III Forum Beton w Drogownictwie – materiały

Sesja I Aktualne wyzwania dróg betonowych

Beton konstrukcyjny i beton nawierzchniowy – nowe wymagania we wzorcowych dokumentach GDDKiA, Leszek Bukowski, GDDKiA
Korzyści wynikające z konkurencji branżowej na rynku betonów, James W Mack, CEMEX USA
Doświadczenia w budowie i eksploatacji nawierzchni betonowych w Polsce, prof. Jan Deja, SPC, AGH

Sesja II Doświadczenia w zakresie dróg betonowych

Badania wpływu niewłaściwego położenia dybli na uszkodzenia betonu, Piotr Heinrich, Polski Kongres Drogowy
Mączki wapienne w betonach towarowych, dr inż. Grzegorz Bajorek prof. PRz, Maciej Barć, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
Cementy z dodatkami w drogowych obiektach inżynierskich, Artur Paszkowski, Cement Ożarów
Kruszywa w drogach betonowych, Łukasz Machniak, Polski Związek Producentów Kruszyw
Reaktywność kruszyw wapiennych, dr hab.inż.  Artur Łagosz, prof. AGH Kraków
Betony infrastrukturalne na budowie „Zakopianki” z wykorzystaniem kruszyw wapiennych, Paweł Tokarz, Bosta Beton

Sesja III Innowacyjne rozwiązania i technologie dróg betonowych

Nawierzchnia autostradowa z betonu wysokowartościowego, dr Thierry Sedran, Uniwersytet Gustave Eiffel – Laboratorium Materiałów dla Infrastruktury Transportowej (MIT), Paryż, Francja
Nowoczesne technologie teksturowania i uszczelniania nawierzchni betonowych, Piotr Heinrich, OAT
Doświadczenia z zastosowania prętów kompozytowych GFRP w drogownictwie, Małgorzata Konopska-Piechurska, Paweł Szaj, TPA
Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych i w tunelach – przykłady realizacji, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Wydział budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska

Sesja IV Beton na drogach lokalnych – potrzeby i możliwości

Doświadczenia Belgii w zakresie lokalnych dróg o nawierzchni betonowej, Luc Rens, Dyrektor Zarządzający, EUPAVE
Od żwirowych do betonowych – przebudowa dróg na przykładzie Gminy Brańsk, Andrzej Jankowski, Wójt Gminy Brańsk
Stan nawierzchni w Ukrainie i technologie napraw, prof. Miroslav Sanytsky, Politechnika Lwowska
Beton wałowany w nietypowym zastosowaniu – doświadczenie z remontu dróg w Warszawie, Leszek Wytrwał, ZRiKD Warszawa
Ścieżki rowerowe z nawierzchnią betonową, Beata Toporska, Sarivo Infrastruktura

 

Loading...