IX WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa – materiały

 

Strategia rozwoju sieci drogowej w województwie warmińsko-mazurskim po XX latach,
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Rada Główna Instytutów Badawczych

Sesja Inauguracyjna

Dekarbonizacja drogownictwa – szanse i wyzwania,
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, Polski Kongres Drogowy, Politechnika Krakowska
Nowe trendy społeczno-ekonomiczne. Czy system zarządzania bezpieczeństwem na drogach jest na nie przygotowany?,
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG, Politechnika Gdańska
Polityka Rowerowa województwa warmińsko-mazurskiego,
prof. dr hab. Piotr Rosik, Polska Akademia Nauk, Ewa Wojciechowska, Naczelnik Wydziału Dróg, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Sesja I

Uwarunkowania dla rozwoju bezpiecznego transportu rowerowego, 
dr inż. Joanna Wachnicka, dr inż. Aleksandra Romanowska, mgr inż. Anna Gobis, Politechnika Gdańska

Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych,

dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK, Instytut Kolejnictwa

Bezpieczeństwo aut elektrycznych, 
Karol Szulter, Specjalista ds. Marketingu, Nord Auto

Sesja II

Technologia nawierzchni samonaprawialnej SeHePa – program badawczy Budimexu i Politechniki Warszawskiej,
dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW, Politechnika Warszawska
Mikronizowane proszki gumowe ze zużytych opon do budowy nawierzchni drogowych
Krzysztof Wójcik, Lehigh Technology
Sztuczne kruszywo cementowe z odpadów przemysłowych,
mgr inż. Andrzej Rytka, Wiceprezes Mo-BRUK S.A.
Nowoczesne asfalty: Asfalty wysokomodyfikowane i asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych z materiałami z recyklingu,
dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt
Recykling opon jako źródło materiałów do zastosowań w obiegu zamkniętym na przykładzie dróg i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
mgr inż. Monika Koszade-Rutkiewicz, Prezes Zarządu Orzeł S.A.
Koncepcja nawierzchni kruszywowych z cienką, elastyczną warstwą asfaltową z mieszanki BBTM dla dróg rowerowych, 
dr inż. Aleksander Zborowski, TPA  Sp. z o.o.

Sesja III

Rola transportu autobusowego w zintegrowanym systemie transportu na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego,
mgr inż. Szymon Klemba, Instytut Kolejnictwa
Redukcja śladu węglowego inwestycji drogowych dzięki optymalizacji nawierzchni z georusztami Tensar,
Piotr Mazurowski, Menedżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, Tensar

 

Loading...