l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

III Forum Beton w Drogownictwie

Międzynarodowa konferencja III Forum Beton w Drogownictwie  wspólnie organizowana przez PKD, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego  oraz Polski Związek Producentów Kruszyw odbędzie się w dniach 19-21 października w Warszawie. Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół technologii betonowych stosowanych w budowie zarówno dróg ekspresowych o największym natężeniu ruchu jak i dróg lokalnych w terenach wiejskich, na których jest również z powodzeniem stosowana. Zaproszone do udziału w konferencji firmy zaprezentują szeroki przekrój materiałów, dodatków chemicznych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy i utrzymania dróg.

Forum „Beton w drogownictwie” będzie miało charakter międzynarodowy, co wynika z realizacji zadań Polskiego Kongresu Drogowego jako Komitetu Narodowego PIARC. Referaty wygłoszą eksperci z krajów europejskich oraz z USA.

Dla Państwa wygody spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja jest kierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm oraz świata nauki.

Program

19 października 2022

Przyjazd do hotelu

Zameldowanie

18:00 Kolacja powitalna

 

20 października 2022

10:00-11:00 Inauguracja

Referat wprowadzający GDDKiA, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:30 Sesja I Aktualne wyzwania dróg betonowych

11:30-11:45 Beton konstrukcyjny i beton nawierzchniowy – nowe wymagania we wzorcowych dokumentach GDDKiA, Leszek Bukowski, GDDKiA

11:45-12:00 Korzyści wynikające z konkurencji branżowej na rynku betonów, James W Mack, CEMEX USA

12:00-12:15 Doświadczenia w budowie i eksploatacji nawierzchni betonowych w Polsce, prof. Jan Deja, SPC, AGH

12:15-13:15 panel dyskusyjny

13:15-13:30 Q&A

13:30-14:30 lunch

14:30-16:30 Sesja II Doświadczenia w zakresie dróg betonowych

14:30-14:45 Badania wpływu niewłaściwego położenia dybli na uszkodzenia betonu, Piotr Heinrich, Polski Kongres Drogowy

14:45-15:00 Mączki wapienne w betonach towarowych, dr inż. Grzegorz Bajorek prof. PRz, Maciej Barć, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

15:00-15:15 Cementy z dodatkami w drogowych obiektach inżynierskich, Artur Paszkowski, Cement Ożarów

15:15-15:30 Kruszywa w drogach betonowych, Łukasz Machniak, Polski Związek Producentów Kruszyw

15:30-15:45 Reaktywność kruszyw wapiennych, dr hab.inż.  Artur Łagosz, prof. AGH Kraków

15:45-16:00 Betony infrastrukturalne na budowie „Zakopianki” z wykorzystaniem kruszyw wapiennych, Paweł Tokarz, Bosta Beton

16:00-16:30 QA

16:30-18:00 Rozmowy networkingowe – prezentacje na stoiskach

20:00 Kolacja

 

21 października 2022

10:00-11:30 Sesja III Innowacyjne rozwiązania i technologie dróg betonowych

10:00-10:15 Nawierzchnia autostradowa z betonu wysokowartościowego, dr Thierry Sedran, Uniwersytet Gustave Eiffel – Laboratorium Materiałów dla Infrastruktury Transportowej (MIT), Paryż, Francja

10:15-10:30 Nowoczesne technologie teksturowania i uszczelniania nawierzchni betonowych, Piotr Heinrich, OAT

10:30 – 10:45 Doświadczenia z zastosowania prętów kompozytowych GFRP w drogownictwie, Małgorzata Konopska-Piechurska, Paweł Szaj, TPA

10:45-11:00 Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych i w tunelach – przykłady realizacji, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Wydział budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska

11:00-11:30 QA

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30 Sesja IV Beton na drogach lokalnych – potrzeby i możliwości

12:00-12:15 Doświadczenia Belgii w zakresie lokalnych dróg o nawierzchni betonowej, Luc Rens, Dyrektor Zarządzający, EUPAVE

12:15 – 12:30 Od żwirowych do betonowych – przebudowa dróg na przykładzie Gminy Brańsk, Andrzej Jankowski, Wójt Gminy Brańsk

12:30-12:45 Stan nawierzchni w Ukrainie i technologie napraw, prof. Miroslav Sanytsky, Politechnika Lwowska

12:45 – 13:00 Beton wałowany w nietypowym zastosowaniu – doświadczenie z remontu dróg w Warszawie, Leszek Wytrwał, ZRiKD Warszawa

13:00 – 13:15 Ścieżki rowerowe z nawierzchnią betonową, Beata Toporska, Sarivo Infrastruktura

13:15-13:30 Q&A

13:30-14:00 Podsumowanie konferencji

14:00-15:00 lunch

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

** OFERTA DLA ZDW i ZDP – obowiązuje zniżka 10% od wybranego pakietu  (kod rabatowy ZDW_ZDP )

Konferencja odbędzie się w: 

Focus Hotel Premium WARSZAWA
ul. Suwak 15, Warszawa 

 

A. Konferencja w dniach 19-21.10.2022

2150 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 19-21.10.2022
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 19.10.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20-21.10.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 20.10.2022,
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
B. Konferencja w dniach 19-21.10.2022

1850 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 19-21.10.2022
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 19.10.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20-21.10.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 20.10.2022,
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
C. Konferencja w dniach  20-21.10.2022

1550 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 20-21.10.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20-21.10.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 20-21.10.2022,
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
D. Konferencja w dniach 20-21.10.2022

1400 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 20-21.10.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20-21.10.2022
 • uroczystą kolację w dn. 20-21.10.2022
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
E. Konferencja w dniach 20-21.10.2022

1200 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 20-21.10.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20-21.10.2022
 • uroczystą kolację w dn. 20.10.2022
F. Udział on-line:

500 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dniach 20-21.10.2022, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 12 października 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 12 października 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 12 października 2022 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...