I Forum Wytycznych i Standardów – nowe trendy i wyzwania – materiały

Sesja Inauguracyjna

Rola Komitetów Technicznych w zakresie jakości i aktualizacji WiS – Prof. PK Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Krakowska

Sesja I Nowy system i wybrane zagadnienia Wzorców i Standardów w projektowaniu dróg

Trudne warunki w projektowaniu dróg i mostów – Mgr inż. Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury
Wybrane zagadnienia prędkości do projektowania – Prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
 Zjazdy, wyjazdy, wjazdy – regulacja i kształtowanie dostępności do dróg – Prof. PK Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska

Sesja II Wybrane zagadnienia Wzorców i Standardów w projektowaniu dróg i mostów

Cechy powierzchniowe nawierzchni jezdni – Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
Konstrukcje nawierzchni drogowych – Dr inż. Marcin Stienss, Politechnika Gdańska
Typowe konstrukcje obiektów mostowych i przepustów – Prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska
Odwodnienie dróg i ulic – Prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

Sesja III Drogi zamiejskie, ulice, niechronieni uczestnicy ruchu

Projektowanie dróg zamiejskich i ulic – Prof. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska
Drogi rowerowe – Dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska
Drogi piesze – Prof. PG Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska
Przejścia dla pieszych – Mgr inż. Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska
Wspomaganie zarządzania prędkością środkami uspokojenia ruchu – Dr inż. Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska

Sesja IV Skrzyżowania, węzły drogowe i infrastruktura transportu zbiorowego oraz towarzysząca

 

Nowe trendy w projektowaniu skrzyżowań i węzłów – Dr inż. Radosław Bąk, Politechnika Krakowska
Pomiary i prognozy ruchu – Mgr inż. Bartłomiej Wiertel, VIA VISTULA Sp. z o.o.
Infrastruktura transportu zbiorowego – Dr inż. Marek Bauer, Politechnika Krakowska
Oświetlanie infrastruktury drogowej – Prof. PW. Piotr Tomczuk, Politechnika Warszawska

Sesja V Wybrane zagadnienia cyfryzacji drogownictwa i mostownictwa

Wymagania nt. danych w procesie użytkowania infrastruktury drogowej w świetle nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Prof. Adam Zofka, Przewodniczący Komitetu Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa
Cyfryzacja procesu inwestycyjnego to nie tylko model 3D – automatyzacja wybranych zagadnień analizy wielokryterialnej na przykładzie Polskich realizacji – Mgr inż. Mateusz Kruk, Arkance Systems Poland
Nowoczesne rozwiązania cyfrowe jako wsparcie w zakresie utrzymania infrastruktury drogowo-mostowej – Jarosław Łukasiewicz, CEO Vetasi, Dr Jan Winkler Co-CEO DES
Założenia do wdrażania narzędzi cyfrowych na podstawie praktycznych doświadczeń z Polski – mgr inż. Tomasz Wojsz Prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o.
Książka drogi i obiektu mostowego – wymagania i potrzeby zmian – Dr inż. Artur Juszczyk, Uniwersytet Zielonogórski

 

Loading...