l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE

Stało się już tradycją, że cykl konferencji Polskiego Kongresu Drogowego każdego roku wypełnia Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli.
Zapraszamy na kolejne, VI Międzynarodowe Forum Tunelowe. W tej edycji także będziemy gościć prelegentów z zagranicy reprezentujących najlepsze praktyki i wiedzę w zakresie tematyki wydarzenia. Potwierdzeniem pozycji Forum Tunelowego jest objęcie go patronatem przez International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES oraz Komitet Techniczny ds. Tuneli Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Tym razem spotykamy się w Bielsku-Białej, ale dla Państwa wygody spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej. W ostatnim dniu konferencji będą mieli Państwo okazję wziąć udział w wycieczce technicznej na budowę tunelu na trasie S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki).

Podczas Forum omówimy tematykę dotyczącą aspektów prawnych w zakresie inwestycji tunelowych, pogłębimy temat zmian ustawy Prawo geologiczne i górnicze i jej wpływu na inwestycje tunelowe w Polsce.
Kolejnym istotnym aspektem będzie sesja poświęcona rozpoznaniu geologicznemu, geotechnicznemu i hydrologicznemu inwestycji tunelowych.
Kolejny dzień Forum poświecimy tematyce tuneli od ich projektowania poprzez wybór właściwej technologii, ich wyposażenie (izolacja, odwodnienie, systemy bezpieczeństwa), a podsumowanie stanowić będzie sesja dotycząca eksploatacji tuneli gdzie podzielmy się już istniejącym doświadczeniem zarówno z tuneli na sieci dróg krajowych jak i tuneli na sieci dróg miejskich.

PROGRAM

13 maja 2024

Przyjazd

13:00-14:00 Lunch

14:00-14:15 Otwarcie – Ministerstwo Infrastruktury (tbc), GDDKiA (tbc), Zbigniew Kotlarek Prezes PKD, ITA-AITES, PIARC

14:15-14:45 Wykład inauguracyjny 

14:45-16:15 Sesja I Aspekty prawne w zakresie inwestycji tunelowych

16:00-16:15 Pytania i dyskusja

16:15-16:30 Przerwa kawowa

16:30-18:00 Sesja II Rozpoznanie geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne inwestycji tunelowych

17:45-18:00 pytania i odpowiedzi

19:30 Uroczysta kolacja

 

14 maja 2024

9:30-12:00 Sesja III Projektowanie tuneli i technologie wykonania tuneli

11:40-12:00 pytania i odpowiedzi

12.00-13:00 Lunch

13:00-15:00 Sesja IV Wyposażenie tuneli (izolacja, odwodnienie, systemy bezpieczeństwa)

14:40-15:00 pytania i odpowiedzi

15:00-15:30 przerwa kawowa

15:30-17:30  Sesja IV Eksploatacja tuneli

17:20-17:30 pytania i odpowiedzi

18:30 Kolacja regionalna

 

15 maja 2024

9:00-12:00 Wycieczka techniczna – tunel na trasie S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

12:00-13:00 Obiad

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

Konferencja odbędzie się w hotelu:
Parkhotel Vienna****
ul. Bystrzańska 48
43-309 Bielsko-Biała

 

A. Konferencja w dn. 13-15.05.2024 – pokój jednoosobowy, z wycieczką techniczną

2500 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-15.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-15.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • kolację grillową w dn. 14.05.2024
 • wycieczkę techniczną w dn.15.05.2024
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
 • darmowy parking
B. Konferencja w dn. 13-15.05.2024 – pokój dwuosobowy, z wycieczką techniczną

2200 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-15.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-15.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • kolację grillową w dn. 14.05.2024
 • wycieczkę techniczną w dn. 15.05.2024
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
 • darmowy parking
C. Konferencja w dn. 13-14.05.2024 – pokój jednoosobowy, bez wycieczki technicznej

1800 plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-14.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
 • darmowy parking
D. Konferencja w dn. 13-14.05.2024 – pokój dwuosobowy, bez wycieczki technicznej

1650 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-14.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
 • darmowy parking
E. Konferencja w dn. 13-15.05.2024 – bez noclegu, z wycieczką techniczną

1600 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-15.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-15.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • kolację grillową w dn. 14.05.2024
 • darmowy parking
F. Konferencja w dn. 13-14.05.2024 – bez noclegu, bez wycieczki technicznej

1300 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 13-14.05.2024
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 13-14.05.2024
 • uroczystą kolację w dn. 13.05.2024
 • darmowy parking

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku,
gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 6.05.2024 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 6.05.2024 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 6.05.2024 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat:
Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Partner merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...