l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

III Pomorskie Forum Drogowe

Program

Poniedziałek, 04.06.(opcjonalnie)

15:00 – 16:30 przyjazd uczestników, zakwaterowanie

16:30 – 19:00 wyjazd techniczny – Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku


19:00 – 23:00 kolacja w Restauracji Panorama (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, 16. piętro)


Wtorek 05.06.

09:00 – 10:00 rejestracja uczestników

10:00 sesja inauguracyjna:

otwarcie Forum – Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego

wystąpienia: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku i zaproszonych gości

uroczyste wręczenie nagrody „Zasłużony Drogowiec Pomorza”

10:30 sesja I „Sposoby zarządzania drogami w Polsce i Europie”
Wprowadzenie do tematyki Forum – Andrzej Maciejewski (GDDKiA) (10′)

Perspektywy ewolucji sposobów zarządzania drogami w Polsce – Norbert Wyrwich, dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA (20′)

Praktyka funkcjonowania PBC (performance based contracts) na drogach krajowych w Szwecji – Björn Eklund, Trafikvert Szwecja (30′)

Normatyw projektowania a brd: doświadczenia skandynawskie – Andrzej Wolski, Vegdirektoratet Norweska Administracja Dróg Publicznych (30’)

pytania i odpowiedzi

12:00 – 12.20 przerwa kawowa

12:20 sesja II Narzędzia wspomagające zarządzanie

Film promocyjny firmy Transprojekt Gdański (5′)

Dokumentacja projektowa jako narzędzie optymalizacji kosztu życia inwestycji – Jacek Wojciechowski, Joanna Żółtowska, Transprojekt Gdański, Polska (25’)

Inżynieria wartości w Road Asset Management jako narzędzie wspomagające wybór rozwiązań projektowych – Leszek Janusz, ViaCon (20′)

Przesłanki optymalnego modelu metody dochodzenia odszkodowań za zniszczenie urządzeń infrastruktury drogowej – prof. Ewa Bagińska, mgr Mateusz Kosmol, Uniwersytet Gdański (20′)

Wykorzystanie warstw kruszywa stabilizowanych georusztem heksagonalnym w procesie optymalizacji nawierzchni – Piotr Mazurowski, TENSAR (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

14:00 – 15:00 lunch

15:00 sesja III Wskaźnikowy model utrzymania

Wskaźnikowe modele utrzymania dróg w Polsce: wprowadzenie – Karol Markowski, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku ds. zarządzania drogami i mostami (25′)

Debata panelowa operatorów – wykonawców (75′)

Moderator – Anna Krawczyk, red. naczelna Magazynu Infrastruktura

Paneliści: Hanna Klimas (SAFEROAD), Piotr Rotter (Intertoll), Paweł Zawadzki (ZABERD), Artur Pielech (FB Serwis), Krzysztof Strzelczyk (STRZELBUD)

16:40 – 17:00 przerwa kawowa

17:00 sesja IV Technologie wspomagające zarządzanie

Traffic Speed Deflectometers (TSD) jako najbardziej zaawansowane narzędzie do wykonywania pomiarów strukturalnych na poziomie projektu dla całej sieci – Karsten Jensen, Greenwood Engineering Dania (20’)

Comarch ERGO 3D zaawansowanym, zintegrowanym narzędziem wspomagającym zarządzanie drogami – Adam Ramza COMARCH Polska (20’)

Zarządzanie flotą jako narzędzie do kontrolowania czynności w
ramach zarządzania drogami – Mats Waerme, B&M Systemutveckling AB, Szwecja
(20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

18:15 (opcjonalnie) wspólny spacer po sopockim molo

20:00 – 02:00 uroczysta kolacja/bankiet (Hotel Haffner)

Środa (06.06.)

10:00 sesja V Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i Wizja Zero: w jakim punkcie jesteśmy?

Wpływ Wizji Zero na kształtowanie programów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – prof. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska (25′)

Założenia i stan realizacji narodowego programu poprawy brd w Polsce – Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (do potwierdzenia) (20′)

Działania na Litwie dla implementacji Wizji Zero – Dovilė Krasauskaitė, naczelniczka Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Litewskiej Administracji Drogowej (25′)

Doświadczenia amerykańskie w proaktywnym zarządzaniu drogami – prof. Adam Zofka Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (20′)

pytania i odpowiedzi

11:40 – 12:00 przerwa kawowa, czas na wymeldowanie

12:00 sesja VI Motoryzacja i infrastruktura drogowa przyszłości

Innowacje w utrzymaniu infrastruktur technicznych – Sebastian Chyła, ELDRO Polska (20’)

Rozwój pojazdów elektrycznych: czy, dlaczego i w którym kierunku- Tomasz Detka, Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie (25′)

Samochody elektryczne i hybrydowe w ofercie Toyoty – Andrzej Szałek, Toyota Walder Chwaszczyno (15′)

13:00 Podsumowanie i zakończenie Forum

13:30 lunch

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Warunki

Opłata za udział w Forum wynosi:

Z jednym noclegiem:

1300 zł z VAT – w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1200 zł z VAT)

1550 zł z VAT – w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

  • jeden nocleg w Hotelu Haffner**** (05/06.06.2018) ze śniadaniem,
  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

Bez noclegów:

1000 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Uwaga! Brak możliwości zagwarantowania miejsc parkingowych w bezpośredniej bliskości hotelu!

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 25 maja 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 29 maja 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane Konferencje

Loading...