l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Konferencja konsultacyjna

Program

10:00 otwarcie Zbigniew Kotlarek prezes PKD

10:05 Uwarunkowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 – Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

10:20 Propozycje zmian w otoczeniu prawnym dla usprawnienia inwestycji i optymalizacji kosztowej – Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych MIiB

10:40 Propozycje zespołu ds. techniki i technologii – prof. Janusz Rymsza, przewodniczący zespołu, zastępca dyrektora IBDiM

11:00 Kluczowe rekomendacje wypracowane przez zespoły, z punktu widzenia rynku wykonawców- Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

11:20 Stan prac nad powołaniem Narodowego Forum Kontraktowego – Rafał Bałdys wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

11:35 przerwa kawowa

11:50 Potencjalne oszczędności w projektowaniu dróg ekspresowych na praktycznych przykładach – dr inż. Tadeusz Suwara, Transprojekt Warszawa

12:15 Przepisy techniczno-budowlane i ich konsekwencje dla kosztów projektów drogowych – dr inż. Grzegorz Nowaczyk Trakt Katowice

12:40 Stanowisko GDDKiA wobec propozycji optymalizacyjnych – Jacek Bojarowicz, p.o Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

13:00 dyskusja generalna

14:45 podsumowanie konferencji – Jerzy Szmit, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa

15:00 zakończenie konferencji, lunch

Polecane Konferencje

Loading...