l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

III FORUM DNI ASFALTU

Polski Kongres Drogowy kontynuuje tematykę nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora asfaltowego.

III FORUM DNI ASFALTU jest kontynuacją cyklu konferencji poświęconych technologiom asfaltowym.

Podczas tej edycji wydarzenia skupimy się na tematyce związanej z obecną sytuacją na rynku budownictwa drogowego, na podaży i popycie asfaltu, a także na trwałości nawierzchni asfaltowych. Jedna z sesji poświęcona będzie ochronie środowiska
i dekarbonizacji w zakresie nawierzchni asfaltowych. Będziemy rozmawiać także o pozacenowych kryteriach wyboru ofert
w sektorze drogowym. Celem Konferencji jest także integracja ekspertów z branży asfaltowej umożliwiająca wymianę doświadczeń.

Konferencja jest skierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm oraz świata nauki.

PROGRAM

18 marca 2024

Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie

16:00 Otwarcie rejestracji uczestników

18:00 Kolacja regionalna połączona ze spotkaniem z gościem specjalnym – Mikołajem „Miko” Marczykiem, Orlen Team, Rajdowy Mistrz Polski, II Vice Mistrz Europy

19 marca 2024

8:00-9:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:00-9:15 Inauguracja Forum

9:15-10:15 Sesja I Rynek lepiszczy asfaltowych w Polsce

Moderacja: Damian Kaźmierczak, PZPB

9:15-9:30 Rynek asfaltowy w Polsce – sprzedaż krajowa, import, eksport, Małgorzata Kowalska, ORLEN Asfalt

9:30-9:45 Zabezpieczanie dodatkowego wolumenu dla rynku, Marcin Okołotowicz, Unimot Bitumen

9:45-10:00 Aktualna sytuacja na rynku przewozów asfaltów, Lesław Pachulski, LW-Trans

10:00-10:15 Co w gruncie piszczy? Aspekty prawne błędnego rozpoznania gruntów lub odmiennych od zakładanych warunków gruntowych przy realizacji inwestycji drogowych, Marcin Stępień, Marcin Dziewierski, Hoogells Oleksiewicz

10:15-11:30 Debata panelowa – Obecna sytuacja na rynku budownictwa drogowego  w Polsce 

Panel – Małgorzata Kowalska, Orlen Asfalt, Marcin Okołotowicz, Unimot Bitumen, Lesław Pachulski, LW-Trans, ZDW, Marek Makowski, ZDP, Ewelina Karp-Kręglicka, PSWNA/Budimex

Moderacja: Damian Kaźmierczak, PZPB

11:30-12:00 Pytania i dyskusja

12:00-13:00 Lunch

13:00-15:00 Sesja II Doświadczenia dot. trwałości nawierzchni asfaltowych

Moderator: Zbigniew Tabor, ZDW Katowice

13:00-13:20 Długowieczna nawierzchnia z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych gumą z recyklingu na przykładzie odcinka doświadczalnego drogi ekspresowej S-19, Karolina Pełczyńska, Sebastian Kopytko, TPA

13:20-13:40 Wybrane przypadki długoterminowej oceny nawierzchni asfaltowych ze wskazaniem przyczyn niedoskonałości, dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG, Politechnika Gdańska

13:40-14:00 Porównanie trzech technologii budowy drogi asfaltowej – eksperyment na drodze w powiecie braniewskim, Przemysław Ostrowski, ORLEN Asfalt

14:00-14:20 Ocena stanu nawierzchni drogi ekspresowej S6 na odcinku od Goleniowa do Koszalina po czterech latach eksploatacji, dr inż. Robert Jurczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

14:20-14:40 Doświadczenie w stosowaniu zwiększonej ilości granulatu asfaltowego w technologii na zimno do mieszanek mineralno-asfaltowych, Piotr Sołyga, Colas

14:40-15:00 Pytania i dyskusja

15:00-15:15 Przerwa kawowa

15:15-17:15 Sesja III Ochrona środowiska i dekarbonizacja w zakresie nawierzchni asfaltowych

Moderator: Przemysław Ostrowski, ORLEN Asfalt

15:15-15:35 Asfalty z obniżonym śladem węglowym, Marek Fecko, UNIMOT Bitumen

15:35-15:55 Przegląd technologii asfaltowych wspierających dekarbonizację drogownictwa, Wiktoria Baranowska, ORLEN Asfalt

15:55-16:15 Asfalty do recyklingu jako odpowiedź na współczesne wyzwania ochrony środowiska i dekarbonizację, dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, Politechnika Warszawska

16:15-16:35 Wykorzystanie innowacyjnej technologii transportowej do zapobiegania przedwczesnym uszkodzeniom nawierzchni asfaltowych z pozytywnym wpływem na emisję CO2, Mikołaj Sadowski, Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH

16:35-16:55 Czynniki wpływające na emisję pyłów w wytwórniach mas bitumicznych, czyli jak chronimy środowisko przed nadmierną emisją, Włodzimierz Łopatka, BWF Envirotec, Poland

16:55-17:15 Pytania i odpowiedzi

17:30-19:30 Gra terenowa “Ostatni cukier” na terenie hotelu (dla chętnych po wcześniejszej rejestracji)

20:00 Uroczysta kolacja

20 marca 2024

10:00 -11:30 Sesja IV Pozacenowe kryteria wyboru ofert w sektorze drogowym

Moderacja: dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, IBDiM 

Prezentacja wprowadzająca: Jan Styliński, PZPB

Dyskusja panelowa „Kryteria zielonych przetargów – czy jesteśmy na nie przygotowani?” Tomasz Kwieciński, GDDKiA, Zbigniew Tabor, ZDW, Marek Makowski, ZDP, Jan Styliński, PZPB, Barbara Dzieciuchowicz, OIGD, Anna Łopaciuk, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ewelina Karp-Kręglicka, PSWNA/Budimex

11:30-12:00 Przerwa kawowa (wymeldowanie z hotelu)

12:00-13:30 Sesja V Innowacje w technologiach asfaltowych i recykling mieszanek SMA

Moderacja: dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG, Politechnika Gdańska

12:00-12:20 Recykling mieszanek SMA w oparciu o aktualne wymagania techniczne, Maciej Adamczyk, Budimex

12:20-12:40 Samonaprawa nawierzchni – innowacja na miarę XXI wieku, prof. Michał Sarnowski, Politechnika Warszawska

12:40-13:00 Mieszanki SMA w dolnych warstwach konstrukcyjnych, Zbigniew Tabor, dr inż. Krzysztof Błażejowski

13:00-13:20 Lintec CSM – Kontenerowa wytwórnia mas bitumicznych z przesiewaczem wibracyjnym, Jan Czojor,  Lintec & Linnhoff Germany, Przemek Modrzejewski, Lintec & Linnhoff Eastern Europe

13:20-13:40 Pytania i dyskusja końcowa

13:40-14:00 Zakończenie i podsumowanie Forum

14:00-15:00 Lunch

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

Konferencja odbędzie się w hotelu:

CUKROWNIA ŻNIN
ul. Klemensa Janickiego 1
88-400 Żnin

WYCZERPALIŚMY MIEJSCA HOTELOWE, DO 11 MARCA TRWA REJESTRACJA NA UDZIAŁ W FORUM BEZ NOCLEGÓW 

A. Konferencja w dn. 18-20.03.2024 – pokój jednoosobowy 

2500 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • kolację regionalną w dn. 18.03.2024
 • udział w Forum w dn. 18-20.03.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.03.2024
 • uroczystą kolację w dn. 19.03.2024
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
 • dostęp do w parku wodnego ze strefą rekreacyjną, sportową, jacuzzi
 • wypoczynek w strefie saun oraz strefie relaksu
 • darmowy parking
B. Konferencja w dn. 18-20.03.2024 – pokój dwuosobowy

2200 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • kolację regionalną w dn. 18.03.2024
 • udział w Forum w dn. 18-20.03.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.03.2024
 • uroczystą kolację w dn. 19.03.2024
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
 • dostęp do w parku wodnego ze strefą rekreacyjną, sportową, jacuzzi
 • wypoczynek w strefie saun oraz strefie relaksu
 • darmowy parking
C. Konferencja w dn. 19-20.03.2024 – pokój jednoosobowy

1900 plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 19-20.03.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.03.2024
 • uroczystą kolację w dn. 19.03.2024
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
 • dostęp do w parku wodnego ze strefą rekreacyjną, sportową, jacuzzi
 • wypoczynek w strefie saun oraz strefie relaksu
 • darmowy parking
D. Konferencja w dn. 19-20.03.2024 – pokój dwuosobowy

1700 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 19-20.03.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.03.2024
 • uroczystą kolację w dn. 19.03.2024
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
 • dostęp do w parku wodnego ze strefą rekreacyjną, sportową, jacuzzi
 • wypoczynek w strefie saun oraz strefie relaksu
 • darmowy parking
E. Konferencja w dn. 19-20.03.2024 – bez noclegu

1500 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 19-20.03.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.03.2024
 • uroczystą kolację w dn. 19.03.2024
 • darmowy parking

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 11.03.2024 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 11.03.2024 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 11.03.2024 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat:
Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Partner Strategiczny

Partner Platynowy

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Patronat merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...