l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

IX WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa

Coroczna impreza znana jako „Warmińsko – Mazurskie Forum Drogowe” odbędzie się już po raz dziewiąty, organizowana przy wsparciu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Tematem tegorocznego wydarzenia będzie nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa. Będziemy rozmawiać o dekarbonizacji drogownictwa i nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa i technologii drogowych.

Wydarzenie wzbogaci debata panelowa dotycząca infrastruktury rowerowej w związku z planowanymi inwestycjami w rozbudowę dróg rowerowych jako alternatywnej niskoemisyjnej i atrakcyjnej formy transportu.

Program

 

17 września

13:00-17:30 Piknik rowerowy (konkursy, gra miejska, występy artystyczne), Park Centralny, Olsztyn

19:00 Kolacja w hotelu w Starych Sadach

18 września

Powitanie

10:00-10:15 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników – Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:15-10:40 Strategia rozwoju sieci drogowej w województwie warmińsko-mazurskim po XX latach, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Rada Główna Instytutów Badawczych

10:40-10.55 Przerwa kawowa

Sesja Inauguracyjna

10:55-11:25 Dekarbonizacja drogownictwa – szanse i wyzwania, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, Polski Kongres Drogowy, Politechnika Krakowska

11:25-11:45 Nowe trendy społeczno-ekonomiczne. Czy system zarządzania bezpieczeństwem na drogach jest na nie przygotowany?, dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG, Politechnika Gdańska

11:45-12:05 Polityka Rowerowa województwa warmińsko-mazurskiego, prof. dr hab. Piotr Rosik, Polska Akademia Nauk,
Ewa Wojciechowska, Naczelnik Wydziału Dróg, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

12:05-12:30 Pytania i odpowiedzi, dyskusja

12:30-12:45 Przerwa kawowa

SESJA I Bezpieczeństwo na drogach

12:45-13:00 Uwarunkowania dla rozwoju bezpiecznego transportu rowerowego, dr inż. Joanna Wachnicka, dr inż. Aleksandra Romanowska, mgr inż. Anna Gobis, Politechnika Gdańska

13:00-13:15 Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK, Instytut Kolejnictwa

13:15-13:30 Bezpieczeństwo aut elektrycznych, Karol Szulter, Specjalista ds. Marketingu, Nord Auto

13:30-14:00 Pytania i odpowiedzi, dyskusja

14:00-16:00 Lunch na statku

SESJA II Nowoczesne technologie drogowe

16:00-16:15 Technologia nawierzchni samonaprawialnej SeHePa – program badawczy Budimexu i Politechniki Warszawskiej,
dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW, Politechnika Warszawska

16:15-16:30 Mikronizowane proszki gumowe ze zużytych opon do budowy nawierzchni drogowych, Krzysztof Wójcik, Lehigh Technology

16:30-16:45 Sztuczne kruszywo cementowe z odpadów przemysłowych, mgr inż. Andrzej Rytka, Wiceprezes Mo-BRUK S.A.

16:45-17:00  Nowoczesne asfalty: Asfalty wysokomodyfikowane i asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych z materiałami
z recyklingu, dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt

17:00-17:15 Recykling opon jako źródło materiałów do zastosowań w obiegu zamkniętym na przykładzie dróg i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, mgr inż. Monika Koszade-Rutkiewicz, Prezes Zarządu Orzeł S.A.

17:15-17:30 Koncepcja nawierzchni kruszywowych z cienką, elastyczną warstwą asfaltową z mieszanki BBTM dla dróg rowerowych, dr inż. Aleksander Zborowski, TPA  Sp. z o.o.

17:30-17:45 Pytania i odpowiedzi, dyskusja

19:00 Koncert

19:30 Uroczysta kolacja

19 września

SESJA III Aktualne zagadnienia rozwoju infrastruktury

10:00-10:15 Ślad węglowy w taksonomii zrównoważonych środowiskowo inwestycji budowlanych, dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

10:15-10:30 Rola transportu autobusowego w zintegrowanym systemie transportu na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego,
mgr inż. Szymon Klemba, Instytut Kolejnictwa

10:30-10:45 Redukcja śladu węglowego inwestycji drogowych dzięki optymalizacji nawierzchni z georusztami Tensar,
Piotr Mazurowski, Menedżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, Tensar

10:45-11:15 Pytania i odpowiedzi, dyskusja

11:15-12:00 Przerwa kawowa

SESJA IV Debata 

12:00-13:00 Debata “Rowerzysta na drodze – partner czy intruz?”

Takie pytanie zadamy przedstawicielom Policji, społecznikom, aktywnym rowerzystom oraz twórcom przepisów kształtujących sieć dróg rowerowych. Podczas debaty każda ze stron będzie przekonywać uczestników do swoich racji i poglądów. 

Uczestnicy debaty:
– Grzegorz Kuczaj, Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury
– mł. insp. Wojciech Zajkowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
– Mirosław Arczak, Radny Rady Miasta Olsztyna
– Grzegorz Maleszka, utytułowany zawodnik MTB

Prowadzący: Marcin Szanter, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

13:00-13:15 Podsumowanie Forum

13:15-14:45 Lunch

Warunki uczestnictwa

Forum odbędzie się w  hotelu Robert’s Port Lake Resort & Spa Mazury, Stare Sady.

Opłata za udział w Forum wynosi:

* Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10 )

** Członkom ZDW i ZDP przysługuje 10% zniżki (kod rabatowy ZDP_ZDW_10 )

 

A. Konferencja w dniach 17-19.09.2023

2100 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 17-19.09.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 17.09.2023,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 18-19.09.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 18.09.2023,
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
B. Konferencja w dniach 17-19.09.2023

1900 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 17-19.09.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 17.09.2023,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 18-19.09.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 18.09.2023,
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
C. Konferencja w dniach 18-19.09.2023

1550 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 18-19.09.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 18-19.09.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 18.09.2023,
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
D. Konferencja w dniach 18-19.09.2023

1450 zł plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 18-19.09.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 18-19.09.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 18.09.2023,
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
E. Konferencja w dniach 17-19.09.2023 – bez noclegu

1150 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 17-19.09.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 18-19.09.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 18.09.2023.

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 15 września 2023 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty
na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15 września 2023 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 15 września 2023 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Współorganizator

Patronaty Honorowe

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Patronat Medialny

Polecane Konferencje

Loading...