X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA – materiały

 

Sesja inauguracyjna

Komitety Techniczne – sposoby działania, Michael Rohleder, FGSV

Sesja I

Wymogi środowiskowe i ochrona klimatu przy budowie nowych dróg, wymianie mostów i utrzymaniu dróg (np. ocena oddziaływania na środowisko, dyrektywa siedliskowa, ochrona gatunków, nowe opracowanie FGSV), Dr. Sven-Martin Nielsen, FGSV
Odblokowanie potencjału zrównoważonego rozwoju w budownictwie drogowym, Michael Sulzbach, BASt
Polskie wytyczne projektowania odwodnienia dróg zamiejskich, ulic i placów – zmiany w podejściu, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
Wpływ zmian klimatu na proces doboru odwodnienia, podczyszczania wód deszczowych i retencji, Waldemar Lewandowski, Vodaland

Sesja II

Programy badawcze rządu federalnego, BASt i FGSV: od identyfikacji tematów do wdrożenia i implementacji w przepisach, Stefan Höller, BASt
Programy badawcze w IBDiM, Aleksandra Skorupska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, dr. hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej, przewodniczący PIARC TC 4.5, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
INREH innowacyjne metody ochrony przed hałasem drogowym, dr inż. Maciej Hałucha, Ekkom, Politechnika Krakowska
Elanore – badania nad oporem toczenia, dr hab. inż. Grzegorz Ronowski, prof. Politechniki Gdańskiej

Sesja III

Mieszalność lepiszczy w mieszankach mineralno-asfaltowych z destruktem ze starych nawierzchni, dr inż. Krzysztof Błażejowski
Warstwa wiążąca i podbudowa z mieszanki SMA 16 w ciągu DW 948, Michał Rupala, STRABAG Infrastruktura Południe, Zbigniew Włodarczyk, TPA 
Zastosowanie georusztów wielokształtnych do zwiększenia trwałości warstw związanych spoiwem, Piotr Mazurowski, Tensar

Sesja IV

Nawierzchnie z betonu zbrojonego ciągłego, Stefan Höller, BASt
Innowacyjny monitoring betonu na przykładzie budowy mostu nad rz. Odrą w Raciborzu, dr inż. Piotr Łaziński, Politechnika Śląska, Grzegorz Grządziela, TPA
Efektywne zagęszczanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie metodą “Slushingu”,
dr inż. Aleksander Zborowski, TPA
Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
Rodzaje spoiw i ich prawidłowy dobór w zależności od rodzaju gruntu. Przyszłość spoiw w Polsce, Marek Przeradzki, Visolis Stabilizacje

Sesja V

Bezpieczeństwo na drogach wiejskich, ofiary śmiertelne i wypadki: Przyczyny i środki zapobiegawcze, klasy projektowe i oznakowanie dróg dla istniejących dróg, Niemcy, Dipl.-Ing. Dirk Griepenburg, FGSV
Metoda oceny ryzyka wystąpienia wypadków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego – Wdrożenie nowej dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. Politechniki Krakowskiej
Ekonomiczne aspekty aplikacji i  trwałości taśm 3M Stamark do poziomego oznakowania dróg, Beata Sałyga, 3M

 

Loading...