l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II Małopolskie Forum Drogowe

Temat dróg i komunikacji jest na pierwszym miejscu zainteresowań opinii publicznej i władz samorządowych wszystkich szczebli i stąd wielkie znaczenie takich spotkań jak Małopolskie Forum Drogowe – powiedział otwierając konferencję w Zakopanem członek Zarządu woj. małopolskiego Leszek Zegzda. W zakończonym 22 kwietnia trzydniowym Forum uczestniczyło ponad 100 samorządowców, przedstawicieli administracji drogowej i firm z branży.

Program

20 kwietnia (środa)

14:00 – 15:20 przyjazd uczestników, obiad

15:30 Sesja I Drogi Małopolski

otwarcie Forum – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD i Marta Maj, dyrektor ZDW w Krakowie (10′)

 • Program “Transport i Komunikacja” woj. małopolskiego w perspektywie budżetowej 2014-2023 – Grzegorz Sapoń dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (20′)
 • Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych – Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego (30′)
 • Rozwiązania inżynierskie zwiększające bezpieczeństwo na drogach jako kryterium oceny projektów finansowanych z funduszy europejskich – prof. Stanisław Gaca Politechnika Krakowska (20′)
 • Najistotniejsze zmiany w Prawie zamówień publicznych po dostosowaniu polskiego prawa do dyrektyw unijnych – Inga Gęsiarz-Nowak, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych ZDW w Krakowie (20′)

17:10 przerwa kawowa

17:30 Sesja II Zaawansowane technologie w transporcie i usługach publicznych

 • Zintegrowany system sterowania ruchem Regionu Podhalańskiego – Patryk Zakrzewski, kierownik projektu w ZDW w Krakowie (20′)
 • Rozwiązania techniczne systemu sterowania ruchem w woj. małopolskim – Sławomir Konik, firma Alumbrados (20′)
 • Śląska Karta Usług Publicznych i jej funkcjonalności – Roman Urbańczyk, przewodniczący zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP (20′)
 • Małopolska Karta Aglomeracyjna – Patryk Zakrzewski, ZDW Kraków (20′)
 • Rozwiązania techniczne zastosowane we wdrożeniu MKA – Dariusz Bojda, Unicard (15′)

dyskusja

19:30 uroczysta kolacja

21 kwietnia (czwartek)

9:30 sesja III Innowacje technologiczne w nawierzchniach drogowych

 • Nawierzchnie z asfaltu modyfikowanego gumą w technologii „na mokro” – Paweł Klimaszewski TPA (25′)
 • Zastosowanie georadaru do kontroli jakości wykonania nawierzchni – Alexander Birtwisle ekspert firmy Atlas Geophysical, Jan Heczko, Dynatest International A/S (30′)
 • Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska EKKOM sp. z o.o, Maciej Hałucha EKKOM sp. z o.o., Marcin Debiński Politechnika Lubelska (25′)

11:00 Wycieczka techniczna “Drogi Polski i Słowacji” (Jaskinia Bielska)

16:00 obiad

17:00 sesja IV Innowacje technologiczne w nawierzchniach drogowych

 • Nowoczesna chemia dla trwałości dróg – Piotr Heinrich, Zydex Industries (20′)
 • Zabezpieczanie warstwy sczepnej z emulsji asfaltowej przy budowie i remoncie konstrukcji drogowej – Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska (20′)
 • Uwarunkowania technologiczne zbrojenia betonu asfaltowego – dr Marian Padło, S&P Polska (20′)
 • Najpiękniejsze i najdziwniejsze drogi świata – Andrzej Grabka, ZDW w Krakowie (20′)

19:30 kolacja grillowa

22 kwietnia (piątek)

9:30 sesja IV Drogi dla rowerów

 • Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: konsekwencje dla ruchu rowerowego – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (do potwierdzenia) (30′)
 • Wnioski i propozycje przepisów technicznych zgłaszane w toku konsultacji przez organizacje społeczne uczestników ruchu rowerowego – Marcin Hyła, stowarzyszenie Miasta dla rowerów (25′)
 • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym – mgr inż. Sylwia Pogodzińska Politechnika Krakowska (20′)

10:45 przerwa kawowa

11:00 sesja IV cd

 • Szlaki rowerowe Małopolski: zaawansowanie projektów – Marek Zając, ZDW w Krakowie (25′)
 • Standardy techniczne dla dróg rowerowych w woj. śląskim – Aleksander Kopia, oficer rowerowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (20′)
 • Wpływ zmian warunków technicznych na projektowanie dróg dla rowerów – Sebastian Biernacki, EKKOM sp. z o.o., dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, EKKOM sp. z o.o., Michał Jukowski Politechnika Lubelska (25′)
 • Specyfika dróg dla ruchu rowerowego w miastach i poza terenem zabudowanym, na przykładzie Wiślanej Trasy Rowerowej i projektu rowerowego Mysłowic w woj. śląskim – Tobiasz Nykamowicz, oficer rowerowy w Dąbrowie Górniczej (20′)

dyskusja

13:30 obiad, zakończenie konferencji

Polecane Konferencje

Loading...