l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

I Forum Wytycznych i Standardów – nowe trendy i wyzwania

Forum Wzorców i Standardów to pierwsze spotkanie branży drogowej i mostowej poświęcone w całości Wytycznym w nowym systemie prawnym jakie obowiązuje od 21 września br. W trakcie Forum zostaną zaprezentowane dotychczas rekomendowane Wytyczne przez Ministra Infrastruktury oraz Wytyczne, które aktualnie są przygotowywane. Forum będzie także miejscem dyskusji na temat nowego systemu przepisów i zaleceń w Wytycznych dla projektantów, wykonawców i zarządców dróg. Forum będzie towarzyszyło spotkanie Komitetów Technicznych działających przy PKD, które stanowią ciało doradcze Ministra Infrastruktury ds. Wzorców i Standardów.

Dla Państwa wygody spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej.

Konferencja jest kierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm oraz świata nauki.

PROGRAM

 

16 listopada 2022

13:00-14:00 Lunch

14:00-17:00 Spotkanie Komitetów Technicznych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury – spotkanie zamknięte

19:00 Kolacja dla członków Komitetów Technicznych

17 listopada 2022

8:30 – 10:00 Spotkanie Komitetów Technicznych – spotkanie zamknięte dla członków Komitetów Technicznych

10:00-10:30 powitalna przerwa kawowa

10:30-11:15 Inauguracja Forum

10:30-10:45 – Otwarcie Forum

10:45-11:00 – Struktura przepisów, powody zmian, kierunki zmian, tryb wprowadzania WIS, plany i zamierzenia – Ministerstwo Infrastruktury

11:00-11:15 – Rola Komitetów Technicznych w zakresie jakości i aktualizacji WiS – Prof. PK Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Krakowska

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Sesja I – Nowy system i wybrane zagadnienia Wzorców i Standardów w projektowaniu dróg

11:30-11:50 – Trudne warunki w projektowaniu dróg i mostów – Mgr inż. Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury

11:50-12:10 – Wybrane zagadnienia prędkości do projektowania – Prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

12:10-12:30 – Zjazdy, wyjazdy, wjazdy – regulacja i kształtowanie dostępności do dróg – Prof. PK Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska

12:30-13:00 Pytania i dyskusja

13:00-14:00 – Lunch

14:00-15:40 Sesja II – Wybrane zagadnienia Wzorców i Standardów w projektowaniu dróg i mostów

14:00-14:20 – Cechy powierzchniowe nawierzchni jezdni – Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

14:20-14:40 – Konstrukcje nawierzchni drogowych – Dr inż. Marcin Stienss, Politechnika Gdańska

14:40-15:00 – Typowe konstrukcje obiektów mostowych i przepustów – Prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska

15:00-15:20 – Odwodnienie dróg i ulic – Prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

15:20-15:40 – Pytania i dyskusja

15:40-15:55 Przerwa kawowa

15:55 – 17:45 Sesja III – Drogi zamiejskie, ulice, niechronieni uczestnicy ruchu

15:55-16:20 – Projektowanie dróg zamiejskich i ulic – Prof. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska

16:20-16:40 – Drogi rowerowe – Dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska

16:40-17:00 – Drogi piesze – Prof. PG Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska

17:00-17:20 – Przejścia dla pieszych – Mgr inż. Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska

17:20-17:40 – Wspomaganie zarządzania prędkością środkami uspokojenia ruchu – Dr inż. Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska

17:40-18:00 – Pytania i dyskusja

20:00 Uroczysta kolacja

18 listopada 2022

9:00-11:00 Sesja IV – Skrzyżowania, węzły drogowe i infrastruktura transportu zbiorowego oraz towarzysząca

9:00-9:25 – Nowe trendy w projektowaniu skrzyżowań i węzłów – Dr inż. Radosław Bąk, Politechnika Krakowska

9:25-9:50 – Pomiary i prognozy ruchu – Mgr inż. Bartłomiej Wiertel, VIA VISTULA Sp. z o.o.

9:50-10:10 – Infrastruktura transportu zbiorowego – Dr inż. Marek Bauer, Politechnika Krakowska

10:10-10:30 – Oświetlanie infrastruktury drogowej – Prof. PW. Piotr Tomczuk, Politechnika Warszawska

10:30-11:00 – Pytania i dyskusja

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:45 Sesja V – Wybrane zagadnienia cyfryzacji drogownictwa i mostownictwa

11:30-11:50 – Wymagania nt. danych w procesie użytkowania infrastruktury drogowej w świetle nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Prof. Adam Zofka, Przewodniczący Komitetu Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa

11:50-12:05 – Cyfryzacja procesu inwestycyjnego to nie tylko model 3D – automatyzacja wybranych zagadnień analizy wielokryterialnej na przykładzie Polskich realizacji – Mgr inż. Mateusz Kruk, Arkance Systems Poland

12:05-12:20 – Nowoczesne rozwiązania cyfrowe jako wsparcie w zakresie utrzymania infrastruktury drogowo-mostowej – Jarosław Łukasiewicz, CEO Vetasi, Dr Jan Winkler Co-CEO DES

12:20-12:35 – Założenia do wdrażania narzędzi cyfrowych na podstawie praktycznych doświadczeń z Polski – mgr inż. Tomasz Wojsz Prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o.

12:35-12:50 – Książka drogi i obiektu mostowego – wymagania i potrzeby zmian – Dr inż. Artur Juszczyk, Uniwersytet Zielonogórski

12:50-13:30 – Dyskusja panelowa nt. potrzeb cyfryzacji drogownictwa i mostownictwa

13:30-13:45 – Pytania i dyskusja

13:45-14:00 – Podsumowanie i zakończenie Forum

14:00-15:00 Lunch

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

*Członkom Komitetów Technicznych przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_KT_10)

Konferencja odbędzie się w: 

VIENNA HOUSE ANDEL’S CRACOW

ul. Pawia 3

31-154 Kraków

 

A. Konferencja w dniach 17-18.11.2022

1700 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 17-18.11.2022
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 17-18.11.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 17.11.2022,
 • nocleg w pokoju jednoosobowym
B. Konferencja w dniach 17-18.11.2022

1500 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 17-18.11.2022
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 17-18.11.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 17.11.2022,
 • nocleg w pokoju dwuosobowym
C. Konferencja w dniach 17-18.11.2022

1200 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 17-18.11.2022
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 17-18.11.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 17.11.2022,

 

D. Udział on-line:

500 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dniach 17-18.11.2022, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 10 listopada 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 10 listopada 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 10 listopada 2022 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...