VIII Śląskie Forum Drogownictwa – materiały

Wykład inauguracyjny

Hałaśliwość nawierzchni drogowych, prof. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka

Sesja I Komitety techniczne w Niemczech, Austrii i w Polsce

Sposób działania FGSV i tworzenia jego dokumentacji technicznej w Niemczech, Dr Sven-Martin Nielsen, FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.

Nowe wymagania dotyczące procesu powstawania Wytycznych Technicznych RVS, Dipl.-Ing. (FH) Tristan Tallafuss, Dipl.-Ing. Martin Car, Österreichische Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr (FSV), Austria

Sposób tworzenia dokumentów technicznych w Polsce, Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury

Polski Kongres Drogowy: Praca komitetów technicznych przy opiniowaniu przyszłych wytycznych i standardów w Polsce, dr hab. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Krakowska

Sesja II Innowacyjne rozwiązania nawierzchni drogowych cz. I

Metody pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w Niemczech , Dr.-Ing. Jürgen Schmidt, IWS Messtechnik GmbH

Metody pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w Polsce, dr inż. Marta Wasilewska, Politechnika Białostocka

Zastosowanie asfaltów modyfikowanych przy realizacji dużych inwestycji, mgr inż. Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Nowe konstrukcje nawierzchni dróg samorządowych, optymalizowane środowiskowo, dr inż. Krzysztof Błażejowski, ORLEN ASFALT

Sesja III Wybrane projekty badawcze w Niemczech i Polsce

Asfalt obok betonu, odcinek doświadczalny na autostradzie A61 w pobliżu miejscowości Boppard, Ing. Stefan Höller, Bundesanstalt für Straßenwesen

Sieć ekspercka BMDV i perspektywy budowy dróg w kontekście zmian klimatycznych, Anne-Farina Lohrengel, MSc, Bundesanstalt für Straßenwesen

Nawierzchnie poroelastyczne oraz nawierzchnie z podbudową asfaltową z HIMA , dr hab. Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska

Dane diagnostyczne jako kluczowy zasób (asset) w zarządzaniu infrastrukturą drogową, mgr inż. Marek Skakuj, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH

Sesja IV Innowacyjne rozwiązania nawierzchni drogowych

Nawierzchnia asfaltowa z HiMA, Dipl.-Ing. Sezgin Köse, BASt Bundesanstalt für Straßenwesen

Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych z głowicą kruszywową oraz warstwą transmisyjną z prętów kompozytowych GFRP w ramach budowy regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudniki do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935Michał Rupala, STRABAG

Korzyści techniczne, ekonomiczne i środowiskowe wynikające ze zbrojenia nakładek asfaltowych kompozytem heksagonalnym, Michał Gołos, Tensar

Sesja V Zarządzanie mostami

Innowacyjny monitoring betonu na przykładzie budowy mostu nad rz. Odrą w Raciborzu – Grzegorz Grządziela, TPA, Piotr Łaziński, Politechnika Śląska, Jakub Krząkała , Politechnika Śląska, Bartłomiej Kapias, STRABAG.

Systemowe zarządzanie Infrastrukturą mostową, prof. Jan Bień, Politechnika Wrocławska

Cyfrowe technologie w zarządzaniu Infrastrukturą mostową, prof. Marek Salamak, Politechnika Śląska

Krajowe wytyczne oceny nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych, prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska, prof. Jan Bień, Politechnika Wrocławska, Dawid  Wiśniewski-Asecom, prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska

Pozatechniczne aspekty decyzji o zamknięciu mostu dla ruchu, prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska

 

 

Loading...