l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

I Śląskie Forum Drogownictwa

Program

I dzień (środa)

12.00 rozpoczęcie rejestracji uczestników,

13.15 obiad

14.00 Sesja I inauguracyjna

14.00 – 14.10 Powitanie, otwarcie forum – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD i Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach (10 min),

14.10 – 14.15 Powitanie gości w imieniu władz regionu – Mariusz Kleszczewski, Wicemarszałek Woj. Śląskiego (5 min)

14.15 – 14.45 Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w woj. Śląskim w perspektywie roku 2020 – Ewa Mucha Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego / Mariusz Węglorz Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego (30 min)

14.45 – 15.15 Specyficzne problemy śląskiej sieci drogowej wynikające z zagrożeń geodynamicznych terenu górniczego i po-górniczego oraz intensywnych obciążeń ruchem drogowym – prof. Kazimierz Kłosek, Politechnika Śląska (30 min)

15.15 – 15.35 Sieć autostrad i dróg krajowych w woj. śląskim – mgr inż. Ewa Tomala-Borucka, dyrektor GDDKiA O/Katowice (20 min)

15.35 – 15.50 Stan bezpieczeństwa na drogach woj. śląskiego: tendencje, zagrożenia – mł. insp. Roman Rabsztyn, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (15 min)

15.50 przerwa kawowa

16.15 Sesja II Wybrane kwestie zarządzania ruchem na drogach publicznych

16.15 – 16.30 Profilaktyka i działania kontrolne wobec pojazdów przekraczających dopuszczalny ciężar – Rafał Kasprzyk, Naczelnik Wydziału Inspekcji Śląskiego WITD (15 min)

16.30 – 16.45 Wpływ wprowadzenia systemu opłat drogowych na drogi wojewódzkie – Lesław Kmieć, ZDW w Katowicach (15 min)

16.45 – 17.15 Wytyczne ZDW w Katowicach dotyczące stosowania barier ochronnych – Marek Bujalski,SITK Oddz. Rzeszów (30 min)

17.15 – 17.45 Liniowy system odblaskowy na bariery ochronne – Norbert Robak, 3M (30 min)

17.45 – 18.15 Wpływ jasnych nawierzchni na oszczędności energii do oświetlenia dróg i na inne cechy użytkowe drogi – Erwin Filipczyk, prezes Śląskich Kruszyw Naturalnych (30 min)

18.15 – 19.00 Dyskusja

19.30 uroczysta kolacja

II dzień (czwartek)

8.00 śniadanie

9.00 wycieczka techniczna: Prawidłowe oznakowanie i wyposażenie drogi w urządzenia brd (wybrana droga wojewódzka, współpraca – partner merytoryczny) (90 min)

10.30 przerwa kawowa (15 min)

10.45 Sesja III Prawidłowe oznakowanie dróg

10.45 – 11.00 – Trwałość, jakość i koszty różnych rodzajów oznakowania poziomego – Magdalena Balon, Rafał Kopeć, ZDW Katowice (15 min),

11.00 – 11.30 – Wprowadzenie nowych technologii do oznakowania dróg – Norbert Robak 3M (30 min),

11.30 – 12.00 – Doświadczenia w stosowaniu taśm na śląskich drogach wojewódzkich – Norbert Robak 3M, Jacek Danielski Planeta (30 min),

12.00 – 12.15 – dyskusja (15 min)

12.15 – 12.45 – przerwa kawowa (30 min)

12.45 Sesja IV Wybrane problemy postępu technologicznego w drogownictwie – nawierzchnie bitumiczne

12.45 – 13.15 Omówienie systemu wytycznych technicznych ZDW w Katowicach- dr inż. Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt (30 min)

13.15 – 13.45 Wytyczne WT BT: jedyny w Polsce opis wymagań do badań MMA – mgr Ewa Wilk TPA (30 min),

13.45 – 14.00 dyskusja (15 min)

14.00 – 15.00 obiad (60 min)

15.00 Sesja IV (c.d.)

15.00 – 15.30 – Wpływ rodzaju lepiszcza asfaltowego na trwałość nawierzchni– dr inż. Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt (30 min),

15.30 – 16.00 – Zintegrowany plan utrzymania i budowy dróg w Bawarii – Ministerialrat Dipl.-Ing. Roland Degelmann, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (Radca Ministerialny, Główny Urząd Budownictwa w Bawarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych) (30 min),

16.00 – 16.30 – Uwzględnienie informacji klimatycznych w procesie planowania utrzymania dróg- doświadczenia niemieckie – Dipl.-Ing. Marek Skakuj, Heller Ingenieurgesellschaft mbH (30 min)

16.30 – 16.50 – Metody wykonywania oznakowania z użyciem taśm prefabrykowanych– Sylwester Staniszewski 3M, Jacek Danielski Planeta (20
min),

16.50 – 17.20 – Oznakowanie robót realizowanych w pasie drogowym z uwzględnieniem indywidualnej ochrony pracowników – Norbert Robak, Tomasz Chojnacki, Michał Kowalski 3M (30 min),

17.20 przerwa kawowa (15 min)

17.35 Sesja V

17.35 – 18:00 – Wpływ kruszywa na trwałość, szorstkość oraz głośność nawierzchni drogowej- Grzegorz Korzanowski, Śląskie Kruszywa Naturalne (25 min),

18:00 – 18:45 – dyskusja końcowa, podsumowanie i zakończenie forum

19.00 Kolacja grillowa

III dzień (piątek)

8.00 śniadanie

9.00 wykwaterowanie uczestników

Polecane Konferencje

Loading...