krasicki
l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Program

Niedziela, 4 października

16:00 Wernisaż wystawy fotograficznej ZDW Olsztyn “Warmia i Mazury – zielone i bezpieczne drogi”. Podsumowanie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. Stare Miasto 33)

17:30 zakończenie uroczystości, przejazd do Lidzbarka Warmińskiego, zakwaterowanie w hotelu

19:00 kolacja (restauracja hotelu Krasicki)

20:00 koncert muzyki jazzowej (w trakcie kolacji)

Poniedziałek 5 października

10:00 – 11:00 przybycie i zakwaterowanie pozostałych uczestników

11:00 – 12:30 Sesja I

11:00 – 11:10 Otwarcie Forum – Zbigniew Kotlarek prezes PKD

11:10 – 11:30 Słowo wstępne: najważniejsze problemy rozwoju sieci drogowej w regionie – Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11:30 – 11:40 Powitanie uczestników Forum – propozycja: Starosta Powiatu Lidzbarskiego/Burmistrz Lidzbarka

11:40 – 12:05 Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania – prof. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM

12:05 – 12:30 Perspektywy wdrożenia systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych – Andrzej Maciejewski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

12:30 – 13:30 Sesja II Wprowadzenie do tematyki konferencji

12:30 – 12:50 Lokalne zasoby kruszyw naturalnych w świetle badań naukowych – prof. Marek Ciak Zakład Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

12:50 – 13:15 Zapotrzebowanie na kruszywa dla realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 – Dariusz Gałązka, naczelnik Wydziału Kruszyw Departamentu Technologii GDDKiA

13:15 – 13:30 pytania do prelegentów, dyskusja

13:30 – 14:30 obiad

14:30 – 16:00 Sesja III Innowacyjne rozwiązania w budownictwie drogowym

14:30 – 14:50 Pianobeton: właściwości i zastosowanie w budownictwie drogowym – prof. Robert Wójcik Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

14:50 – 15:10 Kompozyty w budownictwie mostowym – Maciej Kulpa Zakład Dróg i Mostów Politechnik Rzeszowskiej

15:10 – 15:30 Nowości technologiczne w budowie nawierzchni drogowych – dr inż. Igor Ruttmar, TPA

15:30 – 15:45 Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii Zyco Therm – Piotr Heinrich, Zydex Industries

15:45 – 16:00 przerwa kawowa

16:00 – 18:00 Sesja IV Technologie i materiały w budownictwie drogowym

16:00 – 16:20 Jakość kruszyw polodowcowych: prezentacja producenta – Massimo Carniel, ECO-TER

16:20 – 16:40 Zabezpieczanie warstwy sczepnej z emulsji asfaltowej przy budowie i remoncie konstrukcji drogowej – Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska

16:40 – 17:00 Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg – dr Marta Wasilewska Politechnika Białostocka

17:00 – 18:00 forum dyskusyjne inwestorów, wykonawców i producentów kruszyw. Wprowadzenie i moderacja: Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych, Polski Związek Producentów Kruszyw

20:00 – uroczysta kolacja

Wtorek 6 października

7:00 – 9:30 śniadanie

10:00 – 11:45 Sesja V Nowoczesne technologie wykonywania podbudów i nawierzchni drogowych

10:00 – 10:20 Metody wykonywania mieszanek MCE – dr inż. Zenon Szczepaniak IBDiM

10:20 – 10:40 Podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami – dr inż. Cezary Kraszewski IBDiM

10:40 – 11:10 SOFTBETON: lekki materiał budowlany do ciężkich zadań. Właściwości, zastosowania, przykłady – Hanna Jarosz Cellcontec GmbH, Niemcy

11:10 – 11:30 Zasady zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni drogowych – Marek Makarewicz, S&P Polska

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Sesja VI Nowoczesne technologie wykonywania podbudów i nawierzchni drogowych (cd)

12:00 – 12:20 Wytyczne techniczne: strategia powstania – Zbigniew Tabor dyrektor ZDW w Katowicach

12:20 – 13:10 Wytyczne własne ZDW Olsztyn: technologie, zasady stosowania, harmonogram wdrożeniowy – Bartłomiej Zduńczyk, ZDW Olsztyn

13:10 – 13:30 wystąpienie partnera Forum

13:30 – 13:45 przerwa kawowa

13:45 – 15:00 Sesja VII Plany rozwoju sieci drogowej Warmii i Mazur

13:45 – 14:00 Inwestycje na drogach krajowych Warmii i Mazur: stan realizacji i perspektywy – Mirosław Nicewicz, dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie

14:00 – 14:20 Priorytety i zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 – Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW w Olsztynie

14:20 – 14:30 Polityka inwestora w kwestiach technologii budowy i remontów dróg (założenia do projektowania, recykling głęboki, zastosowanie materiałów rozbiórkowych) – Dariusz Sieluk ZDW w Olsztynie

14:30 – 15:00 podsumowanie obrad, zakończenie Forum

15:00 – obiad

Polecane Konferencje

Loading...