l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Program poprawy BRD dla województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020

Program

06.11.2014 r. (czwartek)

12.00 – 14.00 Sesja I

Uroczyste otwarcie konferencji

12.00 otwarcie konferencji – Ryszard Pasikowski WORD Lublin, Piotr Banach PKD

12.10 Nowocześniejsza i bezpieczna sieć drogowa regionu jednym z priorytetów w polityce rozwoju województwa – propozycja: Sławomir Sosnowski, Marszałek woj. lubelskiego

12.40 Od Krasnegostawu do Krasnegostawu: Gambit jako program zwiększania brd z perspektywy lat – Janusz Szpak, starosta powiatu krasnostawskiego

13.00 Systemowe rozwiązania w obszarze brd – prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek Instytut Transportu Samochodowego

13.20 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020 – propozycja: Agata Foks, Krajowa Rada BRD

14.00 obiad (restauracja “Storczyk”)

15.00 – 16.50 Sesja II

Lubelski program brd na lata 2014-2020

15.00 Wprowadzenie: znaczenie powstania regionalnego programu brd – Sławomir Niepogoda, dyrektor WORD w Chełmie

15.15 Prezentacja „Lubelskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2014 – 2020 – dr Joanna Żukowska, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska

16.00 Działania zarządcy dróg krajowych w regionie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach – propozycja: dr inż. Anna Wysocka, dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie

16.20 dyskusja

16.40 przerwa kawowa

17.00 – 19.15 Sesja III

Realizacja założeń programu brd: zadania i narzędzia

17.00 Rzetelna informacja to podstawa: prezentacja możliwości Polskiego Obserwatorium BRD – przedstawiciel Instytutu Transportu Samochodowego

17.30 Zadania służb mundurowych w obszarze nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na drogach – propozycja: KW Policji w Lublinie

17.50 Techniczne środki nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowników dróg – propozycja: Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego

18.10 System ratownictwa i opieki medycznej – propozycja: Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie/ Komenda Powiatowa PSP w Krasnymstawie

18.30 Kampanie promocyjne jako narzędzie edukacji społecznej w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach – propozycja: przedstawiciel Krajowej Rady BRD

18.50 dyskusja

20.00 Uroczysta kolacja (restauracja “Storczyk”)

7.11.2014 r. (piątek)

9.00 – 12.00 Sesja IV

Inżynieria i zarządzanie drogami dla bezpiecznych dróg

9.00 Wojewódzkie Obserwatorium BRD: idea i możliwości wykorzystania dla zarządzania bezpieczeństwem drogowym – dr Joanna Żukowska, PG

9.20 Audyt brd w polskiej praktyce drogowej – Tomasz Radzikowski audytor brd, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

9.50 “Engineering” – co można zrobić na etapie projektowania drogi oraz organizacji ruchu dla zwiększania bezpieczeństwa – Marek Wierzchowski, Traffic System Lublin

10.20 Oznakowanie poziome – prezentacja partnera konferencji (do uzgodnienia)

10.40 przerwa kawowa

11.00 – 13.00 Sesja V

Inżynieria i zarządzanie c.d.

11:00 Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich – propozycja: przedstawiciel ZDW w Lublinie

11.20 Stosowanie urządzeń brd w polskiej praktyce drogowej – prezentacja partnera konferencji (do uzgodnienia

11.40 Kryteria bezpieczeństwa przy kwalifikowaniu projektów do dofinansowania z programu przebudowy dróg lokalnych: propozycja

12.00 – 14.00 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

14.00 Obiad, zakończenie konferencji

Polecane Konferencje

Loading...