oberflächenermüdung – Michał Gołos, Tensar Polska sp. z o.o., Warszawa PL (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion

14:15 obiad / Mittagessen

15:00 sesja III / Session III

Entwicklung von Standards und Normen, Ausschreibungstrukturen, Innovationen auf dem Weg zum Doppelnutzen der LSW in Deutschland /Rozwój norm i standardów, struktura przetargów, innowacje na drodze do wielofunkcyjnych ekranów akustycznych w Niemczech – Reinhard Kohlhauer, R.Kohlhauer GmbH, Gaggenau D (20’)

Sytuacja rynkowa, ograniczenia i sposoby działań dla zwiększenia akceptacji ekranów akustycznych w Polsce / Marktsituation, Einschränkungen, welche Entwicklungen helfen in der Akzeptanz von LSW in Polen – Maciej Zakrzewski, Alfa Bond Kohlhauer sp. z o.o., Warszawa PL (20’)

Lärmmindernde Betonstraßen: Möglichkeiten der Lärmminderung / Drogi betonowe redukujące hałas i ich możliwości – Beate Altreuther, Müller-BBM, Planegg/München D (20’)

Badanie hałaśliwości nowoczesnych nawierzchni na drogach wojewódzkich woj. śląskiego / Untersuchung des Lärms von modernen Straßenbelägen auf Woiwodschaftsstraßen des ZDW in Katowice – Maciej Hałucha, Ekkom Sp. z o.o. Kraków PL (20’)

Niedrige Lärmschutzwände (bis zu 1 m): neue Forschungsarbeiten / Niskie (do 1 m) ekrany przeciwhałasowe: nowe badania – Myrko Bellmann, Volkmann&Rossbach, Montabaur D (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

16:50 przerwa kawowa / Kaffeepause

17:10 sesja IV

Różne koncepcje nawierzchni asfaltowych w kontekście trwałości / Unterschiedliche Konzepte für Asphaltbeläge in Bezug auf die Lebensdauer – dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt, Płock (20’)

Wyniki badań kontrolnych asfaltów wysokomodyfikowanych stosowanych na drogach ZDW w Katowicach / Untersuchungsergebnisse von hochmodifizierten Bitumen, die auf den Straßen des ZDW in Katowice verwendet werden – Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach PL (15’)

CleanAir (ClAir) Asphalt – Innovativer Straßenbelag baut Luftschadstoffe ab / CleanAir (ClAir) Asphalt – Innowacyjna nawierzchnia redukująca zanieczyszczenia powietrza – Sebastian Czaja, Martin Muschalla TPA Bad Hersfeld DE (20’)

Betonfahrbahndecken – Oberflächenperformance „Geräuschemission“ / Nawierzchnie betonowe: stan nawierzchni a emisja hałasu – Dr. Marko Wieland, Bundesanstalt für Straßenwesen, Dr. Jürgen Schmidt (prelegent), IWS Messtechnik GmbH, Celle D (20’)

Innowacyjne nawierzchnie betonowe ze zbrojeniem kompozytowym / Innovative Betondecken mit Kompositbewehrung – dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska TPA Pruszków PL (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

20:00 uroczysta kolacja, wystąpi zespół „Waldek Pasternak z zespołem” / feierliches Abendessen, Auftritt von Waldek Pasternak mit der Band

czwartek 6 czerwca / Donnerstag, den 6. Juni

9:30 sesja V / Session V

Die digitale Transformation – Herausforderungen und Chancen für Eigentümer und Betreiber von Straßenverkehrsinfrastrukturen / Transformacja cyfrowa: wyzwania i szanse dla właścicieli i operatorów infrastruktury drogowej – Jürgen Krieger, Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach D (20‘)

Aktuelle messtechnische Entwicklungen zur Beschreibung der Griffigkeit: Vergleich berührender und berührungsloser Messverfahren / Aktualne nowości w pomiarach szorstkości: porównanie dotykowych i bezdotykowych metod pomiarowych – Dr. Jürgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH, Celle D (20’)

Ebenheitsgrinding/Texturgrinding – Unterschiede bei der Ausführung / Szlifowanie w celu poprawy równości/szlifowanie tekstury: różnice w wykonaniu – Tim Alte-Teigeler, Otto Alte-Teigeler GmbH, Bietigheim, Baden D (20’)

Po co zarządzamy ryzykiem w drogownictwie? / Warum Risikomanagement im Straßenwesen?– Marek Skakuj, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt D (20’)

Verschleiß, eine Prüfeigenschaft nur für offenporigen Asphalt / Zacieranie jako laboratoryjna metoda badawcza właściwości mieszanek asfaltowych porowatych – Stefan Draeger, infraTest Prüftechnik GmbH, Brackenheim D (20‘)

Projekt organizacji ruchu on-line / Verkehrsplan on-line – Paulina Olenkowicz-Trempała, Comarch Kraków PL (15‘)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion

11:35 przerwa kawowa, czas na wymeldowanie z hotelu / Kaffeepause (Zeit für Auschecken)

12:00 sesja VI / Session VI

SaferWheels: europejskie badanie wypadków z udziałem kierujących jednośladami / SaferWheels: europaweite Unfalluntersuchung mit Motorradfahrern – Ilona Buttler, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie PL (20’)

Motocykliści – czy są bezpieczni na śląskich drogach?/ Motorradfahrer – sind sie auf schlesischen Straßen sicher? – mł. insp. Robert Piwowarczyk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach PL (15’)

Geometryczne determinanty organizacji ruchu a bezpieczeństwo motocyklistów / Geometrische Determinanten der Verkehrsregelung und der Sicherheit der Motorradfahrer – Piotr Leńczowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy, Kraków PL (20’)

Urządzenia brd a bezpieczeństwo motocyklistów / Verkehrssicherheitseinrichtungen und Sicherheit der Motorradfahrer – Jacek Pasikowski, ProWerk Kraków PL (15’)

Osłony na bariery chroniące życie motocyklistów / – Grzegorz Bagiński, Saferoad RRS Polska, Gdańsk (15’)

Ekonomiczne i trwałe rozwiązania w oznakowaniu poziomym / Kosteneffiziente und dauerhafte Lösungen für die Fahrbahnmarkierung – Michał Kowalski, 3M Poland, Kajetany (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (15’)

14:00 podsumowanie i zakończenie Forum / Zusammenfassung und Ende des Forums

14:10 obiad / Mittagessen

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE

Warunki

Opłata za udział w Forum wynosi:

Bez noclegów :

1000 zł z VAT (udział w dwóch dniach Forum)

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 05-06.06.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

lub

1400 zł z VAT (udział w trzech dniach Forum)

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 04-06.06.2019,
 • obiad, wycieczkę techniczną i kolację jubileuszową w dn. 04.06.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

Z jednym noclegiem:

1200 zł z VAT – w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1100 zł z VAT)

1300 zł z VAT – w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Park Inn by Radisson Katowice**** (05/06.06.2019) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 05-06.06.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

Z dwoma noclegami:

1700 zł z VATw pokoju 2-osobowym

1900 zł z VATw pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Park Inn by Radisson Katowice**** (04/05 i 05/06.06.2019) ze śniadaniami,
 • obiad, wycieczkę techniczną i kolację jubileuszową w dn. 04.06.2019,
 • udział w Forum w dniach 05-06.06.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 27 maja 2019r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 28 maja 2019 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 30 maja 2019 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane Konferencje

Loading...