l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu

Program

27 lutego 2019 r.

Poznań, hotel ALTUS, ul. Św. Marcin 40

10.00 Sesja I Drogownictwo wobec wyzwań klimatycznych

Otwarcie, przywitanie gości: Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Igor Ruttmar, przewodniczący Komitetu Nawierzchni Asfaltowych

Drogownictwo a gospodarka o obiegu zamkniętym: rozważania po szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach – dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska (25’)

Perspektywy i kierunki rozwoju technologii nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska (25’)

Najważniejsze wnioski wynikające z podsumowania projektu RID I/6 „Wykorzystanie materiałów z recyklingu” – Milena Nowek, Katarzyna Weran, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (20’)

11.20 przerwa kawowa

11:40 Sesja I Recykling nawierzchni asfaltowych metodą „na gorąco”

Technologie asfaltowe a zrównoważony rozwój – dr inż. Igor Ruttmar, Prezes Zarządu TPA (20’)

Wytyczne i zalecenia dotyczące pozyskiwania granulatu asfaltowego i projektowania mieszanek z jego zastosowaniem. Dokumenty powstałe w ramach projektu RID I/6 – doc. dr inż. Jacek Alenowicz, dr inż. Bohdan Dołżycki Politechnika Gdańska (30’)

Projekt InnGA: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej – Karol Gałązka Budimex SA, dr inż. Wojciech Bańkowski Instytut Badawczy Dróg i Mostów, dr hab. inż. Jan Król Politechnika Warszawska (25’)

dyskusja

13:10 przerwa kawowa

13:30 Sesja III Uboczne produkty spalania i inne zasoby wtórne

Zasoby antropogeniczne z górnictwa i energetyki: perspektywy dla drogownictwa – dr inż. Tomasz Szczygielski Politechnika Warszawska, Polska Unia UPS (20’)

Wymagania techniczno-prawne mieszanek popiołowo-żużlowych: praktyczne zastosowanie w drogownictwie – dr inż. Daria Zielińska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń PPU EKO-ZEC sp. z o.o., Marcin Pacocha, prezes firmy Baulab (20’)

Technologia wykonania nasypów z mieszanin żużlowo-popiołowych na drodze ekspresowej S17 – inż. Krzysztof Zadrożny Strabag (20’)

Niskoemisyjne spoiwa TEFRA: od pomysłu do wdrożeń w skali makro. 25 lat doświadczeń Grupy EKOTECH – Kamil Szczygielski, prezes zarządu Ekotech Trade (20’)

Dyskusja, podsumowanie

15:00 zakończenie konferencji, obiad

Warunki

Opłaty za udział w konferencji:

A. Bez noclegu:

600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

  • udział w konferencji w dniu 27.02.2019,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 27.02.2019.

B. Z kolacją w dn. 26.02.2019 i jednym noclegiem (26/27.02.2019):

1000 zł z VAT – miejsce w pokoju 2-osobowym

lub

1100 zł z VAT – pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

  • kolację w dn. 26.02.2019
  • jeden nocleg w Hotelu Altus*** (26/27/02.2019) ze śniadaniem,
  • udział w konferencji w dniu 27.02.2019,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 27.02.2019

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 11:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Dojazd i parkowanie (kliknij, żeby zobaczyć większy obszar):

Zobacz większy obszar

W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu brak miejsc parkingowych, na grafice powyżej zostały oznaczone płatne parkingi znajdujące się w pobiliżu. Przeciętna opłata wynosi 5 zł za godzinę; 50 zł za dzień.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 19 lutego 2019 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie późniejszym niż 21 lutego 2019r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności. W przypadku pobierania proformy prosimy pamiętać o tym, by wybrać także opcję “Wyślij”.

Polecane Konferencje

Loading...