II Forum Dni Asfaltu – materiały

Sesja I Sytuacja na rynku budownictwa drogowego w Polsce – plany i wyzwania

Plany rozwoju sieci dróg krajowych w 2023 roku, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Prezentacja przedstawiciela dróg samorządowych – prognozy w zakresie finansowania i omówienie aktualnych wyzwań, Zbigniew Tabor, Dyrektor ZDW Katowice
Prezentacja przedstawiciela dróg samorządowych – prognozy w zakresie finansowania i omówienie aktualnych wyzwań, Marek Markowski, Dyrektor ZDP w Lwówku Śląskim
Aktualne wyzwania w zakupach materiałów budowlanych, Daniel Skowroński, UNIBEP
Sytuacja na rynku budownictwa drogowego po pierwszym roku wojny na Ukrainie i stanu zagrożenia epidemicznego, Przemysław Klonowski, OIGD

Sesja II Wykorzystanie destruktu asfaltowego w Polsce – czego potrzebuje rynek, aby nastąpił przełom?

Aktualne wymagania techniczne GDDKiA dotyczące wykorzystania destruktu asfaltowego, Leszek Bukowski, GDDKiA
Aktualne wymogi regulacyjne dot. kwalifikacji i wykorzystania materiału z frezowania nawierzchni asfaltowych – czyli co się zmieniło i dlaczego jeszcze nie widać przełomu, Maciej Lewicki, Budimex
Najnowsze technologie produkcji masy w wytwórniach z bębnem równoległym,  Rafał Zając, Ammann
Nowe badania MMA z dodatkiem materiałów z recyklingu, dr inż. Piotr Zieliński, Politechnika Krakowska
Działania organizacji branżowych w zakresie destruktu, Barbara Dzieciuchowicz, OIGD

Sesja III Nowoczesne rozwiązania dla branży asfaltowej

Ocena cyklu życia w nawierzchniach asfaltowych, Knut Johannsen, EUROVIA, Bottrop
Neutralizacja odoroczynności i toksyczności parogazów asfaltu z zastosowaniem neutralizatorów INHITONE, Marek Szatkowski, WESTRAND
Możliwości ograniczenia zużycia energii i paliw oraz emisji i CO2 w wytwórniach mas bitumicznych, Andrzej Kowalski, Ammann Polska Sp. z o.o.
Wykorzystanie rozwiązań marki Trimble przy precyzyjnym rozkładaniu nawierzchni z masy bitumicznej, Przemysław Jakowlew, Jarosław Świercz, SITECH Poland Sp. z o.o.

Sesja IV Technologie asfaltowe – utrzymanie jakości drogi a możliwości obniżenia kosztów

Działania Komitetu Technicznego PIARC 4.1 w cyklu 2019-2023, Margo Briessinck, Przewodniczący Komitetu PIARC TC 4.1, Belgia
Przegląd technologii w zakresie podnoszenia efektywności kosztowej na etapie projektowania, wytwarzania, wbudowywania, Krzysztof Błażejowski, ORLEN Asfalt
Technologie modyfikowania asfaltów z gumą – aktualny status stosowania w kraju, Paweł Klimaszewski, TPA
Jak zaoszczędzić energię, CO2 i koszty dzięki nowoczesnym technologiom transportowym w budownictwie asfaltowym i układaniu nawierzchni, Mikołaj Sadowski, Bau- und Kommunaltechnik GmbH
RoxxAsphalt – retrofitting sterowania wytwórnią MMA, Michał Skuza, ARZET

Sesja V Innowacje w technologiach asfaltowych

Innowacyjne warstwy hybrydowe do nawierzchnie zatok autobusowych, parkingów i ścieżek rowerowych – projekt finansowany z MEiN  – Studenckie Koło Naukowe DROGOWIEC, Politechnika Białostocka
SMA w Polsce – od dróg krajowych do dróg lokalnych, Krzysztof Błażejowski, PSWNA
Kryteria doboru rozwiązań technologii budowy dróg na podstawie analizy cyklu życia, Łukasz Bargenda, PSWNA

 

Loading...