l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE

Stało się już tradycją, że cykl konferencji Polskiego Kongresu Drogowego każdego roku wypełnia Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli.
Zapraszamy na kolejne, VI Międzynarodowe Forum Tunelowe. W tej edycji także będziemy gościć prelegentów z zagranicy reprezentujących najlepsze praktyki i wiedzę w zakresie tematyki wydarzenia. Potwierdzeniem pozycji Forum Tunelowego jest objęcie go patronatem przez International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES oraz Komitet Techniczny ds. Tuneli Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Tym razem spotykamy się w Bielsku-Białej, ale dla Państwa wygody spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej. W ostatnim dniu konferencji będą mieli Państwo okazję wziąć udział w wycieczce technicznej na budowę tunelu na trasie S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki).

Podczas Forum omówimy tematykę dotyczącą aspektów prawnych w zakresie inwestycji tunelowych, pogłębimy temat zmian ustawy Prawo geologiczne i górnicze i jej wpływu na inwestycje tunelowe w Polsce.
Kolejnym istotnym aspektem będzie sesja poświęcona rozpoznaniu geologicznemu, geotechnicznemu i hydrologicznemu inwestycji tunelowych.
Kolejny dzień Forum poświecimy tematyce tuneli od ich projektowania poprzez wybór właściwej technologii, ich wyposażenie (izolacja, odwodnienie, systemy bezpieczeństwa), a podsumowanie stanowić będzie sesja dotycząca eksploatacji tuneli gdzie podzielmy się już istniejącym doświadczeniem zarówno z tuneli na sieci dróg krajowych jak i tuneli na sieci dróg miejskich.

PROGRAM

13 maja 2024

10:00-11:00 Rejestracja, powitalna kawa

11:00-11:15 Otwarcie – Ministerstwo Infrastruktury (tbc), GDDKiA (tbc), Zbigniew Kotlarek, Prezes PKD, Arnold Dix, ITA-AITES, Ingo Kaundinya, PIARC

11:15-11:25 Aktywność Komitetu ds. Tuneli PIARC oraz III Międzynarodowej Konferencji Eksploatacji i Bezpieczeństwa Tuneli Drogowych PIARC, Ingo Kaundinya, PIARC

11:25-11:45 Wykład inauguracyjny – Tunele w regionie Śląska, Zbigniew Szweda, GDDKiA o/Katowice

11:45-13:00 Sesja I Aspekty prawne w zakresie inwestycji tunelowych

11:45-12:05 Znaczenie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na poszczególnych etapach realizacji inwestycji tunelowych, Marek Cała, Agnieszka Stopkowicz, Malwina Kolano, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

12:05-12:25 Projektowanie i budowa tuneli w świetle ustaw Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo Budowlane, Piotr Wojtacha, Wyższy Urząd Górniczy; Marek Cała, Agnieszka Stopkowicz, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

12:25-12:45 Ustawa Prawo budowlane  versus  Prawo Geologiczne i górnicze w procesie  budowy tuneli, Ireneusz Biel, Wojciech Nowak, PORR

12:45-13:00 Pytania i dyskusja

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 Sesja II Geologia i projektowanie w inwestycjach tunelowych

14:00-14:20 Projektowanie obudowy segmentowej tuneli wykonywanych tarczami zmechanizowanymi TBM, Emilia Roguska, Rosario Russo, Egis

14:20-14:40 Projekt Follo Line. 40 km tuneli w twardej skale wykonanych przez 4 TBM wraz z fugowaniem wstępnym z TBM, Fernando Vara Ortiz de la Torre, ACCIONA Construction

14:40-15:10 Zagrożenia naturalne w budowie i eksploatacji tuneli, Podsumowanie doświadczeń związanych z wpływem czynników geologicznych na budowę i eksploatację tuneli z uwzględnieniem zdarzeń w okresie 2021 – 2024, Marek Różycki, m/d/r/k Trusted Advisers Group

15:10-15:30 Jak dobrze rozpoznać budowę geologiczną przy budowie tunelu, Agata Kowalewska, IBDiM

15:30-15:40 Pytania i odpowiedzi

15:40- 16:00 Przerwa kawowa

16:00-17:30 Sesja III Wyposażenie tuneli (izolacja, odwodnienie, systemy bezpieczeństwa)

16:00-16:20 Innowacyjne rozwiązania na hałas i spaliny w tunelach, czyli jak Alfa Bond Kohlhauer minimalizuje wpływ zanieczyszczeń na środowisko, Adam Mielczarek, Alfa Bond Kohlhauer

16:20-16:40 Bezpieczeństwo ruchu w tunelach w aspekcie automatycznego systemu wykrywania i zapobiegania gołoledzi Control Ice Pro, Adam Pyka, APM

16:40-17:00 Przygotowanie Planu Reagowania na Sytuacje Awaryjne dla Autostrady Tamoios, która obejmuje dwa najdłuższe tunele drogowe w Brazylii (o długości 5,5 km i 3,7 km), Ricardo Miranda, Mirabit Consultoria e Treinamento Ltda

17:00-17:20 Współpraca PSP z GDDKiA na etapie budowy i prac odbiorowych tuneli w ciągu drogi S3, st. bryg. Paweł Kaliński, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

17:20-17:30 Pytania i odpowiedzi

19:30 Uroczysta kolacja

 

14 maja 2024

9:30-11:30 Sesja IV Technologie wykonania tuneli

9:30-9:50 Technologia budowy tuneli tarczami zmechanizowanymi  TBM w skałach, Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht

9:50-10:10 Operacje ratunkowe w tunelu Silkyara: Opowieść o wytrwałości, innowacji i przetrwaniu, Rahul Gupta, Ministry of Road Transport and Highways, Indie

10:10-10:30 Zaangażowanie ITA w akcję ratowniczą w tunelu Silkyara, Arnold Dix, ITA

10:30-10:50 Iniekcja kompensacyjna – metoda ochrony zabudowy nad drążonym tunelem na przykładzie tunelu średnicowego w Łodzi, Emilia Błach, Soletanche

10:50-11:10 Pytania i odpowiedzi

11:10-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:30 Sesja V Wyposażenie tuneli (izolacja, odwodnienie, systemy bezpieczeństwa)

11:30-11:50 Zarządzanie wodą powierzchniową w tunelach drogowych, Piotr Bartulewicz, ACO

11:50-12:10 Metodyka wdrażania systemów bezpieczeństwa w tunelach, Kazimierz Liver, Bogdan Wikierski, WASKO

12:10-12:30 Przegląd systemów izolacji przeciwwodnych tuneli. Wykonanie izolacji przeciwwodnej w tunelu TS-26, Andreas Schwentenwein, PORR oraz IAT

12:30-12:50 Najnowsze trendy w monitoringu atmosfery w tunelach na przykładzie obiektów w Świnoujściu i na świecie, Ewa Gancarczyk, James Matley, Pentol

12:50-13:10 Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji tunelu, Jacek Ćwikliński, Promat

13:10-13:30 Pytania i odpowiedzi

13.30-15:00 Lunch

15:00-17:00  Sesja VI Eksploatacja tuneli

15:00-15:20 Ewolucja systemów bezpieczeństwa tuneli. Omówienie najnowszych rozwiązań na przykładzie tunelu TS-26, Adam Buczyński, PORR oraz VOLTAR

15:20-15:40 Tunel drogowy „Emilia” w Lalikach – Pożar z dnia 27.01.2024 r., Piotr Paciorek, GDDKiA o/Katowice

15:40-16:00 Tunel drogi ekspresowej S2 w Warszawie – 65 mln pojazdów – doświadczenia, wnioski, Rafał Parol, GDDKiA o/Warszawa

16:00-16:20 Połączenie czujników tunelowych i technologii C2X w celu poprawy bezpieczeństwa tuneli w Niemczech, Ingo Kaundinya, BASt

16:20-16:40 Doświadczenia z eksploatacji tunelu Hischagen, Bernhard Klöpfel, Autobahn GmbH des Bundes

16:40-17:00 Pytania i odpowiedzi

18:30 Kolacja regionalna

 

15 maja 2024

9:00-12:00 Wycieczka techniczna – tunel na trasie S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

12:00-13:00 Obiad

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

Konferencja odbędzie się w hotelu:
Parkhotel Vienna****
ul. Bystrzańska 48
43-309 Bielsko-Biała

 

A. Konferencja w dn. 13-15.05.2024 – pokój jednoosobowy, z wycieczką techniczną

2500 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-15.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-15.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • kolację grillową w dn. 14.05.2024
 • wycieczkę techniczną w dn.15.05.2024
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
 • darmowy parking
B. Konferencja w dn. 13-15.05.2024 – pokój dwuosobowy, z wycieczką techniczną

2200 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-15.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-15.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • kolację grillową w dn. 14.05.2024
 • wycieczkę techniczną w dn. 15.05.2024
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
 • darmowy parking
C. Konferencja w dn. 13-14.05.2024 – pokój jednoosobowy, bez wycieczki technicznej

1800 plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-14.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
 • darmowy parking
D. Konferencja w dn. 13-14.05.2024 – pokój dwuosobowy, bez wycieczki technicznej

1650 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-14.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
 • darmowy parking
E. Konferencja w dn. 13-15.05.2024 – bez noclegu, z wycieczką techniczną

1600 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-15.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-15.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • kolację grillową w dn. 14.05.2024
 • darmowy parking
F. Konferencja w dn. 13-14.05.2024 – bez noclegu, bez wycieczki technicznej

1300 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-14.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • darmowy parking
G. Udział on-line:

650 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku,
gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 6.05.2024 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 6.05.2024 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 6.05.2024 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat:
Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Złoty Partner

Srebrny Partner

Partner merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...