VIII WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE – materiały

Wykład inauguracyjny

Materiały odpadowe i z recyklingu do budowy dróg – wyzwania i bariery – prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – Rada Główna Instytutów Badawczych
Referat wprowadzający dot. prac Komitetów Technicznych WiS – dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. ucz., Wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego

Sesja I Gospodarka obiegu zamkniętego – materiały odpadowe i z recyklingu

 Destrukt asfaltowy – możliwości wykorzystania w oparciu o aktualne przepisy  – Bartosz Wojczakowski, Innowo
Granulat asfaltowy do warstw ścieralnych na przykładzie odcinka doświadczalnego zrealizowanego na S3 Miękowo – węzeł Rzęśnica przez Budimex i GDDKiA, Karol Gałązka, Główny Technolog Budimex
Stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym miałem gumowym pochodzącym ze zużytych opon, dr Aleksander Zborowski, TPA
Właściwości destruktu betonowego, dr hab. inż. Wojciech Sas, prof. ucz., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Charakterystyka odkształceniowa destruktu asfaltowego poddanego obciążeniom cyklicznym, dr inż. Andrzej Głuchowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Sesja II Alternatywy dla tradycyjnego transportu samochodowego

 

 Autonomiczny transport drogowy – główne problemy, prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Instytut Transportu Samochodowego
Asfaltowe drogi rowerowe, dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. inst., Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Politechnika Warszawska
Bezpieczeństwo ruchu rowerowego, dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. ucz., Politechnika Gdańska
Rewolucja rowerowa. Dlaczego rowery elektryczne podbiją świat?, Łukasz Sadlak,  Giant
Rozwój sieci dróg rowerowych w województwie warmińsko-mazurskim, Waldemar  Królikowski, ZDW Olsztyn

Sesja III Innowacje drogowe – podbudowy i nawierzchnie

Najnowsza generacja georusztów do stabilizacji kruszyw, Piotr Mazurowski, menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, TENSAR
Długowieczne nawierzchnie z warstwą podbudowy antyzmęczeniowej drogą do zrównoważonego rozwoju, Agata Grajewska/Igor Ruttmar, TPA
Nowa generacja nawierzchni asfaltowych, dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. ucz., Politechnika Gdańska

Sesja IV Aktualne zagadnienia drogownictwa

System Wytycznych Technicznych Wojewódzkich (WTW), Zbigniew Tabor, ZDW Katowice
Elektromobilność w budownictwie, Bartosz Sołtyszewski, JCB
System automatycznego nadzoru nad ruchem w Polsce, Maria Dąbrowska-Loranc,  Kierownik Centrum BRD, Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego

 

Loading...