III FORUM DNI ASFALTU – materiały

 

Sesja I

Zabezpieczanie dodatkowego wolumenu dla rynku, Marcin Okołotowicz, Unimot Bitumen
Aktualna sytuacja na rynku przewozów asfaltów, Lesław Pachulski, LW-Trans
Co w gruncie piszczy? Aspekty prawne błędnego rozpoznania gruntów lub odmiennych od zakładanych warunków gruntowych przy realizacji inwestycji drogowych, Marcin Stępień, Marcin Dziewierski, Hoogells Oleksiewicz

Sesja II

Długowieczna nawierzchnia z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych gumą z recyklingu na przykładzie odcinka doświadczalnego drogi ekspresowej S-19, Karolina Pełczyńska, Sebastian Kopytko, TPA
Ocena stanu nawierzchni drogi ekspresowej S6 na odcinku od Goleniowa do Koszalina po czterech latach eksploatacji, dr inż. Robert Jurczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Doświadczenie w stosowaniu zwiększonej ilości granulatu asfaltowego w technologii na zimno do mieszanek mineralno-asfaltowych, Piotr Sołyga, Colas

Sesja III

Asfalty z obniżonym śladem węglowym, Marek Fecko, UNIMOT Bitumen
Asfalty do recyklingu jako odpowiedź na współczesne wyzwania ochrony środowiska i dekarbonizację, dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, Politechnika Warszawska
Wykorzystanie innowacyjnej technologii transportowej do zapobiegania przedwczesnym uszkodzeniom nawierzchni asfaltowych z pozytywnym wpływem na emisję CO2, Mikołaj Sadowski, Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH
Czynniki wpływające na emisję pyłów w wytwórniach mas bitumicznych, czyli jak chronimy środowisko przed nadmierną emisją, Włodzimierz Łopatka, BWF Envirotec, Poland

Sesja IV

Kryteria zielonych przetargów – czy jesteśmy na nie przygotowani?, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, IBDiM
Pozacenowe kryteria wyboru ofert w sektorze drogowym, adw. Jan Styliński, PZPB

Sesja V

Recykling mieszanek SMA w oparciu o aktualne wymagania techniczne, Maciej Adamczyk, Budimex
Samonaprawa nawierzchni – innowacja na miarę XXI wieku, dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW, Politechnika Warszawska
Mieszanki SMA w dolnych warstwach konstrukcyjnych, Zbigniew Tabor, dr inż. Krzysztof Błażejowski
Lintec CSM – Kontenerowa wytwórnia mas bitumicznych z przesiewaczem wibracyjnym, Jan Czojor,  Lintec & Linnhoff Germany, Przemek Modrzejewski, Lintec & Linnhoff Eastern Europe

 

Loading...