l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

VIII Śląskie Forum Drogownictwa

Wydarzenie znane jako „Śląskie Forum Drogownictwa”, dedykowane głównie innowacjom, nowym technologiom, rozwojowi w dziedzinie nawierzchni i obiektów inżynierskich, współorganizowane przez Zarządu Dróg w Katowicach. Tradycyjnie z liczną delegacją prelegentów z Niemieckiego Stowarzyszenia FGSV, Federalnego Instytutu Badawczego dróg BASt oraz Federalnego Ministerstwa Transportu z najnowszymi doświadczeniami drogowców w Niemczech, ale i krajów V4 i innych krajów PIARC.

Program

26 kwietnia

13:00 – 14:00 – zakwaterowanie uczestników

14:00 – 15:00 – obiad

15:00 – 18:00 – zwiedzanie Skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle Malince oraz zapory w Wiśle Czarne

20:00 – kolacja z potrawami regionalnymi

27 kwietnia

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 Inauguracja

Powitanie uczestników, wręczenie wyróżnień i nagród

Wykład inauguracyjny

 • Wykład inauguracyjny: Hałaśliwość nawierzchni drogowych, prof. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka

11:00-11:15 przerwa kawowa

11:15 Sesja I Komitety techniczne w Niemczech, Austrii i w Polsce

 • Sposób działania FGSV i tworzenia jego dokumentacji technicznej w Niemczech, Dr Sven-Martin Nielsen, FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.
 • Nowe wymagania dotyczące procesu powstawania Wytycznych Technicznych RVS, Dipl.-Ing. (FH) Tristan Tallafuss, Dipl.-Ing. Martin Car, Österreichische Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr (FSV), Austria
 • Sposób tworzenia dokumentów technicznych w Polsce, Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury
 • Polski Kongres Drogowy: Praca komitetów technicznych przy opiniowaniu przyszłych wytycznych i standardów w Polsce, dr hab. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Krakowska
 • Pytania i odpowiedzi, dyskusja

13:00 obiad

14:00 Sesja II Innowacyjne rozwiązania nawierzchni drogowych cz. I

 • Metody pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w Niemczech , Dr.-Ing. Jürgen Schmidt, IWS Messtechnik GmbH
 • Metody pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w Polsce, dr inż. Marta Wasilewska, Politechnika Białostocka
 • Zastosowanie asfaltów modyfikowanych przy realizacji dużych inwestycji, mgr inż. Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 • Nowe konstrukcje nawierzchni dróg samorządowych, optymalizowane środowiskowo, dr inż. Krzysztof Błażejowski, ORLEN ASFALT

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 Sesja III Wybrane projekty badawcze w Niemczech i Polsce

 • Asfalt obok betonu, odcinek doświadczalny na autostradzie A61 w pobliżu miejscowości Boppard, Ing. Stefan Höller, Bundesanstalt für Straßenwesen
 • Sieć ekspercka BMDV i perspektywy budowy dróg w kontekście zmian klimatycznych, Anne-Farina Lohrengel, MSc, Bundesanstalt für Straßenwesen
 • Nawierzchnie poroelastyczne oraz nawierzchnie z podbudową asfaltową z HIMA , dr hab. Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska
 • Dane diagnostyczne jako kluczowy zasób (asset) w zarządzaniu infrastrukturą drogową, mgr inż. Marek Skakuj, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

20:00 uroczysta kolacja z ucztą jazzową

28 kwietnia

10:00 Sesja IV Innowacyjne rozwiązania nawierzchni drogowych

 • Nawierzchnia asfaltowa z HiMA, Dipl.-Ing. Sezgin Köse, BASt Bundesanstalt für Straßenwesen
 • Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych z głowicą kruszywową oraz warstwą transmisyjną z prętów kompozytowych GFRP w ramach budowy regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudniki do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935, Michał Rupala, STRABAG
 • Korzyści techniczne, ekonomiczne i środowiskowe wynikające ze zbrojenia nakładek asfaltowych kompozytem heksagonalnym, Michał Gołos, Tensar

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

11:30 przerwa kawowa (czas na wymeldowanie z hotelu)

12:00 Sesja V Zarządzanie mostami

 • Innowacyjny monitoring betonu na przykładzie budowy mostu nad rz. Odrą w Raciborzu – Grzegorz Grządziela, TPA, Piotr Łaziński, Politechnika Śląska, Jakub Krząkała , Politechnika Śląska, Bartłomiej Kapias, STRABAG.
 • Systemowe zarządzanie Infrastrukturą mostową, prof. Jan Bień, Politechnika Wrocławska
 • Cyfrowe technologie w zarządzaniu Infrastrukturą mostową, prof. Marek Salamak, Politechnika Śląska
 • Krajowe wytyczne oceny nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych, prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska, prof. Jan Bień, Politechnika Wrocławska, Dawid  Wiśniewski-Asecom, prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska
 • Pozatechniczne aspekty decyzji o zamknięciu mostu dla ruchu, prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

13:30 podsumowanie i zakończenie Forum

14:00 obiad

 

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa samochodów i motocykli zapewnionych przez dealera BMW Sikora.

 

Każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z jazd testowych samochodami i motocyklami BMW. W przypadku chęci skorzystania z jazdy testowej motocyklami, prosimy o zabranie ze sobą prywatnych kasków motocyklowych.

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10 )

** Pracownikom administracji samorządowej przysługuje zniżka 100 zł (kod rabatowy ADMINISTRACJA)

Konferencja odbędzie się w hotelu:

Hotel Stok w Wiśle, ul. Jawornik 52A, 43-460 Wisła

A. Konferencja w dniach 26-28.04.2022

2000 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 26-28.04.2022
 • materiały konferencyjne
 • kolację w dn. 26.04.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 27-28.04.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 27.04.2022,
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
B. Konferencja w dniach 26-28.04.2022

1700 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 26-28.04.2022
 • materiały konferencyjne
 • kolację w dn. 26.04.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 27-28.04.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 27.04.2022,
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
C. Konferencja w dniach 27-28.04.2022

1400 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 27-28.04.2022
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 27-28.04.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 27.04.2022,
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
D.Konferencja w dniach 27-28.04.2022

1250 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 27-28.04.2022
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 27-28.04.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 27.04.2022,
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
E.Konferencja w dniach 27-28.04.2022

1000 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 27-28.04.2022
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 27-28.04.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 27.04.2022

 

F. Udział on-line:

500 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dniach 27-28.04.2022, możliwość zadawania pytań prelegentom oraz tłumaczenie symultaniczne
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn.  20 kwietnia 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 20 kwietnia 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 20 kwietnia 2022 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Współorganizator

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Patronat marki

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...