l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

VIII WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Coroczna impreza znana jako „Mazurskie Forum”, organizowana przy wsparciu Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie.

Dla Państwa wygody spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej.

Tematem tegorocznego wydarzenia będzie infrastruktura drogowa i transport drogowy w obecnej sytuacji. Pierwsza sesja poświęcona będzie gospodarce obiegu zamkniętego-materiały odpadowe i z recyklingu, następnie będziemy rozmawiać o alternatywach dla transportu samochodowego. Województwo Warmińsko-Mazurskie jest liderem w tworzeniu infrastruktury drogowej przeznaczonej dla rowerów jako alternatywnej niskoemisyjnej i atrakcyjnej formy transportu. Kolejna sesja przybliży nam zagadnienia innowacji drogowych, zwłaszcza w zakresie nawierzchni. Ostatnia sesja konferencji poświęcona będzie aktualnym problemom transportu drogowego.

Konferencja jest kierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm oraz świata nauki.

Program

VIII WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Lidzbark Warmiński

18-20 września

Drogi i transport drogowy 2022

 

18 września 2022 (niedziela)

13:00 – 17:30 piknik rowerowy– Park Centralny (konkursy, gra miejska, występy artystyczne), Olsztyn

19:00 – 20:00 wycieczka techniczna  – świecąca ścieżka rowerowa

20:00 kolacja, hotel Zamek Lidzbark Warmiński

 

19 września 2022 (poniedziałek)

Sesja Inauguracyjna

10:00– 10:15 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników – Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:15-10:45  Materiały odpadowe i z recyklingu do budowy dróg – wyzwania i bariery – prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – Rada Główna Instytutów Badawczych

10:45- 11-15 Referat wprowadzający dot. prac Komitetów Technicznych WiS – dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. ucz., Wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego

11:15-11:30 Przerwa kawowa

 

SESJA I

Gospodarka obiegu zamkniętego – materiały odpadowe i z recyklingu

11:30-11:45 Destrukt asfaltowy – możliwości wykorzystania w oparciu o aktualne przepisy  – Bartosz Wojczakowski, Innowo

11:45-12:00 Nowe asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych z materiałami z recyklingu, dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt

12:00-12:15 Granulat asfaltowy do warstw ścieralnych na przykładzie odcinka doświadczalnego zrealizowanego na S3 Miękowo – węzeł Rzęśnica przez Budimex i GDDKiA, Karol Gałązka, Główny Technolog Budimex

12:15 – 12:30 Stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym miałem gumowym pochodzącym ze zużytych opon, dr Aleksander Zborowski, TPA

12:30- 12:45 Właściwości destruktu betonowego, dr hab. inż. Wojciech Sas, prof. ucz., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

12:45- 13:00 Charakterystyka odkształceniowa destruktu asfaltowego poddanego obciążeniom cyklicznym, dr inż. Andrzej Głuchowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

13:00- 13:15 pytania i odpowiedzi

13:15-14:15 Lunch

SESJA II

Alternatywy dla tradycyjnego transportu samochodowego

14:15 -14:30 Autonomiczny transport drogowy – główne problemy, prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Instytut Transportu Samochodowego

14:30 -14:45 Asfaltowe drogi rowerowe, dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. inst., Instytut Badawczy Dróg i Mostów

14:45-15:00 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Politechnika Warszawska

15:00-15:15 Bezpieczeństwo ruchu rowerowego, dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. ucz., Politechnika Gdańska

15:15- 15:30  Rewolucja rowerowa. Dlaczego rowery elektryczne podbiją świat?, Łukasz Sadlak,  Giant

15:30 – 15:45 Rozwój sieci dróg rowerowych w województwie warmińsko-mazurskim, Waldemar  Królikowski, ZDW Olsztyn

15:45 – 16:00 Pytania i odpowiedzi

 

19:00 Koncert

 

19:30 Uroczysta kolacja

 

20 września 2022 (wtorek)

9:00-10:00 Zwiedzanie zamku

SESJA III

Innowacje drogowe – podbudowy i nawierzchnie

10:00 – 10:15 Najnowsza generacja georusztów do stabilizacji kruszyw, Piotr Mazurowski, menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, TENSAR

10:15 – 10:30 Długowieczne nawierzchnie z warstwą podbudowy antyzmęczeniowej drogą do zrównoważonego rozwoju, Agata Grajewska/Igor Ruttmar, TPA

10:30 – 10:45 Program doświadczalny Lotos Asfalt i Politechniki Gdańskiej „Ekologiczne asfalty” – asfalt redukujący smog, Agnieszka Kędzierska, Koordynator ds.Technologii Asfaltowych, Biuro Technologii, PKN ORLEN S.A.

10:45-11:00 Nowa generacja nawierzchni asfaltowych, dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. ucz., Politechnika Gdańska

11:00 – 11:15 Potencjalne możliwości wykorzystania zużytych opon do budowy nawierzchni drogowych-gumowy asfalt, Michelin

11:15-11:30 pytania i odpowiedzi

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

SESJA IV

Aktualne zagadnienia drogownictwa

12:00-12:15 System Wytycznych Technicznych Wojewódzkich (WTW), Zbigniew Tabor, ZDW Katowice

12:15-12:30 Elektromobilność w budownictwie, Bartosz Sołtyszewski, JCB

12:30-12:45 System automatycznego nadzoru nad ruchem w Polsce, Maria Dąbrowska-Loranc,  Kierownik Centrum BRD, Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego

12:45 – 13:00 Systemy zabezpieczające szczeliny na obiektach inżynierskich przed upadkiem z wysokości, Jacek Pasikowski, PROWERK

13:00 -13:15 pytania i odpowiedzi

13:15 -14:45 – Lunch

 

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

OFERTA DLA ZDW i ZDP – obowiązuje zniżka 250 zł od wybranego pakietu  (kod rabatowy ZDP_ZDW )

Konferencja odbędzie się w: 

Hotel Krasicki****

Plac Zamkowy 1/7 11-100 Lidzbark Warmiński

 

A. Konferencja w dniach 18-20.09.2022

1950 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 18-20.09.2022
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 18.09.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.09.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 19.09.2022,
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
B. Konferencja w dniach 18-20.09.2022

1750 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 18-20.09.2022
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 18.09.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.09.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 19.09.2022,
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
C. Konferencja w dniach  19-20.09.2022

1450 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 19-20.09.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.09.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 19.09.2022,
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
D. Konferencja w dniach 19-20.09.2022

1250 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 19-20.09.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.09.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 19.09.2022,
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
E. Konferencja w dniach 19-20.09.2022

1000 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 19-20.09.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19-20.09.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 19.09.2022
E. Udział on-line:

500 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dniach 19-20.09.2022, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 13 września 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 13 września 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 13 września 2022 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...