l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II FORUM DNI ASFALTU

Polski Kongres Drogowy kontynuuje tematykę nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora  – Orlen Asfalt oraz Ammann, a także z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa.

II Forum Dni Asfaltu jest kontynuacją zeszłorocznej konferencji, która zapoczątkowała cykl wydarzeń poświęconych technologiom asfaltowym.

Podczas tej edycji wydarzenia skupimy się na tematyce związanej obecną sytuacją na rynku budownictwa drogowego, na podaży i popycie asfaltu, a także technologiach asfaltowych i innowacjach w tej branży. Jedna z sesji poświęcona będzie wykorzystanie destruktu asfaltowego w Polsce.

Celem Konferencji jest także integracja ekspertów z branży asfaltowej umożliwiająca wymianę doświadczeń.

Konferencja jest skierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm oraz świata nauki.

Temat wiodący konferencji:

Rynek i technologie asfaltowe w świetle nowych szans, wyzwań i zagrożeń.

Program

 

20 marca

18:00 Kolacja regionalna

21 marca

9:30-10:00 Uroczyste otwarcie konferencji

10:00-11:30 Sesja I: Sytuacja na rynku budownictwa drogowego w Polsce – plany i wyzwania

Prowadzenie: PKD

 • Plany rozwoju sieci dróg krajowych w 2023 roku, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Prezentacja przedstawiciela dróg samorządowych – prognozy w zakresie finansowania i omówienie aktualnych wyzwań, Zbigniew Tabor, Dyrektor ZDW Katowice
 • Prezentacja przedstawiciela dróg samorządowych – prognozy w zakresie finansowania i omówienie aktualnych wyzwań, Marek Markowski, Dyrektor ZDP w Lwówku Śląskim
 • Kierunki rozwoju segmentu asfaltowego w Polsce i Europie – Małgorzata Kowalska, Członek Zarządu ORLEN Asfalt
 • Aktualne wyzwania w zakupach materiałów budowlanych, Daniel Skowroński, UNIBEP
 • Sytuacja na rynku budownictwa drogowego po pierwszym roku wojny na Ukrainie i stanu zagrożenia epidemicznego, Przemysław Klonowski, OIGD

11:15-11:30 Pytania i odpowiedzi

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:00 Panel dyskusyjny: Budownictwo drogowe w 2023 roku – czy branży grozi spowolnienie?

Prowadzenie: PKD – dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej

 • Zbigniew Kotlarek, Prezes PKD
 • Przemysław Klonowski, Prezydent OIGD
 • Małgorzata Kowalska, Członek Zarządu ORLEN Asfalt
 • Jan Styliński, Prezes PZPB,
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Zbigniew Tabor, Dyrektor ZDW Katowice
 • Marek Markowski, Dyrektor ZDP w Lwówku Śląskim
 • Daniel Skowroński, UNIBEP

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesja lI Wykorzystanie destruktu asfaltowego w Polsce – czego potrzebuje rynek, aby nastąpił przełom?

 • Aktualne wymagania techniczne GDDKiA dotyczące wykorzystania destruktu asfaltowego, Leszek Bukowski, GDDKiA
 • Aktualne wymogi regulacyjne dot. kwalifikacji i wykorzystania materiału z frezowania nawierzchni asfaltowych – czyli co się zmieniło i dlaczego jeszcze nie widać przełomu, Maciej Lewicki, Budimex
 • Najnowsze technologie produkcji masy w wytwórniach z bębnem równoległym,  Rafał Zając, Ammann
 • Nowe badania MMA z dodatkiem materiałów z recyklingu, dr inż. Piotr Zieliński, Politechnika Krakowska
 • Działania organizacji branżowych w zakresie destruktu, Barbara Dzieciuchowicz, OIGD

15:15-15:30 Pytania i odpowiedzi

15:30-15:45 Przerwa kawowa

15:45-16:45 Sesja III Nowoczesne rozwiązania dla branży asfaltowej

 • Ocena cyklu życia w nawierzchniach asfaltowych, Knut Johannsen, EUROVIA, Bottrop
 • Neutralizacja odoroczynności i toksyczności parogazów asfaltu z zastosowaniem neutralizatorów INHITONE, Marek Szatkowski, WESTRAND
 • Możliwości ograniczenia zużycia energii i paliw oraz emisji i CO2 w wytwórniach mas bitumicznych, Andrzej Kowalski, Ammann Polska Sp. z o.o.
 • Wykorzystanie rozwiązań marki Trimble przy precyzyjnym rozkładaniu nawierzchni z masy bitumicznej, Przemysław Jakowlew, Jarosław Świercz, SITECH Poland Sp. z o.o.

16:45 Social networking – spotkania w grupach indywidualnych (dostępny bufet kawowy)

20:00 Uroczysta kolacja

22 marca

10:00-11:30 Sesja IV Technologie asfaltowe – utrzymanie jakości drogi a możliwości obniżenia kosztów

 • Działania Komitetu Technicznego PIARC 4.1 w cyklu 2019-2023, Margo BRIESSINCK, Przewodniczący Komitetu PIARC TC 4.1, Belgia
 • Przegląd technologii w zakresie podnoszenia efektywności kosztowej na etapie projektowania, wytwarzania, wbudowywania, Krzysztof Błażejowski, ORLEN Asfalt
 • Technologie modyfikowania asfaltów z gumą – aktualny status stosowania w kraju, Paweł Klimaszewski, TPA
 • Jak zaoszczędzić energię, CO2 i koszty dzięki nowoczesnym technologiom transportowym w budownictwie asfaltowym i układaniu nawierzchni, Mikołaj Sadowski, Bau- und Kommunaltechnik GmbH
 • RoxxAsphalt – retrofitting sterowania wytwórnią MMA, Michał Skuza, ARZET

11:15-11:30 Pytania i odpowiedzi

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30 Sesja V Innowacje w technologiach asfaltowych

 • Wdrażanie innowacyjnych technologii asfaltowych – wyniki badania marketingowego przeprowadzonego wśród wykonawców dróg, inwestorów oraz projektantów nawierzchni drogowych, Marlena Czarnomska, ORLEN Asfalt
 • Innowacyjne warstwy hybrydowe do nawierzchnie zatok autobusowych, parkingów i ścieżek rowerowych – projekt finansowany z MEiN  – Studenckie Koło Naukowe DROGOWIEC, Politechnika Białostocka
 • SMA w Polsce – od dróg krajowych do dróg lokalnych, Krzysztof Błażejowski, PSWNA
 • Kryteria doboru rozwiązań technologii budowy dróg na podstawie analizy cyklu życia, Łukasz Bargenda, PSWNA

13:30-13:45 Pytania i odpowiedzi

13:45-14:00 Podsumowanie konferencji

14:00-15:00 Lunch

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym PKD i OIGD przysługuje 10% zniżki (kod rabatowy CZLONEK_PKD_OIGD_10 )

Konferencja odbędzie się w hotelu:

Termy Bukovina

ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska

WYCZERPALIŚMY MIEJSCA HOTELOWE W HOTELU BUKOVINA. PROPONUJEMY PAŃSTWU REZERWACJĘ POKOI W HOTELU HARNAŚ

https://hotelharnas.com/

A. Konferencja w dniach 20-22.03.2023 – nocleg w Hotelu Harnaś

2200 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 20-22.03.2023,
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 20.03.2023,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 21-22.03.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 21.03.2023,
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym HOTEL HARNAŚ
 • darmowy parking w hotelu Harnaś oraz Bukovina
 • darmowy dostęp do term w hotelu Bukovina
B. Konferencja w dniach 20-22.03.2023 – nocleg w Hotelu Harnaś

1900 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 20-22.03.2023
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 20.03.2023,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 21-21.03.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 21.03.2023,
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym HOTEL HARNAŚ
 • darmowy parking w hotelu Harnaś oraz Bukovina
 • darmowy dostęp do term w hotelu Bukovina
C. Konferencja w dniach 21-22.03.2023 – nocleg w Hotelu Harnaś

1500 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 21-22.03.2023
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 21-22.03.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 21.03.2023,
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym HOTEL HARNAŚ
 • darmowy parking w hotelu Harnaś oraz Bukovina
 • darmowy dostęp do term w hotelu Bukovina
D. Konferencja w dniach 21-22.03.2023 – nocleg w Hotelu Harnaś

1300 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 21-22.03.2023
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 21-22.03.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 21.03.2023,
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym HOTEL HARNAŚ
 • darmowy parking w hotelu Harnaś oraz Bukovina
 • daromowy dostęp do term w hotelu Bukovina
E. Konferencja w dniach 21-22.03.2023 – rejestracja bez noclegu

1350 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 21-22.03.2023
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 21-22.03.2023,
 • uroczystą kolację w dn. 21.03.2023
F. Udział on-line:

500 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dniach 21-22.03.2023, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 16 marca 2023 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 16 marca 2023 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 16 marca 2023 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Współorganizator

Partner Złoty

Partner Merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...