l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Polski Kongres Drogowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na X Międzynarodową Konferencję Śląskie Forum Drogownictwa. W tym roku spotkamy się w Szczyrku, a tradycyjnie już Forum dedykowane będzie innowacjom, nowym technologiom, rozwojowi w dziedzinie nawierzchni i obiektów inżynierskich.

Tegoroczne Śląskie Forum Drogownictwa będzie wyjątkowe nie tylko z uwagi na jego dziesiątą edycję, w trakcie jego trwania jubileusz 25 lat działalności obchodzić będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z tej okazji będziemy gościć wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy m.in. prelegentów z Niemieckiego Stowarzyszenia FGSV, Federalnego Instytutu Badawczego Dróg BASt oraz Federalnego Ministerstwa Transportu.

PROGRAM

12 czerwca 2024

16:00 Zakwaterowanie w hotelu

19:00 Kolacja

13 czerwca 2024

9:00-10:00 Rejestracja, powitalna kawa

10:00-11:30 Inauguracja – powitanie uczestników, wręczenie wyróżnień i nagród, wystąpienia gości 

Wykład inauguracyjny FGSV – Komitety Techniczne – sposoby działania, Michael Rohleder, FGSV

Wykład inauguracyjny PKD – Komitety Techniczne – sposoby działania, Zbigniew Tabor, ZDW Katowice

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:30 Sesja I Zmiany klimatyczne i dekarbonizacja w inżynierii drogowej

11:45-12:05 Wymogi środowiskowe i ochrona klimatu przy budowie nowych dróg, wymianie mostów i utrzymaniu dróg (np. ocena oddziaływania na środowisko, dyrektywa siedliskowa, ochrona gatunków, nowe opracowanie FGSV), Dr. Sven-Martin Nielsen

12:05-12:25 Dekarbonizacja w pracach PIARC TC 4.5, dr. hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej, przewodniczący PIARC TC 4.5

12:25-12:45 Odporność dróg na zmiany klimatyczne, Niemcy, Michael Sulzbach, BASt

12:45-13:05 Polskie wytyczne projektowania odwodnienia dróg zamiejskich, ulic i placów – zmiany w podejściu, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

13:05-13:20 Wpływ zmian klimatu na proces doboru odwodnienia, podczyszczania wód deszczowych i retencji, Waldemar Lewandowski, Vodaland

13:20-13:30 Pytania i odpowiedzi

13:30-14:30 Obiad

14:30-16:00 Sesja II Projekty badawcze w Polsce i Niemczech

14:30-14:50 Programy badawcze rządu federalnego, BASt i FGSV: od identyfikacji tematów do wdrożenia i implementacji w przepisach, Stefan Höller, BASt

14:50-15:10 Programy badawcze w IBDiM, Aleksandra Skorupska, IBDiM

15:10-15:30 INREH innowacyjne metody ochrony przed hałasem drogowym, dr inż. Maciej Halucha, Ekkom, Politechnika Krakowska

15:30-15:50 Elanore – badania nad oporem toczenia, dr hab. inż. Grzegorz Ronowski, prof. Politechniki Gdańskiej

15:50-16:00 Pytania i odpowiedzi

16:00-17:00 Przerwa na kawę

17:00-18:30 Sesja III Technologie bitumiczne w budowie i utrzymaniu dróg

17:00-17:20 Mieszalność lepiszczy w mieszankach mineralno-asfaltowych z destruktem ze starych nawierzchni, dr inż. Krzysztof Błażejowski

17:20-17:40 Asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych z dużą zawartością granulatu asfaltowego, Przemysław Ostrowski, Orlen Asfalt

17:40-18:00 Warstwa wiążąca i podbudowa z mieszanki SMA 16 w ciągu DW 948, Strabag

18:00-18:20 Zastosowanie georusztów wielokształtnych do zwiększenia trwałości warstw związanych spoiwem, Piotr Mazurowski, Tensar

18:20-18:30 Pytania i odpowiedzi

20:00 uroczysta kolacja

 

14 czerwca 2024

10:00-12:30 Sesja IV Technologie betonowe dróg i obiektów inżynierskich

10:00-10:20 Nawierzchnie z betonu zbrojonego ciągłego, Stefan Höller, BASt

10:20-10:40 Innowacyjny monitoring betonu na przykładzie budowy mostu nad rz. Odrą w Raciborzu, Strabag

10:40-11:00 Efektywne zagęszczanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie metodą “Slushingu”, Strabag

11:00-11:20 Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

11:20-11:40 Rodzaje spoiw i ich prawidłowy dobór w zależności od rodzaju gruntu. Przyszłość spoiw w Polsce, Marek Przeradzki, Visolis Stabilizacje

 11:40-11:50 Pytania i odpowiedzi

11:50-12:15 Przerwa kawowa (czas na wymeldowanie z hotelu)

12:15-14:30 Sesja V BRD i Zarządzanie ruchem (ITS)

12:15-12:35 Bezpieczeństwo na drogach wiejskich, ofiary śmiertelne i wypadki: Przyczyny i środki zapobiegawcze, klasy projektowe i oznakowanie dróg dla istniejących dróg, Niemcy, Dipl.-Ing. Dirk Griepenburg, FGSV

12:35-12:55 Metoda oceny ryzyka wystąpienia wypadków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego – Wdrożenie nowej dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. Politechniki Krakowskiej

12:55-13:15 Ekonomiczne aspekty aplikacji i  trwałości taśm 3M Stamark do poziomego oznakowania dróg, Beata Sałyga, 3M

13:15-13:30 Pytania i odpowiedzi

13:30 Podsumowanie i zakończenie Forum

14:00 Obiad

 

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

Konferencja odbędzie się w hotelu:
Hotel Klimczok****
43-370 Szczyrk
ul. Poziomkowa 20

 

A. Konferencja w dn. 12-14.06.2024 – pokój jednoosobowy

2250 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 12-14.06.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.06.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.06.2024
 • kolację w dn. 12.06.2024
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
 • darmowy parking
B. Konferencja w dn. 12-14.06.2024 – pokój dwuosobowy

1950 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 12-14.06.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.06.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.06.2024
 • kolację grillową w dn. 12.06.2024
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
 • darmowy parking
C. Konferencja w dn. 13-14.06.2024 – pokój jednoosobowy

1550 plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-14.06.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.06.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.06.2024
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
 • darmowy parking
D. Konferencja w dn. 13-14.06.2024 – pokój dwuosobowy

1400 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-14.06.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.06.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.06.2024
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
 • darmowy parking
E. Konferencja w dn. 13-14.06.2024 – bez noclegu

1250 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-14.06.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.06.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.06.2024
 • darmowy parking

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku,
gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 5.06.2024 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 5.06.2024 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 5.06.2024 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat:
Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Patronat merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...