l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Polski Kongres Drogowy oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w tym roku po raz siódmy organizuje Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września 2021r. w hotelu Marina Club Mazury w Sile k/ Olsztyna i będzie pierwszym wydarzeniem na żywo, po długim okresie izolacji pandemicznej i wydarzeń realizowanych w formule online. Forum poprzedzone będzie rowerowym piknikiem edukacyjnym kierowanym do dzieci i młodzieży w Parku Centralnym w Olsztynie w dniu 19 września.

Tematem konferencji są Drogi Przyszłości. Spróbujemy zastanowić się, co możemy zrobić, by infrastruktura drogowa rozwijała się w sposób zrównoważony, będąc jednocześnie przyjazna dla rowerzystów i niechronionych użytkowników ruchu. Czy postawienie na urządzenia transportu osobistego będzie rozwiązaniem problemu? Może transport zbiorowy czy alternatywne napędy wobec silników spalinowych? W którym kierunku powinna rozwijać się branża motoryzacyjna i technologie budowy dróg? Czy wreszcie pojazdy przyszłości potrzebują dróg przyszłości? Przepięknie położony hotel tuż nad brzegiem jeziora Wulpińskiego, w samym sercu Warmii, stanie się areną wymiany poglądów i myśli oraz prezentacji wizji dróg przyszłości.

Program

19 września 2021 (niedziela)

13:30 – 17:30 piknik rowerowy– Park Centralny (konkursy, gra miejska, występy artystyczne) oraz inauguracyjne referaty, Olsztyn

19:00 kolacja, hotel Marina Club Mazury w Sile

20 września 2021 (poniedziałek)

Sesja Inauguracyjna

10:00– 10:45 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników – Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:45-11:15Bezpieczna infrastruktura drogowa – aktualne kierunki badań – Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

11:15-11:30 Przerwa kawowa

SESJA I

Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej i rowerowej jako wyzwanie dla Europy i regionu

11:30-11:40 Drogi Rowerowe na Warmii i Mazurach – Marcin Kuchciński, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11:40-12:00 Nawierzchnie dróg dla rowerów, Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

12:00-12:20 Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu w polskich i europejskich programach strategicznych – Joanna Żukowska, Politechnika Gdańska

12:20 – 12:40 Infrastruktura rowerowa w Europie, Aleksander Buczyński, European Cyclist Federation

12:40-13:05 Podstawowe wymagania dla zrównoważonego zarządzania infrastrukturą drogową na przykładzie dróg wojewódzkich – Anna Gobis, Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej; Agnieszka Kowalewska, Tomasz Radzikowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

13:05-13:25 Autostrady rowerowe w Niemczech, Sławomir Heller, Tomasz Wojsz, HELLER Consult

13:25-13:40 Zmniejszenie śladu węglowego inwestycji drogowych dzięki optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych, Piotr Mazurowski, Menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni Tensar Polska, Sp. z o.o.

13:40-14:00 pytania i odpowiedzi

14:00-15:00 Lunch

SESJA II

Przestrzeń miejska dla niechronionych użytkowników ruchu – wyzwania dla współczesnego zarządcy

15:00-15:20 Zasady kształtowania infrastruktury dla pieszych w kontekście nowych przepisów techniczno – budowlanych – Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Romanika Okraszewska. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

15:20 -15:35 Systemy barier energochłonnych służące do wydzielenia bezpiecznej strefy dla ruchu rowerowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów – doświadczenia skandynawskie, Paweł Stępień, Kierownik Działu Techniczno-Projektowego, SafeRoad

15:35-15:55 Wytyczne techniczne dla dróg rowerowych – Krzysztof Błażejowski

15:55-16:15 Wpływ wybranych czynników na prędkość pojazdów w obszarach zabudowanych – Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska, Katedra Dróg i Mostów

16:15-16:35 Nowa mikromobilność w przestrzeni miejskiej – Maciej Lubaś, ekspert ds. mikromobliności

16:35-16:50 Systemy zabezpieczające szczeliny na obiektach inżynierskich przed upadkiem z wysokości, Jacek Pasikowski, PROWERK

16:50-17:00 Pytania i odpowiedzi

19:00 Koncert

20:00 Uroczysta kolacja

21 września 2021 (wtorek)

SESJA III

Czy pojazdy przyszłości potrzebują przestrzeni i dróg przyszłości?

10:00 – 10:20 Wyzwania projektantów dróg o dużym natężeniu ruchu w zabudowie miejskiej na przykładzie trasy W-Z w Bydgoszczy, Paweł Winiarski, ZDMiKP w Bydgoszczy

10:20 – 10:40 Wpływ pojazdów z napędem elektrycznym na obniżenie hałasu w otoczeniu dróg zamiejskich, Maciej Hałucha, Janusz Bohatkiewicz, Laboratorium Badawcze, EKKOM

10:40-11:00 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez usprawnienia procesu zagospodarowania i planowania obszaru, Marcin Karwasz, Jan Kempa, Politechnika Bydgoska

11:00-11:15 Ocena zmian przepisów dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego, mł. insp. Mariusz Tański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie

11:15 – 11:30 DAF, MAN – Przedstawienie przyszłości w transporcie ciężkim – elektryczne pojazdy dostawcze elektryczne ciężarówki, Zbigniew Kołodziejek, Marketing Manager

11:30- 11:45 Beton oczyszczający powietrze – przyszłość czy teraźniejszość? Krzysztof Szerszeń, Górażdże

11:45-12:00 pytania i odpowiedzi

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

SESJA IV

Zrównoważony rozwój infrastruktury i pojazdów jako wyzwanie dla rozwoju komunikacji

12:30-13:00 Zmiany zasad kształtowania otoczenia dróg w kontekście nowych przepisów techniczno – budowlanych, Marcin Budzyński, Kazimierz Jamroz, Łukasz Jeliński, Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

13:00-13:20 Technologie napędów hybrydowych, elektrycznych i wodorowych, Jakub Stefaniak, Dział Prawny, TOYOTA

13:20-13:40 CleanAir Asphalt innowacyjna nawierzchnia asfaltowa redukująca zanieczyszczenia powietrza i hałasu, Sebastian Czaja, TPA

13:40 -14:00 Optymalizacja środków ochrony przed hałasem na przykładzie DK-94, Janusz Bohatkiewicz, Maciej Hałucha, Laboratorium badawcze EKKOM

14:00- 14:10 pytania i odpowiedzi

14:10 Lunch

Warunki

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1950 zł plus VATw pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Marina Club **** (19/20 i 20/21.09.2021) ze śniadaniami,
 • kolację w dn. 19.09.2021,
 • udział w Forum w dniach 20-21.09.2021,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20.09.2021,
 • koncert oraz uroczystą kolację w dn. 20.09.2021,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 21.09.2021.

B. Z jednym noclegiem:

1450 zł plus VAT – w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Marina Club **** (20/21.09.2021) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 20-21.09.2021,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20.09.2021,
 • koncert oraz uroczystą kolację w dn. 20.09.2021,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 21.09.2021.

C. Bez noclegów:

1000 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 20-21.09.2021,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20.09.2021,
 • koncert oraz uroczystą kolację w dn. 20.09.2021,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 21.09.2021.

D. Udział on-line:

700 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• dwa dni merytoryczne, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną),

Do podanych cen należy
doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w
przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych,
możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia należy
przesłać oświadczenie (link)
na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak
oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w
niniejszej ofercie.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 10 września 2021r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 16 września 2021 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 13 września 2021 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Przesłanie
zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach
organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się
i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.

Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane
osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank
S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Partnerzy

Patroni

Polecane Konferencje

Loading...