GIZ2019
l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

VI Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Warunki

REGULAMIN VI MISTRZOSTW POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ :

Organizatorami Mistrzostw Polski Drogowców w Piłce Siatkowej są Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Fundacja Huberta Jerzego Wagnera.

Termin rozgrywania turnieju: 15-17 listopada 2019 roku.

Miejsce rozgrywania turnieju oraz zakwaterowania:

COS Giżycko, ul. Moniuszki 22, www.gizycko.cos.pl

1. W zawodach mogą brać udział pracownicy administracji drogowej oraz firm i instytucji branży drogowej, niebędący zawodnikami siatkarskich lig studenckich/zawodowych. Spełnienie tego warunku potwierdza kierownik jednostki zgłaszającej drużynę. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez uczestników danych i wykluczenia z zawodów osób, które uzna za niespełniające kryteriów.

2. Dopuszcza się zgłaszanie udziału w turnieju przez drużyny kombinowane, w skład których wchodzą osoby z różnych firm lub jednostek administracji drogowej. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest uczestnictwo w zawodach osób niezwiązanych z branżą drogową – każde odstępstwo należy zgłosić wcześniej Organizatorowi , który zdecyduje o ewentualnym dopuszczeniu do rozgrywek. Naruszenie tej zasady może skutkować dyskwalifikacją zawodników, walkowerem aż do dyskwalifikacji drużyny w szczególnie rażących przypadkach.

3. Organizator może konsultować decyzje w sprawach odstępstw z kapitanami/koordynatorami pozostałych drużyn. Ostateczna decyzja Organizatora będzie dla drużyny wiążąca.

4. Harmonogram turnieju:

Piątek, 15 listopada 2019:

Do 16:30 – rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych, zakwaterowanie, (RECEPCJA COS)

16:30 – otwarcie biura zawodów (HALA COS)

17:15 – obowiązkowa odprawa kapitanów drużyn (BIURO ZAWODÓW, HALA COS)

18:00-22:30 – mecze grupowe (HALA COS)

20:00-23:00 – kolacja (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

Sobota, 16 listopada 2019:

7:30-9:30 – śniadanie (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

9:00-13:00 – mecze grupowe, II faza rozgrywek

13:00-15:30 – obiad (nie będzie dedykowanej przerwy, zespoły idą na obiad w przerwie swoich meczów) (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

15:00-18:00 – mecze II fazy (HALA COS)

18:00 – 20:00 – mecze finałowe, uroczyste zakończenie Mistrzostw, wręczenie nagród (HALA COS)

20:30 – 5:00 kolacja integracyjna (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

Niedziela, 17 listopada

9:00-11:30 – śniadanie (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

11:30-14:30 – wyjazd uczestników

5. System rozgrywek zostanie określony po ustaleniu ostatecznej liczby drużyn biorących udział w Mistrzostwach. Losowanie grup (online) odbędzie się w tygodniu poprzedzającym zawody. Koordynatorzy/kapitanowie drużyn zostaną powiadomieni o terminie i miejscu losowania.

6. Uczestniczy dojeżdżają na Mistrzostwa oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.

7. Podczas Mistrzostw obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na Hali Sportowej (dotyczy również kibiców na trybunach).

8. Koszt udziału w Mistrzostwach zostanie podany nie później niż 6 września 2019r. Opłata za udział obejmie:

• dwa noclegi,

• opłatę miejscową,

• wyżywienie:

• wodę i kolację w dn. 15.11.2019r.

• śniadanie, serwis kawowy całodzienny, obiad i uroczystą kolację w dn. 16.11.2019r.

• śniadanie w dn. 17.11.2019r.

• pamiątkowe T-shirty dla wszystkich uczestników

• dyplomy dla wszystkich zawodników

• medale i puchary dla 3 najlepszych drużyn

• nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników

• dostęp do hali sportowej– trzy sektory do piłki siatkowej w dniach 15-16.11.2018,

• opiekę medyczną – 15-16.11.2018,

• obsługę sędziowska – 15-16.11.2018

• sprzęt potrzebny do rozegrania Mistrzostw

W spornych sytuacjach decyduje Sędzia Główny zawodów.

9. Każda drużyna może liczyć: minimalnie 6 zawodników, a maksymalnie 13 zawodników + trenera.

10. W każdej drużynie musi grać (to znaczy stale przebywać na boisku) przynajmniej jedna kobieta.

11. Boiska mają wymiary: 9×18 m, siatka jest na wysokości 2,43m, mecze dwusetowe do 15 punktów +tie-break.

12. Termin zgłaszania drużyn:

A. do 30 sierpnia 2019r. – deklaracje udziału drużyny oraz ich maksymalnej przewidywanej liczebności (w imieniu instytucji zgłoszenia dokonuje kapitan/koordynator drużyny). Zgłoszenie następuje przez dostępny na stronie www.kongresdrogowy.pl
formularz online bądź mailem na adres: biuro@kongresdrogowy.pl.

Jeśli deklarowana liczba drużyn / zawodników przekroczy możliwości techniczne ośrodka w Giżycku, w październiku 2019 zostanie przeprowadzony turniej eliminacyjny. O miejscu i terminie eliminacji Organizator powiadomi zgłoszone drużyny (na podane w deklaracjach adresy e-mail) najpóźniej do 11 września 2019r.

B. do 2 listopada 2019 r. – zgłoszenia składu drużyny poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia (wg wzoru przekazanego przez Organizatora).

Dane wymagane w zgłoszeniu zawodników:

• imię i nazwisko,

• nazwa instytucji ,

• zajmowane stanowisko,

• staż pracy u bieżącego pracodawcy,

• wzrost,

• wiek,

• rozmiar koszulki.

Zgodność danych ze stanem faktycznym poświadcza kierownik jednostki zgłaszającej.

Przyjmowanie zgłoszeń kibiców będzie możliwe po ostatecznym potwierdzeniu liczebności drużyn, tj, po 2 listopada 2019r.

Dane wymagane w zgłoszeniu kibiców:

• imię i nazwisko,

• nazwa instytucji ,

• rozmiar koszulki.

Wpłaty za udział należy wnosić na konto Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy: Alior Bank S.A. 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 9 listopada 2019 r.

Zgłoszenie drużyny do Mistrzostw Polski Drogowców Piłki Siatkowej oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i podmioty, którym zleci on wykonanie usług związanych z prawidłowym przeprowadzeniem turnieju oraz akceptację i zastosowanie się do powyższego regulaminu.

Polecane Konferencje

Loading...